Hej! Om företaget jag har beställt en data av har av misstag skickat flera vad har jag för skyldighet? Hur länge har dom rätt att kräva tillbaka produkten?

2020-02-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej!Om företaget jag har beställt en data av har av misstag skickat flera vad har jag för skyldighet?Hur länge har dom rätt att kräva tillbaka produkten?Mvh Madelene
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer nedan besvara frågorna med hänvisning till ett par lagrum, vill du följa med i lagtexten får du gärna klicka på länkarna eller söka på lagarna via internet.

Mottaget överskott från säljaren

Som du beskriver frågan verkar det som att köpet avsåg endast en dator men att säljaren skickat flera. I en situation som denna tittar man på själva avtalet som har upprättats mellan parterna, det vill säga att du bara har betalat för en dator och har därmed rätt att behålla en dator. Misstaget är dock inte ditt ansvar, vilket betyder att det inte finns någon skyldighet att meddela säljaren att den skickat för många varor. Skulle du dock bli kontaktad av säljaren är du skyldig att lämna tillbaka överskottet, alla kostnader för att skicka tillbaka överskottet ska säljaren stå för.

Skulle du vägra att lämna tillbaka överskottet kan du göra till skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § Brottsbalken). Min rekommendation är att se till så att datorerna är tillgängliga för upphämtning. Oavsett om säljaren kontaktar dig eller inte får man nämligen inte använda en vara som man inte betalat för.

Hur länge har säljaren rätt att kräva tillbaka överskottet?

Denna fråga handlar om något som kallas för preskriptionstid och regleras i ditt fall i Preskriptionslagen (1981:130). Preskriptionstid är förenklat sagt hur länge man kan kräva att någon företar en viss handling. I ditt fall betyder det hur länge säljaren kan kräva tillbaka överskottet. Preskriptionstiden i det här fallet är 3 år utan att det skett ett s.k. preskriptionsavbrott (1-2 §§ preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott kan göras på flera olika sätt men i ditt fall är de huvudsakliga sätten att avbryta preskriptionen: (1) Du begär att få en faktura på datorerna du inte betalat för och därmed erkänner att du fått för mycket, (2) Säljaren kontaktar dig och ber om att få tillbaka överskottet.

Det handlar alltså om att du eller säljaren ska ha visat att det finns ett överskott kvar hos dig som du inte har rätt till. Om varken du eller säljaren har tagit upp överskottet under en 3 års period kan alltså säljaren inte kräva tillbaka överskottet.

Sammanfattning

Datorerna som du inte betalat för är alltså egentligen inte dina att använda, däremot är det inte heller ditt ansvar att se till så att säljaren får tillbaka dem. Du har ingen skyldighet att kontakta säljaren om detta eller betala för någon sorts leverans tillbaka, allt det ska säljaren ansvara för. Det du är skyldig att göra är att se till så att överskottet är tillgängligt för upphämtning utifall säljaren skulle bli medveten om felet. Om det går 3 år utan ett preskriptionsavbrott kan säljaren inte längre kräva tillbaka överskottet.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (831)
2020-09-24 Får man lov att sälja vidare en obetalad sak som dessutom har ett återtagandeförbehåll?
2020-09-16 Utebliven betalning
2020-08-31 Ångerrätt distansavtal
2020-08-22 Ångerrätt för hund köpt på distans?

Alla besvarade frågor (84339)