Har ett avtal uppkommit?

2018-09-16 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Skulle vilja ha hjälp med en fråga där det enbart är avtalslagen (AvtL) som ska tillämpas.Markanläggare Anna lämnar ett entreprenadanbud den 10 februari. Anbudet är skriftligt och svar begärt senast den 15 februari. Fastighetsägare Betty accepterar anbudet i ett brev daterat den 12 februari. Din uppgift är nu att bedöma om avtal kommit till stånd i följande fall: 1. Betty postar brevet den 12 februari, men av misstag från postens sida, kommer brevet i Annas brevlåda först den 18 februari. Att accepten varit på villovägar framgår av poststämpeln och eftersändelsen. 2. Betty postar brevet den 15 februari.3. Brevet anländer till Annas kontor den 14 februari, men eftersom hennes sekreterare har semester till den 21 februari, dröjer det ända till den 22 februari innan Anna får brevet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. I din första fråga framgår att Betty har postat brevet i god tid. Sannolikt är hon inte medveten om postens misstag. Detta framgår emellertid för Anna av poststämpeln och eftersändningen. I den här situationen tillämpas 4 § 2 st AvtL vilket innebär att Anna måste reklamera förseningen till Betty om hon inte vill ingå avtal. Om Anna inte reklamerar förseningen så uppkommer ett bindande avtal trots att brevet anlände efter den 15 februari.

2. Huvudregeln är enligt 2 § AvtL att brevet måste ha anlänt till Anna den 15 februari för att ett bindande avtal ska uppkomma. Således uppkommer inte något avtal i fall 2.

3. Enligt 2 § AvtL räcker det att brevet har levererats till Anna den 15 februari. Det krävs alltså inte att hon har läst eller tagit del av brevet för att ett bindande avtal ska uppkomma. Detta innebär att ett bindande avtal uppkommer eftersom brevet har anlänt till Annas kontor redan den 14 februari.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (245)
2019-05-13 När kan anbud och accept ångras?
2019-04-30 Vad gäller vid avtal som ingås via köp- och säljsidor på Facebook?
2019-04-26 Kompensation för förbetalt evenemang som blivit inställt
2019-04-25 Kan betalning av hyra anses utgöra en accept?

Alla besvarade frågor (69309)