Hamnar man i belastningsregistret pga. LVM?

2020-10-14 i Påföljder
FRÅGA
Hamnar man i belastningsregistret efter LVM-vistelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på om du hamnade på LVM på grund av ett brott som du blev dömd för. Uppgifterna i belastningsregistret är endast baserade på fällande domar och bötesbelagda brott, dvs där du ålagts en påföljd på grund av brott (3 § lag om belastningsregister).

Om du själv vill kontrollera vilka uppgifter som finns i ditt belastningsregister genom att begära ett fullständigt utdrag. Som enskild har man rätt att kostnadsfritt få ta del av samtliga uppgifter i belastningsregistret avseende sig själv en gång per kalenderår (9 § lag om belastningsregister). En sådan begäran görs till Polismyndigheten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1533)
2021-06-19 Vad gäller om man inte följer reglerna för strandskydd?
2021-06-16 Kan en arbetsgivare begära utdrag ur misstankeregistret?
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?

Alla besvarade frågor (93233)