Går arvsklasser före testamente?

2014-12-09 i Arvsordning
FRÅGA
Person A är gift med person B och de har ett gemensamt barn.  Person A skriver testamente på hela kvarlåtenskapen till en granne. Person A avlider gemensamma barnet begär att få ut sin laglott. Går den laglotten till efterlevande make B eller antas det vara person A:s yttersta vilja att maken inte ska ha något och gemensamma barnet får sin laglott direkt vid person A:s död? MVH och hopp om att få svar
SVAR

Hej!

Om A och B är gifta med varandra har den efterlevande maken rätt till arv enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) här. Det gemensamma barnet får inte ut sitt arv direkt eftersom att föräldrarna är gifta. Först när båda föräldrarna har avlidit får det gemensamma barnet till de gifta paret ut sin laglott. 

Laglott är något varje bröstarvinge har rätt till enligt 2 kap. 1 § ÄB. Laglotten går inte att avtala bort. När en person avlider lämnas en kvarlåtenskap som även kallas arvslott. Laglotten består av halva arvslotten.  

Idag anses en make vara mer skyddsvärd än ett barn. Därav tillfaller kvarlåtenskapen maken. Efter att laglotten inte kan avtalas bort kan inte hela kvarlåtenskapen testamenteras till en granne. När en av makarna dör tillfaller hela kvarlåtenskapen den andra maken. 

Det är riktigt som du skriver att testarns vilja kan bli avgörande enligt 11 kap. 1 § ÄB. Den paragrafen är tänkt för andra situationer än den din fråga berör. Gifta par behöver inte testamentera för att de ska ärva varandra. Gifta par behöver testamentera för att inte ärva varandra. Om så skulle vara fallet kan barnet troligen få ut sin laglott direkt. 

Jennifer Rönnerhed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1429)
2020-07-03 Vem ärver om föräldrar är döda
2020-07-01 Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?
2020-06-30 Avlidna halvsyskons barns rätt till arv
2020-06-30 Arvsordning

Alla besvarade frågor (81707)