Gallring ur polisens belastningsregister

2016-02-02 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag är dömd för egenmäktigt förfarande och påföljden blev villkorlig dom och 500kr i böter till brottsofferjouren. Hur länge finns jag med i belastningsregistret?
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Det är Polismyndigheten som ansvarar för belastningsregistret. Det är i det registret uppgifter om den som fått påföljder för brott finns.

Vad som finns i registret anges i lagen om belastningsregister (här) och i tillhörande förordning. I belastningsregistret finns uppgifter om den som fått påföljd för brott, 3§. I registret finns bestämmelser gällande gallring av uppgifter. Att uppgifterna gallras innebär att uppgifterna av vissa orsaker eller efter en viss tid ska förstöras. Enligt 17§ 4 punkten så gallras villkorlig dom tio år efter domen alternativt fem år efter domen om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten. Det betyder att i ditt fall ska uppgiften ha tagits bort från belastningsregistret efter 5 år om du var under 18 vid tidpunkten och annars efter 10 år.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1230)
2020-05-28 Påföljdbestämning och straffmätning avseende snatteri begånget av 16-åring
2020-05-28 Försvinner uppgift i belastningsregistret vid början av året eller på exakta datumet för domen?
2020-05-27 Hot mot tjänsteman
2020-05-26 När försvinner pricken från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (80428)