FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder02/02/2016

Gallring ur polisens belastningsregister

Hej!

Jag är dömd för egenmäktigt förfarande och påföljden blev villkorlig dom och 500kr i böter till brottsofferjouren. Hur länge finns jag med i belastningsregistret?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Det är Polismyndigheten som ansvarar för belastningsregistret. Det är i det registret uppgifter om den som fått påföljder för brott finns.

Vad som finns i registret anges i lagen om belastningsregister (här) och i tillhörande förordning. I belastningsregistret finns uppgifter om den som fått påföljd för brott, 3§. I registret finns bestämmelser gällande gallring av uppgifter. Att uppgifterna gallras innebär att uppgifterna av vissa orsaker eller efter en viss tid ska förstöras. Enligt 17§ 4 punkten så gallras villkorlig dom tio år efter domen alternativt fem år efter domen om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten. Det betyder att i ditt fall ska uppgiften ha tagits bort från belastningsregistret efter 5 år om du var under 18 vid tidpunkten och annars efter 10 år.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica AhlströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?