Gallring ur belastningsregistret

FRÅGA
Jag har nyligen fått böter för fortkörning (13 km för fort på 70 väg). Hur längre kvarstår en sådan förseelse i transportstyrelsens register?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det register som transportstyrelsen och andra myndigheter använder sig av, där alla förseelser som blivit lagförda på ett eller annat sätt återfinns, är belastningsregistret. Regler om belastningsregister återfinns i lag om belastningsregister. I 16 - 18 §§ finns regler om hur länge belastningsregistret innehåller viss uppgift innan den gallras. I ditt fall kommer, enligt 17 §, bötesstraffet att finnas i registret i fem år, såvida inte du begår nya brott.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (796)
2021-01-20 Hur får man jaktlicens?
2021-01-17 Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?
2021-01-13 10 personer i fjällstuga - tillåtet enligt nya pandemilagen?

Alla besvarade frågor (88421)