Gallring av brottsregistret

2016-05-26 i Påföljder
FRÅGA
Jag vet att snatteri tas bort ur belastningsregistret efter 5 år. Det jag undrar över är om brottet står med efter 5 år i något annat register som kan kollas av andra länder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Snatteri är ett brott som finns föreskrivet i 8:2 BrB (brottsbalken). Där stadgas att påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader. I lagen om belastningsregister finns bestämmelser om hur länge uppgifter om brott finns registrerat i belastningsregistret. Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad. Gallringstiderna påverkas också beroende på om du var 18 år eller äldre vid tidpunkten för brottet. Bestämmelserna om gallring finns i 16-18 §§ i lagen om belastningsregister.

Vid fängelsestraff tas dina uppgifter bort efter 10 år efter det att straffet har avtjänats.
Vid penning- och dagsböter tas dina uppgifter bort efter 5 år efter avkunnad dom eller vid godkännande av strafföreläggande.

Det betyder att snatteri inte alltid gallras bort efter fem år. Det beror på vad påföljden för snatteri blir. Vanligen är påföljden vid snatteri böter men fängelse kan bli aktuellt i en del fall.

När brottet har gallrats från belastningsregistret finns inte någon anmärkning om brottet kvar. Det går heller inte att finna i något annat register - inte heller sådana som utlandet kan få ta del av. När antingen fem eller tio år har passerat kommer någon anmärkning om snatteri inte att finnas kvar i något register.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1424)
2021-01-18 Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning och ofredande?
2021-01-16 Vad kan jag förvänta mig för påföljd vid stöld av ett relativt lågt penningbelopp?
2021-01-15 Hur bestäms straffvärdet för brott?
2021-01-15 Syns ringa stöld i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (88194)