Gallring av belastningsregisteruppgifter

2016-03-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej jag gjorde några mindre bedrägerier för ett par år sen och fick för ett år sen strafföreläggande och villkorlig dom för det. Jag har sett att jag inte finns med på lexbase och det visas inte på utdrag ur belastningsregistret för arbete på HVBhem där det finns barn, men hur är det med andra registerutdrag? Jag har aldrig begått brott tidigare och skäms så in i norden. Utbildar mig nu och sökte igår sommarjobb på ett hem för människor med psykiska funktionshinder 20-65 år och tänkte att om de vill ha utdrag ur registret så syns det inget men så såg jag idag att utdraget för HVB endast gällde om det var barn där, om de vill ha ett ´allmänt´ så syns det, eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För den typ av arbete du talar om här gäller registerkontroll både från belastningsregistret och misstankeregistret, se här och här. I detta fall är misstankeregistret inte särskilt intressant.

När det kommer till HVB-hem enligt 9 § 2 st. 4 p. Belastningsregisterlagen ingår inte bedrägeribrott i utdraget, se 22 § st. 4 & 6 Belastningsregisterförordningen. Däremot gäller, enligt 21 § 1 st. 2 p. Belastningsregisterförordningen, att enskilda som bedriver verksamhet inom psykiatrisk sjukvård, har rätt att begära ut belastningsregisteruppgifter för brott som överstiger penningböter. Ett utdrag enligt denna grund skulle alltså innefatta bedrägeribrott i de fall dagsböter utgår som straff istället för fängelse.

Vad beträffar tiden för hur länge uppgifter finns kvar i belastningsregistret, föreskrivs i 17 § 9 p. Belastningsregisterlagen att böter, genom t.ex. strafföreläggande, gallras fem år efter godkännandet.

Behöver du ytterligare vägledning i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (571)
2020-10-30 Hur gör socialtjänsten när de omhändertar ett barn när föräldrarna vägrar lämna ifrån barnet?
2020-10-30 Vem gör rättidsprövningen vid överklagat mål?
2020-10-25 Räknas sambos studiemedel in vid beräkning av försörjningsstöd
2020-10-25 Begära avgörande av myndighet

Alla besvarade frågor (85610)