Fråga om vad som utgör oriktig uppgift enligt 49 kap. 5 § SFL

2016-09-06 i Övriga brott
FRÅGA
Hej . Jag har skrivit in fel belopp i min deklaration angående avdrag för renovering av lgh . Jag har skrivit i både om och till byggnad samt reparation . Jag har skrivit ett belopp om 900 000 totalt . När Skatteverket frågar mig om underlag på detta belopp svarar jag att jag gjort fel . De visade sig jag ej visste hur man gjorde samt skrivit fel belopp. Jag rättar mig och skriver rätt belopp är 350 000 det är det jag hittar fakturor på . Inkommer med all info dem önskat. Kan jag bli straffad ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att du ska kunna bli dömd till skattetillägg eller skattebrott krävs att du enligt 49 kap. 4 § skatteförfarandelagen; nedan SFL, har lämnat en oriktig uppgift.

Om du har lämnat en oriktig uppgift kan det således grunda straffansvar. Vad som är en oriktig uppgift framkommer i 49 kap. 5 § SFL. Paragrafen lyder såsom följer.

49 kap. 5 §

"1 st. En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att

1. en lämnad uppgift är felaktig, eller

2. en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats.

2 st. En uppgift ska dock inte anses vara oriktig om

1. uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, eller

2. uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut."

Du har yrkat avdrag med ett belopp som är för högt. Om du skulle lämna uppgifter (t.ex. fakturor e.d.) till stöd för ditt avdrag till skatteverket och dessa uppgifter visar att ditt avdrag följaktligen var för högt, kan inte det felaktiga yrkandet utgöra en oriktig uppgift. Detta framgår av 2 st. 1 p. av ovannämnda bestämmelse. Du har då lämnat ett tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, även om du i sig har yrkat avdrag med felaktigt belopp.

Du kan således inte bli straffad för detta såvida du ger dem de uppgifter de begär, då dessa uppgifter då utgör ett tillräckligt underlag för ett riktigt beslut.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (846)
2020-10-27 Får man överlåta receptbelagda läkemedel avsedda för djur?
2020-10-25 Fråga om dopingklassning beträffande SARMS
2020-10-24 Vad behöver bevisas för att döma någon för falsk angivelse/tillvitelse?
2020-10-21 Kan en avbetalningsplan fria någon från straffrättsligt ansvar för bidragsbrott?

Alla besvarade frågor (85480)