Formkrav Jordabalken 4 kap. 1 §.

2016-11-21 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad konsekvensen alltså rättsföljden blir om man bryter mot 4 kap. 1 § jordabalken (1970:994)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

I 4 kap 1 § Jordabalken fastslås vilka formkrav som finns för att ett köp av fast egendom ska bli giltigt. Formkraven är följande:

- Parterna ska upprätta ett skriftligt överlåtelseavtal som ska undertecknas av både köparen och säljaren.
- Handlingen ska innehålla uppgift om pris och en överlåtelseförklaring.

Om formkraven inte är uppfyllda blir köpet ogiltigt och alla prestationer ska gå tillbaka.

Om parterna har skrivit en annan prisuppgift än den som de kommit överens om är den sidoöverenskommelsen inte giltigt.

John Edgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (527)
2021-01-16 Enskilda vägar och underhåll.
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?
2020-12-29 Inomhustemperatur
2020-12-26 Lagfartskostnad vid gåva

Alla besvarade frågor (88126)