Fördelning av kvarlåtenskap när testamentstagare avlidit och saknar egna barn

2018-10-15 i Testamente
FRÅGA
År 2010 upprättade mina föräldrar testamente att när båda är borta skall arvet fördelas:Son 1, min bror, 50%.Son 2, ego, 25%.Mina två barn: 12,5% vardera.2016 avled min bror. Han var ogift och barnlös, så mina föräldrar ärvde hela hans kvarlåtenskap. I år avled min far, mor ärver honom fullt ut. Men när hon går bort, hur blir då fördelningen mellan mig och mina 2 barn?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett testamente inte kan verkställas så som det är skrivet finns tolkningsregler i ärvdabalken (ÄB) att använda.

Regler

Om en testamentstagare avlider innan kvarlåtenskapen fördelats så ska personens avkomlingar (barn till den avlidne) som huvudregel inträda i testamentstagarens ställe (11 kap. 6 § ÄB). Eftersom din bror dock saknade barn finns det ingen som kan inträda i hans ställe och därför kan testamentet inte verkställas när det gäller din brors andel.

När ett testamente inte kan verkställas till en särskild testamentstagare ska istället övriga testamentstagares andelar öka proportionerligt (11 kap. 7 § ÄB). De övriga testamentstagarna är du och dina barn och därför ska din brors andel istället fördelas på er utifrån er andelar.

Fördelning

Fördelningen av kvarlåtenskapen utifrån testamentet skulle således bli att din andel blir 50% medan dina barns andelar blir 25% var.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72169)