Flera frågor om bodelning, underhållsskyldighet, barns boende m.m.

2015-02-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag är invandrare (ingen susning om svenska lagar), min svenska man lämnar mig, vi har 2 gemensamma barn (9 och 5 år gamla). Jag är i nöd av råd:- mina föräldrar betalade av vårt hus för flera år sedan (satte in pengar på vårt konto från utlandet). Ingen ide att försöka kämpa för de här pengarna? Mina föräldrar är vid liv och har alla bankdokument där det står 'gåva till vår dotter'. Hjälper det inte?- Barnen ska bo varannan vecka har min ex-man bestämt. Måste den av oss som har högre lön betala underhåll till den andra? Om han blir arbetslös kan han kräva underhåll i större utsträckning eller kan jag få barnen på heltid då? Om jag blir arbetslös, har han rätt att få barnen på heltid? Tänk om jag vinner 10 tusen i 25 år på triss, har han rätt för högre underhåll från mig i sådant fall? Är det samma sak om jag skaffar ett annat jobb kvällsstid varannan vecka och får högre total inkomst? Kan jag försäkra mig för alla dessa faror genom ett bodelningsavtal eller det går inte?- Han vill att jag köper ut honom och bor kvar i huset (han uprepar hela tiden 'för barnens bästa', vad är det med människor här i världen, de gör vidriga saker men lindrar dem i fina ord). Vad gäller 2-årligt avtal med canal digital som står på hans namn? Måste jag ta över det? Vi har flera sådana bindningsavtal. Jag är inte intresserad av något av dem egentligen, alttihop var hans ide och önskan.- Reglerar lagen rättvisan på något sätt vad gäller utgifter för barnen så att inte bara jag köper jackor...
SVAR

Hej , och tack för dina frågor! Du har full förståeligt många frågor, och ett utförligt svar som besvarar samtliga på ryms inte riktigt inom gratisrådgivningen. Men jag ska försöka att översiktligt besvara de flesta av dem.

Den första frågan gäller en penninggåva från dina föräldrar, när de under ert äktenskap betalade av på ditt och din makes hus. Som jag förstår det upprättades inget gåvobrev, utan det som finns är att det på kontoutdrag/motsvarande står att det är en gåva från dina föräldrar till dig.
I Äktenskapsbalken (ÄktB) regleras vad som är giftorättsgods (som man kan kalla för gemensam egendom) och vad som är enskild egendom. För att pengarna från gåvan ska kunna anses som enskild egendom krävs att den som gett bort pengarna i gåvobrev angett som villkor för gåvan att den ska vara enskild egendom(ÄktB 7 kap 2 §). Det har inte skett i ditt fall, och allt som inte är enskild egendom är giftorättgods (ÄktB 7 kap 1 §).Så pengarna från dina föräldrar är att anse som giftorättgods, och du kan inte "få tillbaka" dem. Däremot har du rätt till halva värdet av huset, efter att ev skulder räknats av, och där får du ju åtminstone "tillbaka" hälften av pengarna (ÄktB 10 kap 1 § och 11 kap 2 och 3 §§)

Den andra frågan gäller underhåll för barnen. Underhållsskyldigheten regleras i Föräldrabalken (FB). Enligt 7 kap 1 § så ska föräldrarna "svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga". Vad som är skäligt beror alltså både på barnets behov och föräldrarnas ekonomi. Om en förälder inte varaktigt bor med barnet får den föräldern betala underhållsbidrag enligt FB 7 kap 2 §. Även vid växelvis boende (varannan veckasboende) kan en förälder åläggas att betala underhållsbidrag, så att barnet har samma standard hos båda föräldrarna.

Eftersom ni båda i egenskap av föräldrar ska svara för barnets underhåll även efter en skilsmässa så kommer barnets utgifter för t ex kläder att hamna på båda föräldrarna, och den ena föräldern behöver inte ensam stå för alla kostsamma inköp av vinterkläder och liknande.

Den tredje frågan gäller barnens boende. Det är något ni endera kan komma överens om själv ( t ex varannan vecka), eller om ni inte kan komma överens om får ta domstolen till hjälp att avgöra. För att man blir t ex arbetslös ändras inte per automatik hur mycket barnen ska eller inte ska bo hos föräldern. Däremot kan underhållsskyldigheten förändras av om den ena föräldern blir arbetslös. Omvänt påverkas det även om den ena föräldern får kraftigt ökad inkomst.

Du behöver inte ta över abonnemang som står i din (fd) makes namn om du inte vill det.

Bodelningsavtalet kan inte påverka barnens boende eller underhållskyldigheten.

Jag hoppas att du har fått i alla fall lite mer inblick i de svenska lagarna, även om ett mer fördjupat svar inte ryms inom gratisrådgivningen.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3486)
2020-07-15 Användning av annans efternamn
2020-07-13 Rätt att underrättas om förälders död
2020-07-13 Vad händer med egendomen vid separation eller dödsfall?
2020-07-13 Kan en make ta ut ett pantbrev eller ta ett lån med säkerhet i den gemensamma bostaden utan sin makas samtycke?

Alla besvarade frågor (81922)