Finns det någon motsvarighet till giftorätt i samboförhållanden?

FRÅGA
Finns det någon motsvarighet till giftorätt i samboförhållanden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om giftorättsgods och enskild egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Regler om samboegendom och annan egendom finns i sambolagen (SamboL).

Motsvarigheten till giftorättsgods i samboförhållanden kallas samboegendom, och motsvarigheten till enskild egendom i samboförhållanden kallas annan egendom.

Vad är giftorättsgods?

Huvudregeln inom äktenskap är att egendom någon av makarna äger är giftorättsgods. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB består giftorättsgodset av all egendom som inte är enskild egendom. Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen vid skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB).

Vad är enskild egendom?

Egendom kan bli enskild på olika sätt (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Makarna kan själva göra egendomen enskild genom att skriva ett äktenskapsförord. Egendom som den ena maken äger kan också vara enskild egendom genom villkor i ett testamente, gåvobrev eller genom arv. Att egendomen är enskild innebär att den inte ingår i en bodening mellan makarna (7 kap. 2 § första stycket ÄktB).

Vad är samboegendom?

Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen är förvärvad för deras gemensamma användning (3 § SamboL). Regeln är dispositiv, vilket betyder att samborna kan avtala om att bodelning inte ska göras vid separation eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen genom att skriva ett samboavtal (9 § första stycket SamboL). Det är endast samboegendomen som ingår i en bodelning mellan samborna (8 § första stycket SamboL).

Sambors gemensamma bostad är fast egendom, bostadsrätt eller hyresätt som någon av samborna äger, eller har nyttjanderätt till, om den är avsedd som deras gemensamma hem och till största del används till detta ändamål (5 § första stycket SamboL).

Sambors gemensamma bohag är är möbler, hushållsmaskiner, och annan flyttbar egendom som är avsedd för sambornas gemensamma hem, exempelvis en soffa, en säng eller en matta. Sådan egendom som enbart används av den ena sambon är inte samboegendom (6 § SamboL).

Vad är annan egendom?

Annan egendom är sådan egendom som en sambo har fått genom gåva, testamente eller arv från någon annan än den andra sambon, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § SamboL). Annan egendom ingår inte i en bodelning mellan samborna (8 § första stycket SamboL).

Vilka skillnader finns mellan samboegendom och giftorättsgods?

Presumtionen inom ett äktenskap är alltså att egendom som utgångspunkt är giftorättsgods, och ska därför ingå i bodelningen. Presumtionen inom ett samboförhållande däremot är att endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget ska ingå i bodelningen, då det är detta som utgör samboegendomen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98541)