Fastställande av faderskap m.m.

2019-04-30 i Faderskap
FRÅGA
Hej, jag har en fd som är gravid med mitt barn. Jag flyttade innan jag fick veta detta till Stockholm. Nu så har hon sagt att det är absolut ingen chans i världen att jag ska få vara pappa eller liknande när barnet är fött. Jag är oerhört rädd för hennes nuvarandes barn hälsa och mitt framtida barn då hon har ätstörningar, självmordstankar, hennes pappa till andra barnet är våldsam samt missbrukare och som grädden på moset så har hon en partner nu som är kriminell. Vad har jag för alternativ? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det här svaret utgår jag ifrån föräldrabalk (1949:381) där du har följande alternativ:

Fastställande av faderskap: om din f.d. inte anger dig som far till barnet vid födseln, så bör du vända dig till Socialnämnden som är skyldiga att medverka vid fastställandet av faderskap, enligt 2:1 FB. Det är socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört som du ska vända dig till (2:2 FB).

Vårdnad: Alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6:1 FB). Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6:2a FB). Eftersom du och din f.d. inte är gifta, kommer modern automatiskt att få vårdnaden om barnet från födseln (6:3 1 st. FB). Men om du vill ha ensam vårdnad över barnet, eller gemensam vårdnad, då ska rätten besluta om gemensam vårdnad är lämpligt eller om en av er ska ha vårdnaden (6:5 1 st. FB). Rätten får dock inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det (6:5 2 st. FB). Om ingen av er skulle vara lämplig som vårdnadshavare, så ska rätten förordna en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6:7 2 st. FB).

Brister i omsorgen: om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden (6:7 FB). Du har möjlighet att till Socialnämnden och/eller rätten framföra de problem som barnet kan ha om det växer upp i den dåliga miljön som du beskriver, så att barnet kan få en bättre uppväxt.

Umgängesrätt: Om du inte har vårdnaden över ditt barn, och ni således inte bor tillsammans, så ska ditt barn ha rätt att få umgänge med dig. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom annan kontakt (6:15 1 st. FB). Notera att denna umgängesrätt inte är ur förälderns perspektiv, utan det är barnets rättighet. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6:15 2 st. FB). Du som förälder har dock rätt att föra en talan om att du vill umgås med ditt barn, varpå rätten kan besluta om umgänge mellan dig och barnet. Socialnämnden kan också föra denna talan (6:15a 1 st).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (269)
2019-08-13 Kan jag tvinga fram ett faderskapstest?
2019-08-02 Förenklat förfarande för bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta par
2019-07-30 Vad krävs för att fastställa faderskap på någon som är myndig?
2019-07-15 Har jag rätt att få reda på vem min som är min farfars biologiska fader?

Alla besvarade frågor (72048)