Fastighetsägarens skyldighet att underhålla bostadsfastighet m.m.

2015-12-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Fastighetsägaren skyldighet att sanda/skotta gångväg och yttertak vid snöväder.Hyr ett hus på en gård.Lennart
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har uppfattat din fråga rätt så undrar du ifall fastighetsägaren har en skyldighet att sanda/ skotta gångväg och yttertak vid snöväder.

I bostadsförvaltningslagen § 2, anges att fastighetsägaren, för att undvika tvångsförvaltning av bostadsfastigheter, måste sköta visst underhåll inte är alltför orimligt för fastighetsägaren. Det specificeras dock inte i lagen vad det är för typ av underhåll som ska skötas och dessutom inte om skadeståndsskyldighet från fastighetsägarens sida föreligger gentemot hyresvärden. Se lag: här

Utgångspunkten vid hyresförhållanden är att fastighetsägaren ansvarar för att avlägsna snö och is så att personer och egendom inte skadas. Ansvaret innebär att fastighetsägaren utan oskäligt dröjsmål, ser till att snö/is tas bort från hängrännor och takkonstruktioner så att framförallt ingen skadas. Ansvaret ligger enbart på fastighetsägare vilket innebär att en hyresgäst inte kan överta ansvaret från fastighetsägaren.
Därav kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig på allmänna skadeståndsrättsliga grunder.

Enligt 2 kapitlet § 1, skadeståndslagen är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada skadeståndsskyldig. Det finner du: här
Det ska också föreligga adekvat kausalitet mellan den vållande gärningen och skadan, det vill säga om någon skadar sig vid fastighetsägarens trappa så måste skadan bero på något som fastighetsägaren gjort/förbisett att göra. Det ska ligga i farans riktning att någon halkar och slår sig om inte trappan sandas för att fastighetsägaren ska bli skadeståndsskyldig.

Det finns även en lag som reglerar fastighetsägarens skyldighet att utföra gaturenhållning och snöröjning, på de områden som i detaljplanen är avsatt för kvartersmark och där en underlåtenhet av åtgärder skulle leda till olägenheter för människors hälsa, trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Om en trottoar som har blivit isig inte sandas, kan fastighetsägaren bli skadeståndsansvarig om han eller hon har varit försumlig. Lagen heter gaturenhållningslagen och den finner du :https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980814.htm

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsning,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll