Får man ge bort och ta emot receptbelagda läkemedel?

FRÅGA
Hej! Är det i juridisk mening olagligt att ge bort receptbelagda läkemedel (i detta fall Citalopram) som man själv fått utskrivna, till någon annan? Samt är det olagligt att ta emot receptbelagda läkemedel av någon annan även om man aldrig använder dem?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller överlåtelse av läkemedel är lag (2003:366) om handel med läkemedel tillämplig.

Oavsett om medicinen är narkotikaklassad eller ej är det enligt denna lag inte tillåtet för annan än de som fått tillstånd av Läkemedelsverket att överlåta medicin. Syftet med detta är att skydda dig som konsument eftersom ett receptbelagt läkemedel är ordinerat till en person mot bakgrund av just denna persons hälsotillstånd. Detta eftersom ett läkemedel en person ordinerats kan vara farligt för en annan.

Du får därmed varken överlåta eller ta emot receptbelagda läkemedel. Enligt 9 kap 1§ lag om handel med läkemedel kan den som gör just detta, dömas till böter eller fängelse i högst 1 år. Rör det sig om en yrkesmässig verksamhet kan straff uppgå till 2 års fängelse. Är det däremot en överlåtelse som kan anses som ringa, döms inte ansvar ut.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (163)
2019-06-20 Tips för att må bättre
2019-06-01 Hur går jag tillväga för att söka om ersättning på grund av skada i samband med tandvård?
2019-05-31 ​Kan jag på egen begäran remitteras till privat vårdgivare i annat landsting?​
2019-05-31 Får en läkare skriva remiss utan samtycke?

Alla besvarade frågor (70287)