Ev. konsekvenser vid narkotikabrott, överklagande av dom m.m.

2015-06-25 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej Lawline!I början av Februari så blev jag och en vän stoppade vid en rutinkoll vid Observatorielunden. Jag ombads lämna urinprov vilket jag gjorde. Nu har jag fått ett brev angående förhör gällande narkotika brott!Två dagar tidigare, så hade jag i anslutning till en avskedsfest spenderat natten i samma lokal. I denna lokal brukades narkotika i ett stängt utrymme. Jag misstänker då att jag ev fått narkotika i mitt urin via passivt ofrivilligt intag. Jag är verksam naprapat och jobbar aktivt med hälsa, att bruka narkotika finns inte på min karta.Jag vill bestrida domen, men undrar ifall "det är värt det"? (Jag förstår hur ärrendet "låter") Kan det sluta med att jag ändå blir straffad och får betala ännu mer? Är konsekvenserna "inte så allvarliga" eller kan det påverka mitt yrke/körkort/legitimering som naprapat?Jag förväntas kontakta eller närvara vid förhör på tisdag 09.00Hoppas jag fått svar innan dess.. Glad midsommar//Gustav
SVAR

Hej Gustav,

Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp!

Kontrollen som Polisen bad dig göra regleras i Rättegångsbalken (RB) 28 kap. 12 § (se HÄR) får enbart göras om Polisen skäligen misstänker att du begått brott varpå fängelse kan komma att bli aktuellt. I ditt fall verkar det vara fråga om narkotikabrott vilket är straffbart enligt Narkotikastrafflagen (se HÄR). Således har Polisen rätt att kräva urinprov förutsatt att du kunde anses som skäligen misstänkt.

Utifrån det du skrivit verkar det inte som att du fått någon dom utan enbart kallats till förhör. Polisen har troligen kallat dig till detta enligt 23 kap. 6 § RB för att möjligen utreda en förundersökning. Du kan således ännu inte ha blivit dömd då detta kräver formellt sett en rättegång. Därför kan du i nuläget inte heller överklaga någon dom då denna troligen inte finns.

Vad du däremot kan göra är att göra en JO-anmälan ifall du anser att Polisen inte hade rätt att skäligen misstänka dig och begära urinprovstagning. Hur detta går till kan du se HÄR. Det ska dock tilläggas att JO-anmälningar oftast inte leder till något då bevisningen och materialet som skickas in många gånger är bristfälligt. Om du överväger detta ska då alltså se till att ha goda grunder och bevisning för din sak.

För att återkoppla mer utförligt till dina frågeställningar;

- Om du döms för narkotikabrott kan du överklaga domen till Hovrätten. Av domen ska det framgå hur detta går till samt inom vilka tidsramar du måste agera. Du bör givetvis innan en rättegång förklara till Polisen/åklagaren att du ofrivilligt intagit narkotika. Glöm dock inte att man kan ändå dömas om det kan styrkas att du agerat av grov oaktsamhet. Jag skulle därför råda dig att begära offentligt försvar om åtal väcks mot dig och rättegång blir aktuellt.

- Om blir dömd och väljer att överklaga domen kan du ev. få en "hårdare" dom. Detta förutsätter dock att även åklagaren väljer att överklaga domen då hen anser att den var för mild. Om det dock är bara du som överklagar ska du inte kunna drabbas hårdare enligt en processrättslig princip som kallas reformatio in pejus och regleras i 51 kap. 25 § st 1 RB.

- Jag kan inte utifrån din information avgöra huruvida ditt ev. narkotikabrott kan anses vara "allvarligt" eller ej. Det kan snabbt skifta i allvarlighetsgrad beroende på omständigheterna. Vad jag kan säga är dock att om man döms för narkotikabrott kan detta ex. föranleda att ens körkort dras in. Det är Transportstyrelsen som då gör en bedömning huruvida du bör få behålla ditt körkort eller ej. Utan att gå in för mycket i detalj brukar de generellt sett utreda ifall det föreligger någon form av missbruk. Ifall detta kan styrkas finns en risk för att körkort återkallas alternativt får behållas med förbehåll att personen lämnar urinprov för kontroll.

- Hur en ev. dom påverkar ditt yrke törs jag inte säga. Som licensierad naprapat bör du ha tillgång till någon form av interndokument och/eller policys som bedömer dessa situationer. Dessa bör vara vägledande till vilka ev. konsekvenser en potentiell dom kan föranleda.

Jag hoppas mina svar har gett dig vägledning och hjälp i ärendet! Behöver du mer omfattande juridisk hjälp är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Viktor Serbán
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (425)
2020-07-12 Påföljd för grovt narkotikabrott
2020-06-25 Varför är lustgas lagligt?
2020-06-21 Pregabalin Narkotika
2020-06-16 Allmänt om innehav av narkotika

Alla besvarade frågor (81804)