En kund går in i en butik och råkar av misstag göra sönder en produkt och får en fläck på sina kläder. Fläcken går inte bort. Har kunden rätt att få ersättning av butiken eller leverantör?

FRÅGA
Om en kund kommer in i en butik och gör sänder en vara av misstag, men då får en fläck på sina kläder som inte går bort, har kunden då rätt till ersättning? Är det i så fall butiken eller leverantör som skall ersätta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om ersättningsansvar till följd av skador (skadestånd) regleras i skadeståndslagen, och jag kommer därför använda mig av den lagen för att besvara din fråga.

Kan en butik bli skadeståndsskyldig för en skada som en kund själv har orsakat?
Det korta svaret är nej. Butiken kan bli skadeståndsskyldig för skador som uppstår i butiken, men det förutsätter att någon anställd i butiken har agerat vårdslöst och på så sätt orsakat olyckan eller åtminstone ökat risken för olycka (3 kap. 1 § skadeståndslagen). Ett vanligt förekommande exempel är att en butiksanställd svabbar golven utan att fästa ut skyltar om att golvet är halt. En kund som halkar på golvet kan ha rätt till ersättning för skador som uppkommit av att hen halkade. Men, om ingen i butiken på något sätt har bidragit till olyckan så har kunden ingen laglig rätt att kräva ersättning från butiken.

Kan en leverantör av en produkt bli skadeståndsskyldig för en skada som en kund själv har orsakat?
Även på denna fråga blir svaret nej. En leverantör kan i vissa fall bli skadeståndsskyldig för skador som orsakats av en produkt förutsatt att produkten haft en säkerhetsbrist (6 § produktansvarslagen). Produktansvaret gäller bara när det finns en brist i produkten i sig och gäller alltså inte om någon råkar ta sönder en produkt (3 § produktansvarslagen).

Sammanfattning
Kunden har i det här fallet ingen laglig rätt att kräva ersättning av varken butik eller leverantör.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,


Zacharias Glavå
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?