Egenmäktigt förfarande m.m.

FRÅGA
Hej, jag jobbar på en OKQ8 mack, och vi har en kund som kommer in nästan varje dag och läser tidningen, men betalar inte för den, vi har sagt till han och det står skrivet att man ska betala för tidningen innan man köper den, men han bryr sig inte och är väldigt respektlös jämt emot oss, kan komma lite "grodor" från han, så ska man anmäla det som stöld eller hur ska man bära sig till väga?Vi hade i tanke att vi ska neka hans andra köp tills han betalar av sig för tidningarna han har läst men vägrat betala för, och om han inte vill det så kan han gå ut samma väg som han kom in, och undra om vi kan göra det?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Brottet

För stöld krävs så kallat tillägnelseuppsåt, dvs. en vilja att göra saken (i det här fallet tidningen) till sin. Kunden (K) vill ju bara läsa tidningen, inte ta den. Möjligtvis skulle man kunna argumentera för att K har tillägelseuppsåt till själva informationen i tidningen, men då trasslar man fort in sig i komplicerade frågor som vem som äger informationen, och följaktligen vem som blivit utsatt för stöld, och om man över huvud taget kan ha tillägnelseuppsåt till det icke-fysiska. Tillgreppsbrotten, dvs. de som listas i 8 kap. brottsbalken (BrB), i vilket bl.a. stöld ingår, är utformade med fysiska saker i åtanke. Det är därför mer juridiskt "säkert" att leta svar i andra brottsrubriceringar än stöld.

Istället för stöld kommer jag undersöka om K gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande (EF) enligt 8 kap. 8 § BrB. För EF krävs inte tillägnelseuppsåt, utan endast att K olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något. Detsamma gäller om K utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt, olovligen rubbar er besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet. Det nyss skrivna är saxat ur ovannämnd bestämmelse. Jag kommer fokusera på det andra ledet, dvs. det som börjar med ordet "Detsamma". Att göra som beskrivet i andra ledet förutsätter besittningsrubbning. Besittning betyder, grovt förenklat, att man har kontroll över något. Besittningsrubbning betyder, också grovt förenklat, att det blir svårare för den besittningsrubbade att utöva nämnda kontroll. Frågan är då om K, när han tar upp en tidning och läser den inne i er OKQ8-butik, ska anses rubba er besittning till tidningen. I den juridiska litteraturen har som liknande exempel angivits, att det utgör besittningsrubbning att flytta runt böcker i ett bibliotek. Enligt mig är det att jämställa med situationen i ditt fall. K har förvisso inte vållat skada, men däremot olägenhet. Han också gjort det olovligen och med avsikt. Således är alla kriterier för EF uppfyllda och en anmälan är därför på sin plats, om ni så önskar.

Att neka tillträde

Det är förbjudet för näringsidkare att neka vissa kunder tillträde, eller på andra sätt försämra kontakten mellan näringsidkare och vissa kunder, samtidigt som dessa försämringar inte gäller för andra kunder. Så är dock bara fallet om näringsidkarens agerande utgör diskriminering enligt 16 kap. 9 § BrB. I nämnt lagrum listas ett antal så kallade diskrimineringsgrunder, inga av vilka har något med er situation att göra. Det är således fritt fram att visa honom dörren.

Jag hoppas att ni fått svar på era frågor, och lycka till!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (525)
2019-08-16 Kan jag dömas till fängelse för en stöld som var ett misstag och som jag ångrar?
2019-08-12 Påföljd vid snatteri
2019-07-31 Är det brottsligt att ta och låsa in annans egendom?
2019-07-30 ​Vilken påföljd kan man få för brottet stöld?​

Alla besvarade frågor (72058)