Efter hur lång tid gallras brottsregister?

2020-02-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, min dotter arbetar inom vården. På sin förra arbetsplats begick hon ett tystnadspliktsbrott som hon dömdes för. Det tag ca 1 år från händelsen tills åtal och dom kom. Min fråga är hur länge syns domen i det utdrag som en ny arbetsgivare alltid ber om? Blir det borttaget ur hennes register efter en viss tid? Räknas tiden från domen eller från händelsen? Nuvarande arbete fick hon innan åtal så de vet inget. MEN det påverkar hennes möjligheter att söka ny tjänst + att hon är rädd att nuvarande arbetsgivare ska veta. Hon var då i en relation med en misshandlande pojkvän som hon berättade saker för och som han meddelade hennes arbetsgivare. Då fick hon sparken direkt, ingen ursäkt men risken att ett nytt brott upprepas är obefintlig. Mvh J---y
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Brottsregisters gallring

Polisregistret gallar efter en viss förfluten tid bort det som står i det. Hur lång tid som ska förflyta innan gallring beror på påföljden för brottet som står i registret. Eftersom du i din fråga inte nämnde påföljden kan jag inte svara på hur långt tid det är i ert fall. Jag kan dock hänvisa er till 17 § Lagen om belastningsregister, där frågan regleras i lag. Denna paragraf samlar alla tider efter vilka anteckningar i belastningsregistret ska gallras.

Pojkvännen

Pojkvännen gör sig skyldig till förtal (5 kap 1 § brottsbalken), och det kan finnas poäng med att gå efter honom på laglig väg för det han har gjort. Det är dock viktigt att veta i dessa fall att förtal är ett målsägandebrott, vilket innebär att det är brottsoffret som måste föra åtal som huvudregel (5 kap 5 § brottsbalken).

Skadan han orsakar genom att förtala din dotter kan uppvägas genom att vara ärlig med arbetsgivaren och föregripa eventuella förtal från hans sida genom att berätta för arbetsgivaren om brottet. Det hjälper att påpeka den våldsamma relationen och att hänföra dotterns bristande omdöme till denna. Vidare kommer det mycket troligen ses som mycket bra att dotterna agerar på ett sätt som är till arbetsgivarens fördel, trots att allt talar för att detta står i stark konflikt med hennes egna intresse.

Jag hoppas informationen har varit till hjälp för er,

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1066)
2020-09-27 Finns det en tidsgräns inom vilken polisförhör måste hållas?
2020-09-27 Förundersökning fram till rättegång
2020-09-27 När kan polisen genomföra en husrannsakan och beslagta föremål?
2020-09-26 Hur får man tillbaka beslagtagen egendom?

Alla besvarade frågor (84436)