FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott20/12/2019

Brott mot knivlagen

Hej Lawline!

Idag besökte min skola Riksdagen, och när jag passerade genom säkerhetskontrollen hittade de en "credit card" kniv som jag inte hade en blekaste aning om att den var där. Jag blev arresterad för brott mot knivlagen och blev förhörd av polisen.

Jag har helt tomt register sedan innan och polisen förstod att jag inte hade något motiv att ens ha med mig kniven samt att jag inte visste om att den var med.

Vad för typ av straff kan jag vänta mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen).

Det är omöjligt att veta exakt vad för straff du kan förvänta dig men jag ska ändå förklara lite vad för slags regler som gäller rörande det brott din fråga handlar om.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot knivlagen döms till böter eller fängelse i högst 6 månader (4 § knivlagen). Fängelse ska dock endast dömas ut i grövre fall av brott mot lagen. I bedömningen av detta tittar man främst på vilket sorts föremål som har tagits i beslag men också på de omständigheter som förelåg då brottet upptäcktes. I samma paragraf står det även att ansvar inte döms ut för ringa brott.

Om brottet är grovt kan fängelse i högst ett år dömas ut (4 § andra stycket knivlagen). I bedömningen av om brottet ska anses vara grovt tittar man främst på om det föremål som har tagits i beslag är av särskild farlig art eller om föremålet har burits i ett sammanhang där det synnerligen har funnits en fara för att föremålet skulle ha använts till att skada någon.

Utifrån det du skriver i din fråga utgår jag ifrån att du går i skolan och är ung. Det finns en regel som säger att om man är under 18 år när man begår ett brott så kan man bara bli dömd till fängelse om det finns synnerliga skäl för det. Detta står i 30 kap 5 § 1 stycket brottsbalken (BrB). Även om du skulle ha fyllt 18 år men inte 21 år så får rätten fortfarande endast döma till fängelse om det finns särskilda skäl för det. Detta står i 30 kap. 5 § andra stycket BrB.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin ÖstlundRådgivare