Bodelning och underhållsbidrag vid skilsmässa

2013-09-29 i Underhåll
FRÅGA
Mina föräldrar ska skiljas och det jag undrar är vad min mamma har rätt att få ut. Min pappa (och hans 3 bröder) har ärvt skog och mark av min farfar och sedan så har pappa fått åkermarker i gåva av sin farbror. Jag vet att mina farbröder skrev äktenskapsförord men det gjorde inte pappa. Hur vet jag om markerna som han fick i gåva räknas som enskild egendom? Min mamma inte har haft någon jobb pga hon jobbat heltid på gården sen min pappa fick ta över den, så hon har inte haft någon inkomst. Pappa har ett heltidsjobb. Jag vill bara vara säker på att han inte lurar henne så hon får ut mindre än vad hon ska, han pratat om att han "ska sköta" detta..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vid en äktenskapsskillnad är att man delar all makarnas egendom på hälften, förutom den egendom som utgör enskild egendom enligt föreskrift i äktenskapsförord, gåvobrev, testamente eller förmånstagarförordnade (10:1, 7:1 och 7:2 äktenskapsbalken).

För att ta reda på om markerna som din pappa fick är enskild egendom råder jag dig därför att undersöka om det står något om saken i t.ex. gåvobrevet. Om sådan föreskrift saknas utgör markerna inte enskild egendom.

Utöver de ovan nämnda reglerna om bodelning finns en möjlighet för den "fattigare" maken att få underhållsbidrag från den "rikare" maken efter äktenskapets slut (6:7 äktenskapsbalken). Möjligheten till underhållsbidrag tar främst sikte på just situationen då den ena maken stannat hemma och jobbat under äktenskapet, och därför kommer få det svårare att ställa om då äktenskapet upphör.

Underhållsbidrag medges dock endast i undantagsfall. Vanligen utdöms bidrag endast för en övergångsperiod så att den behövande maken får en chans att utbilda sig, skaffa jobb och försörja sig själv. Om det finns synnerliga skäl kan dock bidrag utdömas även för en längre tidsperiod. Med synnerliga skäl menas främst att äktenskapet varit långvarigt och därför orsakat permanenta försörjningssvårigheter. Någon fullständig utjämning av makarnas levnadsstandard ges dock inte.

Jag råder er i denna del att ta kontakt med någon kunnig jurist på familjerättsområdet (förslagsvis Familjens Jurist) för att närmare utreda er mammas möjligheter till underhållsbidrag.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1099)
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?
2021-11-09 Underhållsbidrag vid växelvist boende

Alla besvarade frågor (97441)