Blir en lägenhet som köps utomlands samboegendom?

FRÅGA
Hej.Min sambo köpte en lägenhet som vi bor i tillsammans. Vi flyttade alltså dit tillsammans och skrev oss där. Nu ska jag köpa en lägenhet utomlands av min släkt. Om det skulle ta slut mellan oss, vad händer då med lägenheten utomlands. Lägenheten vi bor i nu antar jag att vi ska dela på. Min släkt vill verkligen inte att han ska ha tillgång till den eller att det ska delas på om det tar slut eftersom lägenheten utomlands alltid har gått i släkten. Ska det skrivas något papper på att den enbart är min eller hur gör vi?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör sambors egendom. Vad som händer vid en separation mellan sambos skiljer sig markant från en separation mellan makar. Jag ska förklara vad som gäller.

Den egendom som makar äger tillsammans eller var för sig är antingen giftorättsgods eller enskild egendom (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods ska delas lika vid en eventuell bodelning (10 kap 1 § och 11 kap 3 § ÄktB). Enskild egendom ska motsatsvis inte ingå i bodelning, det tillfaller alltid den make som innehar egendomen såsom enskild. Egendom kan bli enskild genom t.ex ett äktenskapsförord (7 kap 2 § och 3 § ÄktB). Uppmärksamma att vem som är ägare till visst giftorättsgods alltså inte har någon betydelse för vem som får egendomen vid en bodelning, det avgörs enbart genom en hälften–hälften delning av allt giftorättsgods (11 kap 3 § ÄktB). Giftorättsgodset delas mitt itu, enskilda egendomen hålls utanför.

När det gäller sambor ser det som sagt annorlunda ut. I ett samboförhållande finns inget som heter giftorättsgods, istället handlar det som samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som samborna, eller någon av dem förvärvat för gemensam användning (3 § sambolagen). Vidare anges att bostaden för att vara samboegendom kan vara t.ex en bostadsrätt om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § tredje punkten). Som exempel på samboegendom kan vi ta er gemensamma lägenhet. Trots att det var din sambo som köpte den så utgår jag från att det var med syfte att ni skulle bo där tillsammans, vilket ni nu gör. Detta kan sägas vara typisk samboegendom. Om vi fortsätter i samma anda kan vi konstatera att lägenheten som du köper utomlands antagligen inte kommer att bli samboegendom. Det är du som köper den, men antagligen utan tanke på att ni ska bo i den tillsammans. Om den används för fritidsändamål, vilket ofta är fallet med lägenheter utomlands, anges dessutom i lagen att egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål aldrig kan vara samboegendom (7 § Sambolagen).

Det som nu redovisats innebär alltså att lägenheten utomlands, under de förutsättningar jag redovisat, inte kommer att bli samboegendom. Detta innebär att den inte ska ingå i en eventuell framtida sambodelning. Du kan alltså vara lugn i att din sambo inte kommer att erhålla lägenheten.

(P.S Om du trots allt vill slå fast att lägenheten inte är samboegendom går det att skriva ett samboavtal. Hur det går till reglereras i 9 § och 10 § sambolagen, men enligt min bedömning är ett avtal inte är nödvändigt eftersom lägenheten inte blir samboegendom D.S).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3063)
2022-01-27 Hur skiftas arv gällande bostad om ena sambon avlider?
2022-01-25 Behöver man skriva ett samboavtal?
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav

Alla besvarade frågor (98676)