Blir en hyresgäst ersättningsskyldig för spricka i toalettstolen som har uppstått pga. ålder?

2021-05-11 i Hyresrätt
FRÅGA
Om en toalettstolen spricker utan att man gjort något bara på grund av ålder om man bor i en hyreslägenhet måste hyresgäst betala för den då
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bli ersättningsskyldig för att toalettstolen i din hyreslägenhet har fått en spricka som har uppstått på grund av ålder.

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av jordabalken (JB) 12 kap., som även brukar kallas för hyreslagen.

Hyresgästens ansvar under hyrestiden

Som hyresgäst har du en skyldighet att väl vårda lägenheten under tiden som du hyr lägenheten (JB 12 kap. 24 §).

Som hyresgäst ska du även ersätta all skada som uppkommer genom ditt eget vållande, vårdslöshet eller försummelse, eller av någon som tillhör ditt hushåll eller av någon som hälsar på hos dig. Detta innebär att du som hyresgäst måste vara vårdslös för att bli skadeståndsskyldig, vilket innebär att hyresgästen inte svarar för skador som orsakats genom ren olyckshändelse.

Till vårdplikten hör t.ex. att iaktta viss aktsamhet och rengöring. Vårdplikten innebär att hyresgästen har en skyldighet att handla på ett sådant sätt att det inte uppkommer större slitage än vanligt vid användandet av lägenheten samt undvika att det uppstår risker för skador. Vanligt slitage som uppstår med tiden är inget som hyresgästen måste ersätta.

Eftersom du skriver att skadan, dvs. sprickan i toalettstolen har uppstått på grund av ålder så har du inte vållat skadan eller varit vårdslös. Min bedömning är därmed att du inte ska bli ersättningsskyldig, eftersom du inte hade kunnat förhindra att sprickan i toalettstolen uppkom då du skriver att skadan skedde pga. ålder.

Bevisfråga om hur sprickan har uppstått

Däremot kommer möjligtvis din hyresvärd argumentera att du har varit vårdslös och att sprickan inte alls har uppstått genom ålder. Huvudregeln är dock att hyresvärden ska bevisa att hyresgästen har vållat skadan (se NJA 1987 s. 668).

Högsta domstolen har dock även uttalat att skada som typiskt sett uppkommer genom ovarsamhet får antas ha vållats av hyresgästen, såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt ( NJA 1975 s. 657). Sprickor i t.ex. toalettstolar eller handfat kan vara sådana skador som ganska ofta vållas av hyresgästerna.

Du bör därmed framföra dina argument om att det verkligen är pga. ålder som toalettstolen har spruckit. Detta kan du göra genom att t.ex. ta reda på hur gammal toalettstolen är och att det är vanligt att gamla toalettstolar spricker.

Sammanfattning

Som hyresgäst är du skyldig att väl vårda lägenheten och du ska även ersätta skador som uppkommer i lägenheten genom vållande, vårdslöshet eller försummelse. Om sprickan har uppstått pga. ålder blir du därmed inte ersättningsskyldig eftersom du inte hade kunnat göra något för att förhindra skadan. Däremot kan det bli en bevisfråga om hur skadan uppstod och du måste leta fram bevisning som visar på att det faktiskt är åldern som är anledningen till skadan, och att du alltså inte har orsakat sprickan.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2100)
2021-11-27 Är det ett brott att vara högljud på kvällen i sin hyresrätt?
2021-11-26 Behöver du betala för skada i din lägenhet?
2021-11-26 Får hyresvärden avlägsna min egendom från trapphuset?
2021-11-25 Besittningsskydd om jag hyr ut fritidsbostaden

Alla besvarade frågor (97337)