Bevisning av enskild egendom

2018-05-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Min frus far har en fastighet som han påstår är enskild egendom hur tar man reda på om det kan vara så. Han köpte den av sin mor för ca: 50 år sedan och vi kan inte hitta några dokument som styrker detta att det är enskild egendom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan inledningsvis konstateras att ett köp inte kan villkoras med att egendomen ska vara enskild. Den tidigare ägaren till egendomen har ingen möjlighet att villkora köpet, eftersom denne inte äger att förfoga över egendomen på det sättet i och med en överlåtelse genom köp. Hade fastigheten överlåtits genom gåva eller testamente, hade det varit möjligt att villkora överlåtelsen med att egendomen utgör enskild egendom. Egendom kan även göras enskild genom äktenskapsförord. Köpte din frus far fastigheten av sin mor, torde fastigheten endast kunna vara enskild egendom om din frus far har ett äktenskapsförord med sin fru, där fastigheten gjorts till enskild egendom.

Vidare kan konstateras att huvudregeln är att den som påstår något har bevisbördan för detta. Det är således denne som har ansvaret att styrka att det denne uppger även stämmer. I ert fall är det din frus far som ska bevisa att egendomen är enskild eftersom det är han som påstår att den är det. Detta görs enklast genom att uppvisa skriftlig bevisning, exempelvis ett eventuellt äktenskapsförord. Muntlig bevisning är också möjlig, t.ex. genom ett vittne, men detta väger inte lika tungt i bevishänseende. Lyckas inte din frus far styrka att egendomen är enskild, kan egendomen inte i ett rättsligt perspektiv anses vara enskild. Vad ni kommer överens om er emellan spelar dock ingen roll. I t.ex. en rättegång skulle man dock dra slutsatsen att egendomen inte är enskild.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca Lundmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (395)
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?
2021-09-28 Vad har ett erkännande för betydelse i brottmål?
2021-09-28 Får part ut ljudupptagning av vittnesförhör efter slutdelgivning?

Alla besvarade frågor (96402)