Begära ut uppgift om äktenskapsförord, gåvobrev samt lagfart

2016-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Om man inte kan hitta sitt gamla äktenskapsförord,finns det registrerat så man kan få tag på det ifall det skulle bli en framtida tvist. Samma gäller lagfart samt gåvobrev?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 3 § 3 st. äktenskapsbalken (ÄktB) ska ett äktenskapsord registreras hos Skatteverket. Om ni inte har kvar en kopia på äktenskapsförordet går det bra att beställa en kopia på det genom att kontakta Skatteverket, detta gör ni här. Även ett gåvobrev kan begäras ut från Skatteverket genom samma förfarande, om det tidigare har registrerats hos Skatteverket.

Angående lagfart så ansöker man om lagfart i enlighet med 20 kap. jordabalken (JB) och lagfarten blir även registrerad. Du kan begära ut en kopia på en lagfart på Lantmäteriets hemsida, här.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?

Alla besvarade frågor (96402)