Avtal ingått på falska premisser m.m.

FRÅGA
Jag och en resekamrat bokade bla flygbiljetter á 10000 SEK till Peru för att tillbringa ett par månader där. Pga personliga skäl kunde jag inte åka och min resekamrat tyckte då att jag skulle ersätta dennes biljett då jag orsakat att inte heller denna kunde åka. Moraliskt kändes detta rätt och så gjordes. Sedan visade det sig att resekamraten nyttjat både sin och min biljett (till en annan resekamrat) och åkt på resan. Detta möjligt då min resekamrat var den som gjorde biljettbokningen för oss båda. Då jag betalat för båda biljetterna borde man väl anse biljetterna som mina. Att de nu nyttjas utan mitt godkännande borde väl då betraktas som stöld. Jag har allt dokumenterat via sms och banköverföring. Bör jag anmäla som stöld? Vilken är trolig påföljd för min resekamrat?Tack på förhand.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer inte att redogöra för den straffrättsliga aspekten av din fråga eftersom det är tveksamt att din f d reskamrat (hädanefter refererad till som Reskamraten) begått ett brott, och definitivt inte stöld. Du kan läsa om vilka rekvisit som måste vara uppfyllda, d v s förutsättningarna för att straffrättsligt ansvar ska aktualiseras för stöld, här. Reskamraten "tog inte olovligt" biljetterna.

I det följande kommer jag istället avhandla dina möjligheter att med stöd av civilrätten kräva Reskamraten på pengar.

Den frivilliga ersättningen

När du ersatte Reskamraten för hans biljettkostnad, gjorde du så på Reskamratens initiativ och baserat på hans i efterhand uppenbara lögn, d v s att han inte längre hade användning för biljetten. Enligt 30 § 1 stycket avtalslagen, är rättshandlingar som genom svek framkallats av annan är ogiltiga. Mot detta kan Reskamraten invända att han vid det tillfället för överföringen inte ljög; att han först senare insåg att han trots allt skulle bruka använda biljetterna och att det således inte handlade om ett svikligt förledande. Om han begagnar den argumentationen, kan du å din sida kontra med 33, 36 §§ avtalslagen, vilka kallas "lilla" respektive "stora" generalklausulen. De är mer s a s elastiskt utformade, innebärande att domstolarna kan ta i beaktande senare tillkomna omständigheter m.m, däribland att Reskamraten skamlöst och till sin fördel utnyttjade faktumet att du frivilligt ersatte honom på vad som i vart fall kom att bli falska premisser. Om rättshandlingen förklaras ogiltig, ska respektive part återfå vad de presterat. Det innebär att du återfår pengarna, och att Reskamraten får behålla biljetten.

Vad beträffar din biljett

När du och Reskamraten initialt ingick avtal, d v s när du skickade pengar till honom för din biljett, måste det anses överenskommet att han inte fick överlåta den vidare. Det står därför uppenbart att Reskamraten otillåtet använde den -- en skadeståndsgrundande handling. Eftersom du inte avsåg att använda biljetten kan du emellertid inte påvisa faktiskt skada, och således inte heller föra en framgångsrik talan. Det kan föreligga omständigheter ej upptagna i frågan som förändrar den bedömningen.


Sammanfattning

Du kan kräva Reskamraten på det belopp du ersatte honom med men troligen inte på din biljetts värde.

Stort lycka till!

Du är välkommen att höra av dig till elias.olsson@lawline.se om du har ytterligare frågor.

Allt gott,

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (125)
2021-09-25 Kan jag häva leasingavtal på grund av dröjsmål?
2021-08-25 Kontraktsbrott av inneboende
2021-08-02 Jag och min mamma har en överenskommelse, vad säger lagen kring brytning av överenskommelsen?
2021-07-26 Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?

Alla besvarade frågor (98676)