Återkallelse av anbud

2021-03-14 i Anbud och accept
FRÅGA
HejMitt företag (A) fick ett erbjudande om att köpa exklusiva möbler från ett företag (B). Vi blev sena med accepten då jag som VD var på semester i två veckor dvs att vi blev en vecka sena med accepten. Vi accepterade och företaget (B) antog accepten. Dagen efter ser vi att ett liknande företag (C) i stan sälja likadana möbler för ett betydligt billigare pris, till hälften av vårt erbjudande. Jag hörde genast av mig till företaget (B) som erbjöd oss möblerna och säger att jag gärna vill återkalla accepten innan de skickat något faktura eller möblerna till Sverige. Företaget (B) menar på att de inte kan återkalla accepten då de redan beställt möblerna och skickar en faktura till mig. Min fråga är, har jag något rätt till att återkalla accepten enligt ångerrätt eller liknande? vi hade inget skriftligt avtal utan allt skedde via mail.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag är inte helt säker på att både köpare och säljare befinner sig i Sverige eftersom du skriver "skickat möblerna till Sverige". Det framstår som att köparen A och säljaren B har sina affärsställen belägna i olika stater. Jag kommer i mitt svar att beakta både den svenska avtalslagen och internationella köplagen (CISG). CISG är tillämplig på avtal om köp av varor mellan parter, vilkas affärsställen är belägna i skilda stater. Det förutsätts att dessa stater är fördragsslutande stater eller att internationellt privaträttsliga regler leder till att lagen i en fördragsslutande stat ska tillämpas (se artikel 1).

Huvudregeln är att en accept av ett anbud som är försenat gäller såsom nytt anbud (4 § första stycket AvtL). Den sena accepten från A är därför ett nytt anbud. B valde därefter att acceptera anbudet. Anbud om slutande av avtal och svar på sådant anbud är bindande (1 § första stycket AvtL, se även artikel 14 CISG). Ett bindande avtal har därför uppstått. En grundläggande princip är att avtal ska hållas.

Ett anbud skulle endast kunna återkallas om B fått återkallelsen innan B tagit del av anbudet eller samtidigt därmed (7 § AvtL, se även artikel 15 CISG). Om företaget B redan tagit del av anbudet innan de fått återkallelsen är avtalet bindande. Om de däremot ser anbudet i samband med det nya mejlet (återkallelsen) har de fått återkallelsen samtidigt som anbudet och återkallelsen är då giltig. I detta fall skriver du att företaget B antog anbudet innan du skickade återkallelsen. De har därmed tagit del av anbudet och accepterat anbudet innan återkallelsen kom. Det är därför inte möjligt att återkalla anbudet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (323)
2021-03-23 Fråga om vilken acceptfrist som gäller vid ett muntligt anbud
2021-03-17 Är avtal om köp av bil bindande?
2021-03-14 Återkallelse av anbud
2021-02-28 Är moderna kommunikationsmedel likställda med muntliga anbud eller ''brev och chatt?

Alla besvarade frågor (91351)