Arvsägelse av rätt till arv m.m.

2020-10-19 i Arvsavstående
FRÅGA
Mamma gammal (M), fullt klar mentalt, vill ge barnbarn( F ) bostadsrätt värd 2.400.000:- som gåva mot vederlag på 600.000:- . Två barnbarn finns ( A) , det är jag, samt ( B)Jag ( A ) vill bara ha några personliga saker utan värde i arv. ( B) ska få 600.000:- vilket är ungefär laglott. ( ( M ) har endast mindre summor utöver bostadsrätt. ( B ) kommer inte att tycka detta är bra, ( B ) har förväntat sig mer. Kan man genomföra gåvan utan att informera ( B ) , att efter gåvan finns inte mycket kvar och sen informera ( B ) att gåva givets men att ( B ) har 600.000:- att få mot avsägelse av arv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag förstår inte säkert vem den avsedda mottagaren "F" i din fråga avser då vederbörande benämns "barnbarn( F )" trots att du senare anger att det bara finns två barnbarn, benämnda A och B. Jag kommer i mitt svar utgå från att mottagaren är någon annan än du och personen B. Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

Utredning

Enligt 7 kap. 1 § ÄB har bröstarvingar gemensamt rätt att ärva hälften av den totala kvarlåtenskap som arvlåtaren efterlämnar, så kallad laglott. Rätten till laglott aktualiseras dock först vid arvlåtarens bortgång, vilket innebär att egendom som arvlåtaren frånhänt sig innan dess inte omfattas av rätten till laglott. I 6 kap. 1 § ÄB framgår att gåvor som bröstarvingar mottar under arvlåtarens livstid ska betraktas som förskott på arv, och därmed avräknas från vederbörandes arvslotter, om annat inte anges samt att gåvor till andra arvingar än bröstarvingar endast ska betraktas som förskott på arv om detta föreskrivits eller måste antas ha varit avsett då gåvan genomfördes. Det framgår av 17 kap. 2 § ÄB att en arvinge kan avsäga sig rätten till arv genom att godkänna ett testamente eller upprätta en separat handling av denna innebörd. I båda fallen bör dock tydligt framgå att det rör sig om en avsägelse av rätten till arv. En bröstarvinges arvsavsägelse saknar dock verkan avseende vederbörandes laglott om inte skälig ersättning utgått.

I ditt nu aktuella fall kan vi konstatera att varken du eller personen B är bröstarvingar till M då detta begrepp endast innefattar barn till henne. Därmed har ni inte heller någon rätt till laglott vid hennes frånfälle. Även om ni skulle haft det, eller om hon har några barn i livet, påverkar detta dock inte hennes möjlighet att skänka bort sin bostadsrätt till den hon vill. Om bostadsrätten skänks till någon av hennes arvingar kan den komma att betraktas som förskott på arv beroende på omständigheterna; detta kan hon dock kontrollera genom att ange att det inte varit hennes avsikt. Med andra ord är det enligt min uppfattning fullt möjligt för M att skänka bostadsrätten till den hon vill oberoende av hennes övriga arvingars inställning till saken. Skulle M vilja att en viss del av hennes kvarlåtenskap ska tillfalla B är det enligt min uppfattning möjligt att såsom du beskrivit låta B avsäga sig sin rätt till arv efter M samtidigt som M skänker en viss summa till B. Skulle B motsätta sig detta finns en mängd andra tänkbara lösningar, exempelvis att M testamenterar motsvarande summa till B och resten av sin kvarlåtenskap till någon annan.

Handlingsplan

Jag har svårt att ge dig en konkret rekommendation utan närmare insyn i fallet. Jag kommer ringa dig imorgon, tisdag den 20/10, 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (334)
2021-05-31 Arvsavstående
2021-05-20 Hur stor andel av sina arv behöver de gemensamma barnen överlåta till sitt halvsyskon för att alla barnen ska ärva lika mycket netto?
2021-05-18 Kan min mor avstå arvet från min far till förmån för mig?
2021-05-15 Avstå från arv till förmån för efterlevande make

Alla besvarade frågor (93146)