Är make/make ansvarig för andra makens lån?

2020-10-22 i Skuld
FRÅGA
HejFör två år sedan lånade min dåvarande (paret är numera skilda) svärson 7.000:-/mån i fem månader totalt 35.000:- av mig då hans ekonomi blev ansträngd pga utförsäkring i sjukkassa efter en magoperation. Att det var ett lån klargjorde vi tydligt och att han skulle betala av lånet när han återgått i arbete.Jag har fått halva beloppet 17.500:- reglerat, resterande tycker han f.d. hustrun, (min dotter) skall betala.Är maka/make ansvarig för privat lån. Båda personerna har numera nytt enskilt boende och bodelning är gjord. Äktenskapsförord fanns inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån den information du delgett oss i din fråga lånade din f.d. svärson totalt 35.000 kronor av dig för ungefär två år sedan. Ni kom tydligt överens om att det rörde sig om ett lån och att han skulle betala av lånet när han började arbeta igen. Du har nu fått tillbaka hälften av det utlånade, resten tycker han att din dotter (hans f.d. hustru) ska betala. Du undrar därför om make/maka är ansvarig för den andre makens lån.

I det fall du beskriver finns det såvitt jag förstår ett avtalsförhållande (själva lånet med överenskommelse om återbetalning) mellan dig och din f.d. svärson. Den som ingår ett lån kan binda sig själv, inte tredje man. Det innebär att din f.d. svärson kan endast ingå ett avtal om sin egen prestation, inte om sin f.d. hustrus. Om avtalet är mellan dig och din f.d. svärson är det han som är betalningsansvarig. En make kan inte automatiskt bli betalningsskyldig för den andre makens skulder. Enligt äktenskapsbalkens regler svarar varje make för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är dessutom en sådan skuld det bör ha tagits hänsyn till i bodelningen när han och din dotter skilde sig.

Som svar på din fråga är din dotter inte medlåntagare och betalningsskyldig om det inte avtalats om det mellan henne och dig. Är det du och din f.d. svärson som ingått ett avtal är det han som är betalningsskyldig. Han kan inte ingå ett avtal som skapar betalningsskyldighet för sin hustru.

I ditt fall framkommer det inte helt klart om du har ett muntligt eller skriftligt låneavtal. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt sådant; däremot är ett skriftligt att föredra ur bevissynpunkt. Om du går vidare för att få betalt är det du som har bevisbördan för att det finns ett avtal och vad ni avtalat om.

Om du har ett skriftligt låneavtal (ett s.k. skuldebrev) kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Bestämmelser om betalningsföreläggande finns i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få gäldenären (den betalningsskyldige) att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §). Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.

Det som händer när det ansöks om ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till gäldenären (låntagaren) och följande kan hända:

1. Gäldenären väljer att betala till dig.
2. Gäldenären invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen.
3. Gäldenären hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att gäldenären är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.

Om gäldenären betalar i första steget är problemet löst för dig och du har fått dina pengar. Om det meddelas ett utslag och vederbörande inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos gäldenären.

Om du inte har ett skriftligt skuldebrev blir det svårare för dig att bevisa. I det fallet kan det vara en idé att anlita en jurist som till att börja med skickar ett brev till din f.d. svärson. Förhoppningsvis kan det vara tillräckligt för att han ska betala. Om det inte hjälper kan juristen råda dig vidare och hjälpa dig i bedömningen om det finns tillräckligt med bevisning för att stämma honom till domstol för att få betalt. Givetvis kan juristen företräda dig även inför domstol. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (508)
2021-07-31 Skyddar jag min fru från att betala min skulder vid min bortgång om vi skiljer oss?
2021-07-30 Säkerhet för skuld när partner inte kan försörja sig.
2021-07-28 Muntliga avtal om skulder - giltiga?
2021-07-25 Vad kan jag göra om en person är skyldig mig pengar?

Alla besvarade frågor (94568)