Är ett avtal om uppsägningstid på sex månader giltigt?

FRÅGA
Är 64 år.Börja en anställning 22 maj i år. Har inte fått något anställningsavtal men skrivit på ett uppsägningsavtal på 6 månader. Vad gäller om jag vill sluta efter 5 månader?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Utgångspunkter för frågan

Jag tolkar frågan som att du och arbetsgivaren har kommit överens om en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Om jag misstolkat frågan får du gärna återkomma i kommentarerna.

I mitt svar utgår jag från att lagen om anställningsskydd (LAS) är tillämplig (är du t.ex VD eller släkt med arbetsgivaren gäller inte LAS, annars gäller den). Jag utgår också från att kollektivavtal inte föreskrivit andra uppsägningstider än LAS.

LAS

Ett avtal som missgynnar arbetstagaren är ogiltigt i den delen (2 § andra stycket LAS). Du och arbetsgivaren kan alltså komma överens om att arbetsgivaren ska ha längre uppsägningstid, men ett avtal som istället är mindre förmånligt för dig är ogiltigt.

En månads uppsägningstid gäller för både arbetsgivaren och för arbetstagaren. Om arbetsgivaren säger upp dig har du rätt till längre uppsägningstid beroende på hur länge du har jobbat hos arbetsgivaren (11 § LAS)

Slutsats

Om du väljer att sluta efter fem månader gäller en månads uppsägningstid. Ett avtal som föreskriver att du ha sex månaders uppsägningstid om du säger upp dig är ogiltigt.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll