Är det möjligt för andra släktingar att ärva ett hus efter att efterlevande make dött?

2019-07-10 i Testamente
FRÅGA
Jag äger ett hus som min make vill köpa in sig i. I dagsläget har vi äktenskapsförord. Vi har inga barnJag önskar att huset ska gå vidare till mina syskonbarn när jag och min make inte finns längre. Om han köper huset och jag dör före honom, vad händer då? Kan jag ändå ordna så att mina syskonbarn ärver huset när han dör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB) respektive eventuellt testamente.

Vem ärver enligt lagen?

Om personen som avlider är gift ärver maken med fri förfoganderätt och eventuella efterarvingar (barn, barnbarn, syskon, syskonbarn, föräldrar etc) får efterarvsrätt (3 kap. 1 och 2 § ÄB). Detta innebär att maken kan förfoga i princip hur denne vill över egendomen, dock får inte egendomen testamenteras bort eller ges bort som gåva på liknande sätt. Om din make köper in sig i huset kommer han att ärva din del när du dör med fri förfoganderätt. Detta hade han fått göra även om han inte köpt in sig i huset eftersom lagen föreskriver att maken ärver om inga barn finns.

Utforma ett testamente

Dina syskonbarn kommer ha efterarvsrätt efter dig (3 kap. 2 § ÄB). Detta betyder att de kommer få ut arv efter dig när din make dör. Lever dock dina syskon eller föräldrar kommer dessa ärva framför dina syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Dessutom kommer de inte ärva hela huset utan bara en del av det eftersom din make står som ägare till andra delen av huset och dina syskonbarn inte ingår i arvsordningen efter din make. Skriver man ett testamente gäller detta dock framför den legala arvsordningen. I ett testamente kan man exempelvis förordna att din make ska ärva huset efter dig med fri förfoganderätt och att huset sedan ska gå vidare till dina syskonbarn. Eftersom tanken är att ni ska äga huset gemensamt kan en bra idé vara att skriva ett så kallat inbördes testamente som är ett slags gemensamt testamente mellan er makar. Där kan man exempelvis skriva att ni ärver huset av varandra om den andre skulle avlida samt att dina syskonbarn ska få huset när båda är avlidna.

Hoppas detta var till hjälp för dig!

Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2378)
2020-02-22 Vittnena skrev under vid olika tillfällen - är testamentet giltigt?
2020-02-22 Tillägg i testamente
2020-02-21 Hur kan jag överföra viss egendom till någon annan efter jag går bort?
2020-02-21 Fri förfoganderätt och testamentstolkning

Alla besvarade frågor (77252)