Ansökan om att umgängesförbud ska upphävas m.m.

2018-10-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag har inte fått träffa min dotter på snart 10 år, hon har LVU. Jag har begärt att umgängesförbudet ska upphävas med omedelbar verkan, då det inte finns grund till ett umgängesförbud. Samt att min dotter begärt att få flytta hem osvJag vet att man kan överklaga umgängesförbudet, men vad jag undrar över är kan man ansöka om att umgängesförbudet upphävs? Socialtjänsten har frågat mig om jag går med på frivillig vård tas då LVU bort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ansöka om att umgängesförbud ska upphöra?

Man kan inte vända sig någonstans och ansöka om att umgängesförbudet ska upphävas. Vid ett överklagande av socialnämndens beslut, vilket sker till förvaltningsrätten, så ska man dock ange på vilket sätt man önskar att beslutet ändras och på vilka grunder (se Förvaltningslagen 43§ 2 st.). På så sätt skulle man kunna se ett överklagande som en ansökan om att umgängesförbudet ska upphävas.

Förutom att överklaga beslutet kan man på nytt vända sig till socialnämnden. Om man som vårdnadshavare begär ett umgänge som är mer omfattande än det som nämnden tidigare har beslutat om så är de skyldiga att fatta ett nytt beslut. En sådan begäran från en vårdnadshavare ska nämnden hantera skyndsamt. Om nämnden anser att omständigheterna på något sätt ändrats så kan det ju hända att ett nytt beslut är bättre än det tidigare.

Frivillig vård i eller vård enligt LVU?

Om vård kan ske på frivillig väg, d.v.s. om föräldrar och/eller barn accepterar den vård som socialnämnden anser är nödvändig, så anses det saknas behov av vård enligt LVU. Vård enligt LVU kommer då att upphöra.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (454)
2019-08-17 F.d. sambo vägrar ändra sin folkbokföringsadress efter flytt - vad göra?
2019-08-17 Finns det möjlighet att snabba på handläggningstiden?
2019-08-09 Definitionen av "servering" i alkohollagen
2019-07-19 Upphör LVU vid 18 års ålder?

Alla besvarade frågor (72058)