Ångerrätt enligt distansavtalslagen, särskilt om 2 kap. 11 § p. 1, 11

FRÅGA
Hej, om man har beställt en digital tjänst, tex bilvärdering och tyvärr så läste såg aldrig att man skulle betala 199euro. Har man 14 dagar ångerrätt även om man har kryssat att man har läst villkor, där det står att man inte kan avbeställa det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

14 dagars-regeln kommer ifrån lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Av 1 kap. 1 § framgår lagens tillämpningsområde. Lagen innehåller "bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler". Enligt 1 kap. 2 § menas med distansavtal "avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans[…]". Jag utgår ifrån att du är konsument, att "bilvärderaren (B)" är en näringsidkare, samt att ni ingått sådant distansavtal som avses i paragrafen. Vad det innebär att vara konsument respektive näringsidkare framgår också av 1 kap. 2 §. Mina utgångspunkter medför alltså att lagen är tillämplig. Utanför denna lag finns ingen lagstadgad ångerrätt.

Det finns ett begränsat utrymme att inskränka ångerrätten (vilken f.ö. stadgas i 2 kap. 10 §). Till att börja med stadgas i 1 kap. 4 § att "[e]tt avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen". Utgångspunkten är alltså man inte genom avtal kan inskränka ångerrätten som B gjort, men saken är inte klar än. Det finns fortfarande några hinder att övervinna. De kommer jag gå igenom nedan.

Om tillämpligheten av 2 kap.

Ångerrätten finns som nämnt stadgad i 2 kap. Kapitlet är dock inte alltid tillämpligt. Enligt 2 kap. 1 § 5:e punkten är 2 kap. inte tillämpligt om avtalet "avser en tjänst som fullgörs genom användning av en telefon-, internet- eller faxuppkoppling, om tjänsten utförs vid ett enda tillfälle". Jag vet ju inte på vilket sätt B bedriver sin verksamhet, men det är väl inte helt uteslutet att de t.ex. via mail levererar värderingsuppgifter baserat på den information du lämnat om bilen. Om så är fallet, lär 2 kap. inte vara tillämpligt, och någon ångerrätt finns därför inte alls. Om deras verksamhet fungerar annorlunda kanske 2 kap. är tillämpligt. Jag vet inte, men för analysens skull förutsätter jag att B bedriver sin verksamhet på något sätt som medför att 2 kap. är tillämpligt.

Om tillämpligheten av 2 kap. 10 §

I 2 kap. 11 § stadgas undantagen från ångerrätten. Enligt första punkten gäller inte ångerrätten för avtal som "avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts". I fall som beskrivet ovan går ångerrätten alltså förlorad. Är värderingen fullgjord är alltså ångerrätten förbrukad. Annars har du ångerrätten kvar, i vart fall om man utgår ifrån första punkten. Det finns dock fler punkter att ta hänsyn till. Enligt elfte punkten gäller inte ångerrätten för avtal som "avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt". Punkten täcker bl.a. datorprogram, musik och text. Bilvärderingsuppgifter som levereras per mail eller via privat inloggning eller liknande faller alltså inom detta tillämpningsområde och ångerrätten kan därför avtalas bort. Att kryssa i en ruta som du gjort räcker för samtycke.

Som du säkert förstår kan jag inte veta om du har ångerrätten kvar eller inte. Jag hoppas dock att du med hjälp av informationen ovan kan bilda din egen uppfattning, och jag hoppas därigenom att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (117)
2019-04-17 Bredbandsabonnemang för dyrt. Försutten ångerrätt. Finns det någon lösning?
2019-04-04 Har företag rätt till ångerrätt vid avtal ingått på distans?
2019-03-29 Problem med att få bonus på bettingsida
2019-03-29 Gäller ångerrätten vid förnyelse av försäkring?

Alla besvarade frågor (68021)