Angående laglott och det förstärkta laglottsskyddet m.m.

2019-03-27 i Laglott
FRÅGA
Farförälder har dött. Efterlämnar dotter och två barnbarn till avliden son. Testamentet utelämnar son/barnbarn och tillskriver hela kvarlåtenskapen till dotter. Dotter har även fått bostadsrätt i samband med att testamente skrevs (8år sedan). Med gåvobrev som frånskiver sig förskott på arv upprättat av samma advokat som även är testamente exakuvator i testamente (nu avliden). Den avlidne har bott precis som vanligt i bostaden i alla år fram tills sin dödoch har inte gjort återkall på något beträffande boendesituation. Dottern på eget bevåg anlitat en familjejurist upprättat bouppteckning, haft sammanträde med alla närvarande. I registrerad bouppteckning är ej gåvobrev med. Detta har vi dock fått se och kontrollerat och anses äkta. Vi barnbarn hävdar att gåva ska likställas med testamente och ska beräknas vid beräkning av laglott. Vi möts av tystnad av både familjejurist och dotter. Vi har fått ett arvskiftesförslag på laglott där bostadsrätt är utlämnad. Då vi Båda barnbarn jämkat testamente och delgivning var för mer än 6 mån så är vi ej längre delägare i boet. Stämmer detta?Så kan vi ej ansöka om boutredningsman eller skiftesman. Hur tvingar vi fram skifte?Om vi godkänner arvskiftet kan vi ändå klandra gåvan efter skifte är gjort?Måste vi klandra gåva innan skifte?Det finns pengar att betala ut förstärkt laglott i boet. Om tvångsskifte görs måste vi då klandra både gåva och skifte?Dotter har sålt bostadsrätt innan skifte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har i frågan nämnt att ni är barnbarn till den avlidne sonen till farföräldern. Av frågan låter det dock som att du menar att ni är barnbarn till farföräldern. Jag är därför osäkert på om du är ett barnbarn till den avlidne sonen eller om du är barnbarn till den avlidne farföräldern.

Jag har vid besvarandet av din fråga utgått ifrån det senare, nämligen att du är barnbarn till den avlidne farföräldern. Om du däremot är barnbarn till den avlidne sonen, krävs att din förälder som träder i stället för den avlidne sonen till farföräldern, också är avliden, för att du ska träda in som bröstarvinge i förhållande till den avlidne farföräldern.

Angående testamentet och bröstarvinges laglott

Jag har förstått att den avlidne farföräldern har testamenterat bort all sin kvarlåtenskap till sin dotter, trots att denne även hade andra bröstarvingar, det vill säga ni barnbarn som träder i stället för er avlidne far. Detta utgör därför en kränkning av er laglott. Enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) är laglotten hälften av er arvslott.

Ett testamente som kränker en bröstarvinges laglott kan jämkas av denne. För att jämka testamentet krävs dock enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken att denne påkallar jämkning i testamentet. Påkallande av jämkning måste enligt samma bestämmelse göras inom sex månader från det att bröstarvingen erhöll del av testamentet. Jag har förstått det som att ni har jämkat testamentet och att det har gjorts inom 6 månader från att ni erhöll del av testamentet.

Angående gåvan av bostadsrätten

Du säger att dottern till den avlidne farföräldern har tidigare fått en bostadsrätt i gåva. Eftersom det finns ett gåvobrev som anger att denna inte ska utgöra förskott arv, gäller enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken att det inte ska avräknas som något förskott på arv.

Du säger även att den avlidne farföräldern har bott i bostadsrätten fram till sin dödsdag. Om farföräldern gav bort gåvan med ett förbehåll om att få bo kvar i bostadsrätten tyder det på att det rör sig om en sådan gåva som avses i 7 kap. 4 § ärvdabalken, det vill säga att gåvan till syftet är att likställa med ett testamente. Detta innebär att gåvan bör återbäras till kvarlåtenskapen vid beräkning av laglotterna. Detta förutsätter dock att ni har jämkat gåvan inom den föreskrivna tiden, inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades.

Om ni har jämkat gåvan och fått ett förslag på arvsskiftesavtal där bostadsrätten inte har räknats med som en del i kvarlåtenskapen, bör ni inte skriva under det. Ni kan ha rätt till mycket mer i laglott om bostadsrätten räknas med som en del i kvarlåtenskapen.

Vidare bör det antecknas i bouppteckningen att det finns ett gåvobrev som avser bostadsrätten. Av 20 kap. 5 § tredje stycket ärvdabalken, framgår att det ska antecknas att laglottsberättigad arvingar har erhållit gåva om delägare begär det. I detta fall vet jag inte om ni har begärt att det ska antecknas i bouppteckningen.

Angående dödsbodelägare och ansökan om boutredningsman och skiftesman m.m.

Du frågar om det stämmer att ni inte längre är delägare i boet för att ni har jämkat testamentet. Jag har lite svårt att förstå vad du menar med detta. Jag har uppfattat det som att ni har jämkat testamentet inom 6 månader från att ni erhöll del av testamentet och att ni är bröstarvingar i förhållande till den avlidne. Ni bör därför vara dödsbodelägare i boet.

Detta innebär att ni enligt 19 kap. 1 § ärvdabalken har rätt att begära att egendomen ska avträdas till förvaltning av boutredningsman. Enligt 23 kap. 5 § ärvdabalken har ni som dödsbodelägare rätt att begära att rätten ska utse en skiftesman. En skiftesman kan genomföra ett tvångsskifte för det fall ni inte kan komma överens om hur arvet ska fördelas. Om ni då har begärt jämkning för testamentet och gåva kommer skiftesmannen rimligtvis göra en bedömning av om reglerna härom är tillämpliga och fördela arvet i enlighet med lag, om ni inte kan komma överens på egen hand.

Eftersom att ett arvskiftesavtal är att avtal mellan er dödsbodelägare som reglerar hur arvet ska fördelas, bör ni inte skriva under ett sådant avtal om ni inte är överens med den andra dödsbodelägaren eller om ni funderar på att jämka gåvan. Ett arvskiftesavtal är nämligen ett avtal och om ni skriver under detta innebär det att ni är eller i vart fall anses vara överens om fördelningen av arvet.

Jag rekommenderar att ni tar hjälp utav en av våra jurister som kan företräda er i denna process och ta tillvara på era rättigheter.

Du har även beställt telefonuppföljning. Mitt förslag är att jag ringer dig idag, den 27 mars 2019, kl 15:00. Funkar inte detta ber jag dig så snart som möjligt återkomma till mig med en annan tid som passar dig. Du når mig på anna.nilsson@lawline.se.

Anna Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (674)
2019-10-09 Är det möjligt att förändra laglottens storlek?
2019-10-03 Möjlighet att göra ett av tre barn arvlöst
2019-09-29 Bröstarvinges rätt till laglott
2019-09-01 Är det värt att undersöka om det finns tillgångar att ärva efter våra far trots testamente och äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (73748)