FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt20/04/2008

Skyldighet att föra medlemsregister.

Hej! Jag undrar om vem som helst kan få uppgifter från en bostadsrättsförening om vem som är medlem. Har styrelsen skyldighet att upplysa om detta. Gör den något fel om den gör det?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga Enligt bostadsrättslagens 9 kap 8, 9§ §, som du hittar http://lagen.nu/1991:614 , ska föreningens styrelse se till att det finns en medlemsförteckning samt ansvara för att envar som önskar ta del av denna medlemsförteckning får möjlighet att göra det. Båda dessa skyldigheter är sanktionerade med bötesstraff, enligt bostadsrättslagens 10 kap 3§. Vänligen
Fredrik HanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?