Skydd för ekonomiska tillgångar som sambo/gift.

2007-02-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag lever idag i ett särboförhållande och undrar lite vad som gäller med respektive persons pengar om man sedan som sambo eller gift delar på sig. Jag vet att man kan skriva egendom som "enskild egendom" såsom t ex sommarstuga, hus, bil eller båt osv men hur är det med ens pengar? Jag har avsevärt mer pengar än henne och är skuldfri. Hon har inte så mycket sparkapital och en del lån. Kan jag även "skydda" mitt kapital i form av aktier, fonder och likvida medel på samma sätt som andra ovan nämnda tillgångar vid en eventuell bodelning/skilsmässa?
SVAR
I ett samboförhållande är uteslutande den gemensamma bostaden (om den införskaffats för gemensamt bruk) samt gemensamt bohag samboegendom. Andra tillgångar t ex bil, båt eller sparkapital ingår alltså inte i den gemensamma egendom som delas upp vid samboförhållandets upplösande. Se sambolagen här

Sambolagen är dispositiv, vilket innebär att man genom ett samboavtal kan avtala bort rätten till bodelning, och istället helt enkelt behålla den egendom som man själv äger.
Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter, men behöver inte registreras eller inges någonstans, för att vara giltigt.

Om man är gift förutsätts som grundregel att all egendom som inte är enskild ska delas lika vid äktenskapsskillnad, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan man enligt 2 och 3 §§ göra all sin nuvarande och tillkommande egendom enskild, alltså även pengar.

Äktenskapsförordet måste enligt 3 § vara skriftligt, undertecknat av makarna samt inskickat till tingsrätten för att vinna giltighet. Äktenskapsbalken hittar du här
Sara Edström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85450)