Jämkning vid bodelning.

2007-01-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och min har köpt ett sommarhus, båda står på kontraktet- dock betalade han ca 70%, vi har inga lån. Nu ska vi skiljas, efter 2 år. Har jag ändå rätt till halva husets värde?
SVAR
Hej,

Enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken (se http://www.lagen.nu/1987:230 ) är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom kan du se i lagens 7 kap 2 § och där föreskrivs det bl a att makar i ett äktenskapsförord kan bestämma att egendom skall vara deras enskilda. Eftersom du ej nämnt något om ett äktenskapsförord och då ni införskaffat sommarhuset tillsammans är det troligt att huset är giftorättsgods och således enligt 10 kap 1 § äktenskapsbalken skall ingå i en bodelning.

En bodelning går lite förenklat till så att varje makes giftorättsgods, efter avräknandet av vardera makes skulder, läggs ihop och sedan delas lika (11 kap 1-3 §§). Detta innebär att du, för det fall ingen av er har någon ytterligare egendom eller några skulder, har rätt till halva husets värde. Detta gäller oavsett om någon av er har betalat mer för huset.

Äktenskapsbalkens 12 kapitel handlar om jämkning vid bodelning. I kapitlets 1 § föreskrivs det att en make kan få behålla mer av sin egendom än vad som följer av 11 kap. Detta gäller i det fall något annat vore oskäligt med utgångspunkt från äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Avsikten med denna regel är att den enbart skall tillämpas i undantagsfall, t ex om ett äktenskap varat kort tid och den ene maken fört in egendom av betydande värde i äktenskapet. Visserligen har erat äktenskap bara varit i 2 år (med kort äktenskap menas i förarbetena ett som varat mindre än 5 år) men eftersom ni båda betalade för stugan har jag svårt att se att någon jämkningsregel skulle vara tillämplig i detta fall.

Med vänlig hälsning,
Elzbieta Kaczorowska
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98495)