Äktenskapsförord vid förbehåll

2006-12-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Min mor har skänkt mig och min syster en fastighet, jordbruksfastighet, 50-50. Hon har reglerat att det skall vara vår enskilda egendom, om inte annat avtalas i ett äktenskaps förord. Jag är gift och vill att min del av fastigheten skall ingå i giftorätts godset. Hur skall jag praktiskt göra detta. Hur får jag tag i avtalet som min mor skrivit om enskild egendom? finns den på tingsrätten? har jag access till det? Jag vill veta hur jag kan häva 'enskild egendom' stämpeln på en fastighet som jag har som enskild egendom, så att den i framtiden ingår i giftorätt godset.
SVAR
Hej!

Du kan göra den enskilda egendom till giftorättsgods genom att föreskriva detta i ett äktenskapsförord eftersom gåvoavtalet stadgar att egendom skall vara enskild om inte annat föreskrivs i ett äktenskapsförord. (Äktenskapsbalken 7 kap 3 §)

7:3 omfattar egentligen inte situationen att egendomen är enskild pga förebåll från gåvogivaren men i RH 1994:48(vari hänvisas till förarbetena) har fastslagits att paragrafen ändå är tillämplig på den situationen.

Äktenskapsförordet skall upprättas skriftligen, undertecknas av makarna och registreras hos tingsrätten.

Du behöver således inte tillgång till gåvoavtalet.

Med vänliga hälsningar
Daniel Waerme
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98495)