FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder05/11/2011

Gallringsreglerna för belastningsregistret

Hejsan lawline! Har en fråga ang. belastningsregistret. Åkte fast før ringa narkotikabrott for ungefær 3 år sedan. Fick bøter och fick betala ca2000:- och fick læra mig en læxa. Hur længe kommer detta straff synas i mitt register ? Efter att pricken har førsvunnit efter X-antal år. Ær det borta helt då ? Kan man åka till usa utan att behøva søka visum (gæller før de som har prick i belastningsregistret)? Vilka kommer att kunna se det nær det væl har førsvunnit ? Kan man fortsætta leva som vanligt eller kommer detta påverka mig hela livet ? tack før svar! /Mvh

Lawline svarar

Hej! Det är påföljden som du fick som ligger till grund för hur länge uppgifterna om dig ska finnas kvar i belastningsregistret. Gallringsreglerna för belastningsregistret finns i 16-18 §§ i lagen (1998:620) om belastningsregister. Om man, som i ditt fall, blivit dömd till dagsböter kommer uppgifterna att tas bort efter fem år från det att domen fastställdes. Detta förutsätter dock att du inte under denna tidsperiod döms för ett nytt brott. Om du vill läsa mer så kan du läsa det som står om gallringsreglerna på polisens hemsida (http://www.polisen.se/sv/Service/Registerutdrag/Gallring-ur-belastningsregistret/). Om du är osäker på hur lång tid som förflutit sedan domen eller om du vid ett senare tillfälle vill försäkra dig om att belastningen tagits bort så kan du enkelt ansöka om ett utdrag från belastningsregistret via polisens hemsida: http://www.polisen.se/Service/Registerutdrag/ För att med säkerhet kunna svara på din fråga om vad som händer med uppgiften när den tagits bort från registret vände jag mig till regeringens proposition 2009/10:191 (du hittar den här: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/31/14/2868267e.pdf). Under kapitel 4.4 står det att ett borttag från belastningsregistret innebär att uppgifterna förstörs. Det ska således inte vara möjligt för någon att få tag på uppgifterna efter att de tagits bort. Detta ger alla tidigare dömda människor en chans att helt och hållet börja om på en ny kula när belastningsregistret "nollas". Jag kan dock inte med säkerhet svara på vad som händer om du skulle åka fast för något nytt brott, då tror jag att polisen kan se själva domen men det är jag som sagt inte helt säker på. Du kan alltid ringa och fråga polisen om du vill vara helt säker. Det här kommer inte att påverka dig hela livet. När uppgiften tas bort i ditt belastningsregister kommer ditt belastningsregister att vara helt tomt. Då är det bara upp till dig att gå vidare och lämna det gamla bakom dig! Du kommer även att kunna åka till USA på samma premisser som någon som aldrig blivit dömd förr. Hoppas detta var svar nog på din fråga. Återkom om det är något mer du undrar! Vänliga hälsningar, Giulia
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”