Väcka åtal för förtal

FRÅGA
Jag har polisanmält en f.d. som ringt till ett politiskt regionkansli för att förtala mig. På det inspelade bandet säger han att han vill upplysa dem om att jag förekommer i social och brottsregister och önskar dem lycka till med mig. Något som verkligen aldrig förekommit. Nu undrar mitt parti vad som är sant, jag har fått visa utdrag ur brottsregistret där jag inte förekommer. Har inte hört av från polisen på en månad, de tycker ärendet har låg prioritet. Vad kan jag göra, mår inte bra, då han ostraffat kan göra så här.
SVAR
Hej,

Brottet som din före detta har gjort sig skyldig till genom att ha lämnat uppgifter som är ägnade att utsätta dig för andras missaktning är förtal, som regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Att utsätta annan för andras missaktning genom att utpeka denne som brottslig är ett typexempel på vad som bedöms som förtal. Att uttalandet skett till en så pass begränsad krets som ett politiskt regionkansli är utan betydelse då det är tillräckligt att uppgiften är nedsättande i viss krets.

Vad du kan göra är att anmäla brottet. Åklagaren har då i uppgift att ta ställning till om åtal ska väckas. I 20 kap. 6 § rättegångsbalken (RB) regleras åklagares åtalsplikt, som säger att åklagare är skyldiga att väcka åtal om brott som hör under allmänt åtal. Enligt 20 kap. 3 § RB sägs att alla brott som inte uttryckligen är undantagna hör till allmänt åtal. De brott som har undantagits hör till enskilt åtal.

Enligt 5 kap. 5 § BrB hör brottet förtal till enskilt åtal och får som huvudregel endast åtalas av målsäganden, som i detta fall är du. Undantaget till detta är att åklagaren får väcka åtal efter att målsäganden han angett brottet om det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt. Dessvärre är det, enligt min bedömning, inte en sådan situation i fråga.

Det du kan göra för att eventuellt få upprättelse är att med stöd av 47 kap. 1 § RB väcka enskilt åtal i egenskap av målsägande. Detta gör du genom att till tingsrätten ge in en ansökan om stämning. Domstolen du ska ge in stämningsansökan till är domstolen i den ort där brottet begicks.

Vänligen,
Mathias Gunnervald
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1196)
2021-05-16 När aktualiseras förtal?
2021-05-16 Är det förtal att skriva ut på sociala medier att någon tror att en person har mördat någon?
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser

Alla besvarade frågor (92315)