Hur blir arv enskild egendom?

2006-09-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, Jag är gift sedan två år. Jag och min fru har två gemensamma barn (3 och 5 år). Min fru har ytterligare barn (14 år) efter ett tidigare förhållande. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord. Min fråga gäller arv som jag i framtiden kommer att få av mina egna föräldrar. Kommer ett sådant arv att ingå i Giftorättsgodset och därmed till viss del att tillfalla 14-åringen då jag själv dör? Om jag vill att detta ska tillfalla mina egna barn, ska vi då upprätta ett äktenskapsförord där vi skriver att "Arv blir enskild egendom"?
SVAR
Hej,
Om ni inte har skrivit något äktenskapsförord blir arvet giftorättsgods. Det finns dock ett undantag, dina föräldrar kan i ett testamente skriva att egendomen skall vara din enskilda vilket innebär att det då inte blir giftorättsgods. Se 7 kap 2 § Ärvdabalken här . Annars är det enda alternativet att skriva ett äktenskapsförord om att detta arv skall vara enskild egendom, 7 kap 2 § Ärvdabalken. Eftersom din frus ”egna” barn inte har någon arvsrätt efter dig tillfaller därför arvet endast dina barn vid din bortgång. Observera att dessa inte får ut sitt arv förrän din fru går bort om ni är gifta vid din bortgång.
Med vänliga hälsningar

Cornelia Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98495)