Testamente

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.
2995 krKlarna badge

Samboavtal

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.
995 krKlarna badge

Framtidsfullmakt

Upprättande av framtidsfullmakt som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.
995 krKlarna badge

Körkortsärende

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.
4995 krKlarna badge

Äktenskapsförord

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.
1995 krKlarna badge

Avtalsgranskning

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.
4995 krKlarna badge

Kravbrev

Ett brev där en jurist representerar dig och för din talan för att kräva betalning. I brevet redogörs kravet med en förklaring till varför kravet görs och att mottagaren får en tidsfrist på sig för att lösa den uppkomna tvisten. Juristen varnar mottagaren om att tvisten kan gå till domstol om han eller hon inte betalar och konsekvenserna med en rättslig tvist. Juristen gör en inledande bedömning och genomgång av ditt ärende samt upprättande av kravbrev.
2995 krKlarna badge

Rättsutredning

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.
5995 krKlarna badge

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.
2995 krKlarna badge

Köpeavtal eller Gåvobrev

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.
1495 krKlarna badge

Reklamation

Reklamation vid tidigare köp av vara, tjänst eller bostad. Juristen upprättar en reklamation som skickas till dig som PDF. 15 min konsultation ingår. Du skriver själv under och skickar in reklamationen till säljaren. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.
1995 krKlarna badge