Häva faderskapsbekräftelse

2017-12-27 i Faderskap
FRÅGA |Jag har en son som jag skrivit på faderskapet för när han var under året. Många har ifrågasatt om jag verkligen är hans biologiska pappa. Jag har även tänkt så många gånger men låtit det vara. Vi har absolut inga likheter alls till utseende osv. Har nu föreslagit Dna test men han vill inte. Har jag rätt att få till en test?
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du som har bekräftat faderskap har möjlighet att få den bekräftelsen ogiltigförklarad, Föräldrabalken 1 kap 4 § sista meningen. Då måste du bevisa att du inte är barnets far, då kan ett DNA-test behövas- vilket en domstol kan ta beslut om att det ska genomföras.Mitt råd är att du kontaktar en domstol och berättar om dina misstankar, vill du ha hjälp med hur du ska gå vidare för att få bekräftelsen hävd har du möjlighet att anlita jurist här på Lawline. Vänligen,

Boendeföräldern ska inte betala för vistelse hos andra föräldern

2017-12-03 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Är en heltids pappa.Undrar när mamman har vår dotter på helger.oftast varannan helg, hon säger att jag ska betala för dessa helger.Inkomst mässigt så har vi lika mycket förutom att jag får underhåll och barnbidrag.Undrar vad lagen säger om vem som ska betala för dom helger hon har dottern ?Mamman tycker att ja ska betala då ja får underhåll och barnbidrag.Mvh
Agnes Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår det rätt så har du vårdnaden för er dotter, och att mamman betalar underhåll till dig på grund av det- i mitt svar förutsätter jag att så är fallet.Som föräldrar har ni båda ett ekonomiskt ansvarSom regel är det båda föräldrarnas ansvar att ta hand om sina barn. När er dotter är hos mamman så här det primärt hon som ansvarar för kostnaderna för barnet. I Föräldrabalken 6 kap 15b § står det dock att boendeföräldern, du i detta fall, kan behöva hjälpa till med kostnaderna för resorna till den andra föräldern. Anledningen till detta är att barnen ska få så goda förutsättningar som möjligt för att träffa båda sina föräldrar.Avdrag från mammans underhållI Föräldrabalken 7 kap 4 § står det att när en underhållsbidrags-betalande förälder haft sina barn hos sig kan hon få avdrag på sitt underhållsbidrag. Det finns alltså inget som säger att du ska betala ut pengar till mamman. Paragrafen sätter dock ut under vilka förutsättningar och i hur stor utsträckning det ska ske. Med tanke på att mamman som regel endast har barnen varannan helg, vilket är runt omkring fyra hela dygn i månaden, så har hon inte rätt till underhållsbidragsavdrag. Detta för att det krävs fem hela dygn i rad eller sex dygn över en hel månad för att hon ska ha rätt till avdraget. Mamman till er dotter har inte rätt att kräva att du ska betala för barnets vistelse hos henne, även fast hon betalar underhåll till dig och att du får barnbidrag. Vänligen,

Skillnaden på folkrätt och internationell rätt

2017-11-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej bästa Lawline!Jag undrar internationell rätt och folkrätt samma är sak? På vilket sätt är folkrätten olik den nationella rättsordningen? '
Agnes Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Internationell rätt är ett brett begrepp som omfattar allt med internationell karaktär, och folkrätten är en del av den internationell rätten. Det är som begreppet "alla schäfrar är hundar, men inte alla hundar är schäfrar", all folkrätt är internationell rätt, men internationell rätt är inte bara folkrätt. Just folkrätt reglerar hur olika internationella subjekt, främst stater, interagerar. Det kan vara allt från hur man beter sig i beväpnade konflikter till hur man ska skicka post mellan varandra. Folkrätten skiljer sig från många sätt ifrån den nationella rättsordningen. Det finns inget organ som skriver folkrättens lagar, ingen internationell polis som ser till att de följs eller någon internationell domstol som har en allmän behörighet att döma om någon brutit mot lagarna. Folkrätten bygger på samtycke, den skapas genom avtal (treaties) eller genom sedvänja (customary law)- detta betyder, i stort sett, att stater (och andra internationella subjekt) bara binds till det dem går med på. Den nationella rättsordningen går du som medborgare inte med på, den gäller dig oavsett- folkrätten binder endast dem stater som väljer att bli bundna. Här röstas lagarna igenom, via majoritet, och binder alla- till exempel. Det gäller, lite udda kan tyckas, även de internationella domstolarna- om staterna inte går med på att domstolarna har behörighet att pröva deras handlingar så har inte domstolen det.Av den anledningen har det i många år talats om att internationell lag inte är lag alls, eftersom ingen håller de avtalande ansvariga - om staterna inte går med på det. Stater kan till och med gå ur sina avtal ibland. Det överraskande är väl att folkrätten oftast följs, men inte på grund av risken för konsekvenser, utan för egen vinning, då staterna oftast båda får ut något av avtalen. Ibland kan det vara något så självklart som för fredens skull de följer deras skyldigheter, eller i hopp om att de andra staterna ska följa samma skyldighet gentemot dem (som skyldigheten att inte använda våld).Hoppas det svarade på din fråga!

Förvaltare som missköter sig

2017-11-20 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Min väninna, som snart fyller 35 år, har fått en förvaltare utan att veta varför. Ett problem med denne förvaltare är att hon bara får 500 kr till mat och kläder per vecka. Hon har ett beslut på beviljad färdtjänst, men hon har inte fått det kort som behövs för att kunna åka färdtjänst eller gratis på stadsbussen. Hon får heller inga pengar till nya kläder och skor vilket gör att hon fryser nu när det börjar bli kallt.Jag blir bara så ledsen när jag ser hur på vilket sätt denne förvaltare inte gör sitt jobb. Mig veterligen har hon rätt att se alla papper som berör hennes ekonomi, men när hon bett om att göra det har hon blivit nekad det. Tidigare, före hon blev påtvingad en förvaltare, hade hon betalningsanmärkningar, men om hon nu skulle ha fått det på grund av denne förvaltare har hon ingen aning om eftersom hon inte får se den samlade bilden av sin ekonomi. Hur ska hon kunna veta att förvaltaren inte är en tjuv? Den inkomst hon har kommer från Försäkringskassan i form av sjukersättning.Nej, denne förvaltare hjälper inte min vän utan stjälper och kränker henne. Det har varit alldeles för många skandaler i Sverige om gode man och förvaltare som skor sig på de personer de är satta att hjälpaJag blir så ledsen för hela hennes tragiska situation vilken inte bara handlar om förvaltaren. Hur gör vi för att gå vidare i det här fallet? Helst av allt vill hon sköta sin egen ekonomi helt,men steg ett borde vara att avsätta denne förvaltare som inte riktigt sköter sitt jobb.
Agnes Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrabalken (FB) 11 kap 7 § stadgar; "Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 § är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp."Att förordna en förvaltare är en extrem åtgärd som kräver att personen i fråga är i stort sett oförmögen att sköta sig. De som klarar av att ta hand om sig själv och sin ekonomi ska inte ha en förvaltare. Det krävs alltså att man varken kan sköta sig själv eller sin ekonomi. Skulle det behövas en förvaltare ska förvaltarens uppdrag begränsas till den mån det behövs. Enigt Föräldrabalken 11 kap 12 § ska förvaltaren vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Föreslår den enskilde en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget. Det verkar uppenbart att din väninnas förvaltare missköter sitt uppdrag, 500 kr för mat och kläder är rent av inhumant. Är förvaltaren olämplig och missbrukar sin ställning ska denne entledigas enligt 11 kap 20 §, detta beslut fattas av överförmyndaren. En sådan ansökan får göras av make, sambo eller närmsta släktingar, men även av överförmyndaren. Det kan alltså inte den enskilde göra.Den enskilde ska höras, om det inte kan leda till skada för den enskilde eller den enskilde inte förstår vad saken gäller - enligt FB 11:16. Att inte höra henne var ett rättegångsfel, i rättsfallet NJA 1993 s. 109 hade en kvinna som förordnats god man nekats en muntlig förhandling, vad vi skulle kalla rättegång. HD bestämde där att målet skulle skickas tillbaka till Tingsrätten, där det skulle bedömas om igen. Detta skulle vara ett alternativ för att lyckas förändra situationen. Jag råder er starkt att ni kontaktar ett ombud, vi erbjuder den tjänsten här på Lawline, och att ni för denna fråga vidare med hjälp av denne. Ni har möjlighet att söka rättshjälp, läs här.Hoppas allt löser sig!

Om man vill att far ska ärva

2017-12-25 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, sånn att jeg diskuterat med min far angående kvarlåtenskap vid döden. Det är sånn att jag vill att all min kvarlåtenskap vid döden ska tillfalla min Far om det händer mig. Så jag undrar om jag och han kan skriva något testament/dokument angående detta. Och hur skall detta formuleras?
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsatt att du inte själv har några barn är det dina föräldrar som ärver efter dig om du dör, detta framgår av Ärvdabalken 2 kap 2 §. Är det så att du inte vill att dina barn eller att din mor ska ärva har du möjlighet att skriva ett testamente som ger din far rätt att ärva. Hur mycket din far får ärva begränsas dock av att dina bröstarvingar, dina eventuella barn, alltid har rätt att ärva i viss utsträckning. Skulle du har barn har de rätt till hälften av vad de hade ärvt om du inte hade testamenterat bort någonting, detta kallas laglott enligt Ärvdabalken 7 kap 1 §.Ett giltigt testamente måste vara skriftligt och upprättat framför två vittnen, Ärvdabalken 10 kap 1 §. Dina vittnen ska se när du skriver på ditt testamente, och måste veta om att det är ett testamente du skriver på. Vittnena måste också skriva på testamentet. Det är viktigt att veta att du måste vara 18 år för att skriva ett giltigt testamente, Ärvdabalken 9 kap 1 §. Hoppas detta svarade på dina frågor!Vänligen,

Ignorerad testamentesexekutor

2017-12-01 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Innan min mormor gick bort testamenterade hon att Josefssons begravningsbyrå skulle ta hand om allt. Begravning Samt boupptäckning. Min mamma som är bröstarvinge. Gick inte med på det och begärde att en advokat från tingsrätten skulle ta hand om bouppteckningen. Det är en advokat från tingsrätten som nu håller i bouppteckningen. Vem betalar den advokaten från tingsrätten?. Mormor ville ha Josefssons, jag och min syster med. Men inte vår mamma.
Agnes Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om förvaltningen av dödsbon finner man i Ärvdabalken [ÄB], kap 18 och framåt. Som huvudregel är det bröstarvingarna som blir vad man kallar dödsbodelägare, och det är deras ansvar att förvalta dödsboet- ÄB 18 kap 1 §. Men när någon som gått bort i sitt testamente utsett en specifik person till att ta hand om sitt dödsbo kallas denna person en testamentesexekutor. Testamentesexekutorn har då fått rätten att istället för dödsbodelägarna hantera förvaltningen av dödsboet, ÄB 19 kap 1 §.Jag rekommenderar därför att ni ber begravningsbyrån kontakta Tingsrätten och påpeka den uppgift de har fått genom testamentet. Vänligen,

Rätt till förskola för barn med speciella behov

2017-11-23 i Skola och utbildning
FRÅGA |Fick avslag till min son till dagis som finns bara en enda i örebro län som teckenspråk för våra son. Enligt örebro kommun måste eller MÅSTE vara inskriven i örebro kommun. Vi bor i hallsberg kommun som är granne till örebro kommun. Enligt skolverket det går att placera barn till dagis av sin behov om inte hemkomnun kan erbjuder motsvara så kan man få plats hos örebro förskolan. Men det tvärstopp för oss. Vi har inte annat dagis plats för våra son. Finns nåt råd kring jurist om detta?
Agnes Axelsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tänker dela upp mitt svar till dig i ett par underrubriker för att det ska bli lättare att se överAlla barn har rätt till förskolaEnligt Skollagens 8 kap 2 § är förskolans syfte att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg, även att förbereda barnet för en fortsatt utveckling. Hemkommunen är skyldig att erbjuda barn en förskoleplats, och för de barn med speciella behov, som er son, ska det ske skyndsamt- Skollagen 8 kap 14 §. Barn med speciella behov, som er son som endast kan kommunicera med teckenspråk, ska ges det stöd de behöver för att utvecklas i enlighet med förskolans syfte, enligt Skollagen 8 kap 9 §. Det är i regel förskolechefen som ansvarar för att detta ska ske, enligt förarbetena till lagen. Enligt förarbetena kan stödet "... ges som personalförstärkning, antingen till barngruppen generellt eller till det enskilda barnet, eller i form av konsultation och handledning till personalen. Minskning av antalet barn i barngruppen eller anpassning av lokalerna kan vara andra stödformer." Det viktiga är att barnets behov är det vägledande i beslutet om stöd.Det framgår inte i din fråga om din sons behov rör hörsel eller tal, jag förutsätter därför att det är hörseln som behovet av teckenspråk härstammar ifrån. Förutom möjligheten att lära sig teckenspråk, liksom andra barn utvecklar det talade svenska språket, så är det speciellt gynnsamt för barn med hörselnedsättningar att gå i förskola där det finns mindre barngrupper och miljön är lugn. Det finns inget tvång om att förskolan ska vara i er hemkommunHemkommunen ska först och främst erbjuda er en plats på en förskola i kommunen, men det finns inget lagstöd för att förskolan måste vara i hemkommunen. I Skollagen 8 kap 13 § finns möjligheten att sätta barn i en förskola som inte är belägen i hemkommunen, när det finns personliga förhållanden hos barnet som ger särskilda skäl för det. Att ert barn behöver teckenspråk och att det i er kommun inte erbjuds någon förskola med den kunskapen kan mycket väl vara ett sådant särskilt skäl. Den kommun med den förskolan ni önskar är den kommun som bestämmer om det finns särskilda skäl.Gå vidare med frågan!Mitt tips är att ni först och främst vänder er till förskolechefen på den förskola ni vill att er son ska gå på, och frågar denna hur ni ska gå till väga för att söka en plats på den skolan. Ett annat alternativ är att vända er till er hemkommun och be att de sköter kontakten med den kommunen som vägrar att ens pröva er fråga. Skulle inget av detta funka råder jag er att ni kontaktar ett juridiskt ombud, det kan ni göra här på Lawline. Skulle kommunen med den önskade förskolan besluta att ni inte har särskilda skäl för att få plats på förskolan, kan ni överklaga det beslutet till Förvaltningsrätten. Rätten till grundskola finns med i Sveriges grundlag, Regeringsformen 2 kap 18 §, och skulle inget funka får er hemkommun lov att anpassa miljön på en förskola, genom att till exempel anlita en passande pedagog. Alla barn har rätt till skola, oavsett förutsättningar. Jag hoppas att allt löser sig,Lycka till!

Anonymitet hos konkurrensverket

2017-11-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Jag har anmält en myndighet i Sverige till Konkurensverket då de direktupphandlat en tjänst värd ca 2.5 miljoner per år. Jag jobbar inom myndigheten och ogillar deras beslut. Får konkurrensverket ge ut att jag anmält myndigheten? Eller skyddas jag av sekretess? Jag har meddelat verket att jag önskar anonymitet.
Agnes Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man vänder sig till en myndighet, liksom Konkurrensverket, blir det som man skickat in till dem en offentlig handling, som bara omfattas av sekretess om det innehåller en uppgift som är sekretessbelagd i enlighet med Offentlighet och sekretess-lagen.Vem som har tipsat dem och skickat in uppgiften är sällan en uppgift som är sekretessbelagd, vilket innebär att de har rätt att lämna ut den uppgiften. Mer om detta kan du läsa om på Konkurrensverkets hemsida här.Vänligen,