Företag som fakturerar utan att meddela ungefärligt pris innan – är detta ok?

2017-08-05 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har ett företag rätt att fakturera utan att meddela en ungefärlig eller uppskattad kostnad för en tjänst? Även om vi sagt att vi vill ha tjänsten men vi har inte godkänt någon form av pris etc.
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. För att du enkelt ska hitta vad du söker i mitt svar följer här en kortare beskrivning av vad det innehåller. Först och främst finner du en sammanfattning av mitt svar. Därefter följer en rättsligt utredning om vilka rättsregler som blir tillämpliga i ditt fall. Slutligen finner du kontaktuppgifter om du skulle behöva fortsatt hjälp. Sammanfattning av mitt svarJa, företag har rätt att fakturera utan att meddela en ungefärlig kostnad. Däremot, om ni inte har avtalat något pris så behöver du endast betala skäligt pris. Skäligt pris beror på, men det är företaget som fakturerar som måste visa att deras fakturering är skälig. Vilket borde vara en fördel för dig. Företag får fakturera, men dem begränsas i viss mån av skäligt prisUtgångspunkten i Svensk rätt är att avtalsfrihet råder. Dvs. företaget du anlitat får ta ut vilket pris de vill. Möjligtvis kan man hävda att detta i någon mån begränsas av reglerna i 3 kap. avtalslagen som skyddar mot att man på något sätt blir lurad. Men detta blir då beroende på omständigheterna i det specifika fallet. Jag antar i ditt fall att du har gjort köpet av tjänsten privat. Dvs. utanför näringsverksamhet. I sådana fall gäller skäligt pris i det här fallet. Detta gäller dock endast om priset inte diskuterats eller på något annat sätt har framgått av ert avtal. 36 § konsumenttjänstlagen.Beräkningen av vad som är skäligt pris varierar naturligtvis. Men hänsyn tas till b.la.: – Vilken typ av tjänst det rör sig om. – Omfattning och utförande av tjänsten. – Vad som är ett normalt pris för motsvarande tjänst. – Övriga relevanta omständigheter i det specifika fallet. Företaget du har köpt tjänsten av har bevisbördan för att det pris de har fakturerat är skäligt. Högsta domstolen har skrivit en mycket pedagogisk dom som förklarar detta närmare. Se särskilt punkt 13–19. Hoppas du fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp, t.ex. om företaget fortsätter att kräva dig på pengar, så går det bra att vända sig till info@lawline.se för vidare hjälp i ditt ärende. Med vänlig hälsning

Kan en städfirma kräva extra betalt på grund av att bostaden var större än vad beställaren uppgav?

2017-07-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, En städfirma sms:ade mig idag (25/7-2017) om en flyttstädning jag köpte genom Let's deal som jag utnyttjade 10/11-2015. De ansåg att jag borde ha köpt en deal för städning av 61-80 kvm då lägenheten var på 63 kvm men jag köpte dealen för 41-60kvm då jag inte kom ihåg hur stor lägenheten var exakt.Idag 1,5 år senare vill de ha mellanskillnaden på 400kr efter Rut-avdrag. Att vi skulle swisha! Då ringde min sambo upp städfirman och sa att de kommer inte få mer pengar! Städfirman talade om att de hade kontaktat Skatteverket och ordförande på den BRF där vi borde. De sa att de ska fakturera och om vi inte betalar så ska de polisanmäla oss! Så visst är preskriberingstiden 3 år om ingen av parterna hör av sig löste jag hos er som någon frågade om en faktura. Fakturan kom nån timme efter samtalet från Sverige Service & Co. Org.nr 820906-XXXX, bolaget registrerades 2016-02-10, enskildfirma men två innehavare dvs samma par "Naderi Motlagh, Hamid Reza". Kontaktpersonen som jag har haft kontakt med 2015 och nu kallas Jam. De som kom och städare var en man och kvinna. Antagligen Naderi och Hamid själva. Dealen jag köpte på Let's deal var på Big Muscles org.nr 820966-XXXX, enskild firma, Avregistrerad p g a ny innehavare 2016-02-10 enl.Ratsit. 2015-11-10 utförde de tjänster, det var förbetalt och klart genom Let's deal.Ska vi betala bara för att bli av med dem. Men det är ju inte rätt för vi har ju aldrig ingått avtal med Sveriges Service & Co.
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Städfirman borde ha undersökt lägenhetens storlek i förvägDu har beställt en tjänst från en näringsidkare och 1,5 år senare visade det sig att du skulle ha betalat för en dyrare tjänst. Jag vet inte exakt vad avtalet med Let's Deal säger om denna situation, men möjligheten fanns för städfirman att undersöka lägenhetens storlek redan innan arbetet påbörjades. Enligt min mening kan städfirmans agerande tolkas som en slags "generositet"; städfirman har alltså gått med på att städa lägenheten trots att den var något större än vad du betalade för (eller åtminstone utfört arbetet trots att risken fanns att lägenheten var större).Vid tilläggsarbete ska konsumenten informerasStädfirman har utfört ett visst arbete som du betalade för. Därefter har de varit tvungna att göra lite extra arbete motsvarande de 3 kvm extra lägenhetsarea som fanns i din lägenhet. När sådant så kallat tilläggsarbete ska utföras har städfirman en skyldighet att informera dig och be om anvisningar innan arbetet utförs (jfr 8 § konsumenttjänstlagen).Min uppfattning är att du inte är skyldig att betala det tilläggsbelopp som städfirman kräver, åtminstone inte om inget särskilt om detta finns skrivet i avtalet med Let's Deal. Eftersom Let's Deal är tjänsteförmedlare bör städfirman i så fall vända sig till dem för att få betalt.Bestrid alla betalningskrav!Mitt råd till dig är att bestrida fakturan och andra krav som skickas med hänvisning till att städfirman gick med på att städa lägenheten till det pris som du redan har betalat. Detta bestridande bör göras både skriftligen (gärna per mail) och per telefon. Om städfirman vill ha betalt måste de i så fall först stämma dig i tingsrätten och få skulden fastställd genom en dom.Vad händer om städfirman polisanmäler dig?Du begår inget brott när du motsätter dig ett betalningskrav, så att städfirman hotar med att polisanmäla dig behöver du inte bekymra dig om. Om städfirman polisanmäler dig kan du helt enkelt förklara för Polisen vad som har hänt. Det är inte Polisens uppgift att driva in skulder.Gäller tre års preskriptionstid?Tre års preskriptionstid gäller mycket riktigt för konsumentfordringar (2 § 2 st. preskriptionslagen), men i det här fallet finns som sagt ingen fordran. Preskriptionstiden saknar således betydelse.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma via kommentarsfältet här nedanför.Hälsningar,

Reklamera badrum i försäkringsärende

2017-07-19 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej.För 1 1/2 år sedan fick jag en vattenläcka i mitt badrum. Rev ut det gamla själv, kontaktade rörfirman och försäkringsbolaget stod för viss återställning med ett nivellgolvsystem. Kontaktade sedan golvfirma som la nya våtrumsgolv/väggar.Arbetet slutfördes för cirka 1 år sedan.Nu har jag sett att golvmattan "höjer" sig på golvet. Som det ser ut och som jag tror det är kan det vara nivellgolvet som trycker mattan uppåt då det är en spikrak förhöjning i mattan på cirka 5mm. Har kontaktat personen som blev kontaktperson via försäkringsbolaget.Vad är rimligt att kräva och isåfall vad efter endast ett år med nytt badrum?
Jennifer Parmlind |Hej och tack för att du vänder er till oss på Lawline med din fråga!Vad som är rimligt att kräva kan jag tyvärr inte svara på. Det är bättre att du hör av dig till någon som är kunnig inom branschen för att ta reda på hur allvarligt det är, om det måste göras om, eller om du ska be om något slags prisavdrag så som exempelvis din självrisk tillbaka. Först måste dock troligen orsaken till förhöjningen utredas. Jag vill uppmärksamma dig på att det ofta står i försäkringsbolagets villkor att när de anlitar någon blir den din direkta avtalspart. Det är för att du ska ha skydd i form av konsument. Det är något du kan höra med försäkringsbolaget. I sådana fall är det istället de som utfört arbetet du ska vända dig till. Av 17 § konsumenttjänstlagen framgår att du som konsument har tio års reklamationsrätt på utfört arbete. Ett fel i tjänsten föreligger bland annat om resultatet avviker från avtalet eller inte är fackmässigt utfört, se 9 § konsumenttjänstlagen. Huruvida en tjänst är att anse som fackmannamässigt utförd eller inte bestäms ofta utifrån branschanvisningar. Ett arbete ska utföras på ett sådant sätt som kan krävas av en normalt skicklig och kunnig fackman inom det område tjänsten avser. Det som behöver utredas är i sådana fall vad som orsakar att golvmattan höjer sig och vems eventuella fel detta är. Du kan sedan kräva att felet rättas till om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för dig, se 20 § konsumenttjänstlagen. Näringsidkaren har, enligt samma paragraf, rätt att avhjälpa felet även om du inte kräver det. Det blir därför endast tal om exempelvis prisavdrag om entreprenören inte vill avhjälpa felet. Kontakta de berörda parterna snarast då en reklamation ska ske inom skälig tid efter det att du upptäckt felet, enligt 17 § konsumenttjänstlagen. Vänligen,

En näringsidkare har underlåtit att slutföra ett avtalat uppdrag. Fråga om vilka påföljder som kan göras gällande, och om avtalsparten kan anmälas för bedrägeri

2017-06-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag anlitade ett företag som skulle måla mitt sommarhus förra sommaren. Det betalades en viss summa i förskott av oss för att målaren skulle kunna inhandla material etc då vi inte var närvarande på orten. Det skrevs ett kontrakt/avtal där han hade specade upp exakt vad som skulle göras för 33 000 kr. En del av jobbet var avklarat på huset då dessa pengar betalades till hans firma men flera av uppdragen på huset var då inte gjort utan skulle göras under sommaren/hösten. Man kan ju tycka att det inte låter klokt av mig att betala delar av arbetet innan det var avslutat. Men då vi fick rekommendationer av grannar och vänner som även dom betalat viss summa i förskott och att deras arbeten utfördes enligt avtal. Nu har det gått ett år och det är fortfarande inte färdigmålat. På fakturan står det ett firmanamn men som inte går att spåra nu. Jag har legat på och ringt och träffat ägaren av det sk företaget och sagt att han måste avsluta arbetet då säger han inte har tid och en massa andra ursäkter och dessutom åkte han b.l.a till sitt hemland på semester i flera veckor. Nu vill han inte prata med mig längre. Han sa till mig senaste gången att han var bortrest men även det är en lögn för har sett honom köra omkring bilen. Delar av målningen på huset är inte korrekt gjort, en massa slarv och katastrofa misstag. Vad ska jag göra känner mig helt maktlös.Ska jag polisanmäla honom ?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du vilka rättsliga möjligheter du har att göra något åt att företaget inte har gjort vad det ska.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDu skulle kunna gå till domstol och antingen kräva att företaget slutför avtalet eller häva avtalet. Du skulle även kunna kräva skadestånd, om du har skadats av dröjsmålet.Mer tveksamt är dock om en polisanmälan för bedrägeri skulle nå någon framgång.RekommendationUndersök noggrant vad som exakt står i ditt avtal med företaget.Du har två vägar att gåDet finns två rättsliga vägar du kan gå. Den ena vägen är att försöka få företaget att fullfölja avtalet eller i vart fall få ersättning från företaget på något sätt.Den andra vägen är att gå genom t.ex. en polisanmälan, och försöka få företagets ägare fälld för t.ex. bedrägeri.Vad kan du göra åt avtalsbrottet?Jag antar att ditt avtal är fullt giltigt och att företaget har brutit mot avtalet, eftersom jag inte har underlag för att pröva saken.I ditt fall gäller konsumenttjänstlagen (KtjL), enligt dess 1 § första stycke andra punkt.Som jag förstår det har företaget inte gett uttryck för att ha anses sig gjort klart arbetet. I så fall verkar det finnas ett dröjsmål i ditt fall. Dröjsmål föreligger nämligen om uppdraget ”inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning” (24 § första stycket KtjL).Någon mer utförlig bedömning kan jag dock inte göra i den delen, då jag inte har sett ditt avtal med företaget.Vid dröjsmål finns det tre olika påföljder du kan använda mot företaget.Du kan kräva att företaget utför tjänsten (28 § första stycket KtjL). Dina kontakter med företaget kan nog förstås som sådana krav.Du kan häva avtalet, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (29 § första stycket KtjL). Vid hävning ska du i princip ha tillbaka allt du betalade för tjänsten (23 § KtjL). Företaget har dock redan utfört en del av tjänsten, så du kommer nog i så fall bara få tillbaka en del av det du betalade.Samtidigt med någon av de tidigare två påföljderna kan du också kräva skadestånd. Du måste dock ha skadats av dröjsmålet för att du ska ha rätt till skadestånd (31 § första stycket KjtL).Dessa påföljder kan du göra gällande i domstol för att få en dom till din förmån. En sådan dom skulle du sedan kunna använda för att utnyttja kronofogdemyndighetens tvångsmedel.Vill du läsa mer om just de rättsliga tvångsmedlen i liknande processer kan jag rekommendera följande tidigare svar på Lawline: Hur kräver man in en förfallen men obetald fordring?Före du tar några mer konkreta rättsliga åtgärder rekommenderar jag dock att du pratar med en jurist, särskilt om du vill gå till domstol. Du kan boka tid på http://lawline.se/boka.Kan företagets ägare ha begått bedrägeri?Möjligen kan man undra om det finns bedrägeri i ditt fall. Min bedömning är dock att det är ganska tveksamt, i alla fall mot bakgrund av uppgifterna i din fråga.Bedrägeri föreligger om det följande stämmer på ditt fall (9 kap. 1 § första stycket brottsbalken):1. Företaget har vilselett dig, dvs. fått dig att tro något som inte stämmer2. Vilseledandet har lett till att du slutit kontraktet.3. Att du slöt kontraktet innebar att företaget gjorde vinning och att du skadades.Vilseledandet skulle i ditt fall t.ex. kunna vara att företaget fick dig att tro att det hade tänkt fullfölja kontraktet samtidigt som företaget inte alls tänkte fullfölja kontraktet.Jag vet dock inte om så var fallet i ditt fall. I vart fall kan det blir mycket svårt för dig att bevisa.I viss mån kan man också ifrågasätta om företaget har vunnit något på avtalet, om du ändå kan få tillbaka dina pengar med rättsliga medel.Därför är det tveksamt om en polisanmälan för bedrägeri kan nå någon framgång.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med en avtalsparts dröjsmål är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hantverkare som fakturerar mer än avtalat – vad gäller?

2017-08-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hur skall vi hantera situationen med en hantverkare som fakturerar betydligt mer än vad offerten anger?Vi fick i våras en offert av en hantverkare om tilläggsisolering och ny fasad + fönsterbyten på vårt hus. Den offererade summan före ROT-avdrag var för hela arbetet 294.200 (ink moms) kr fördelat på arbete 216.000 kr och material 78.200 kr. Beräknat ROT-avdrag i offerten var 64.800 kr. Per mail till byggfirman har vi gjort ett specificerat förtydligande av innehållet i offerten som inte kommenterats av dem vilket vi tagit som accept. Vi har fått tre fakturor under arbetets gång, den senaste igår. De två första på 25.400 kr samt 138.042 kr. Dessa har vi betalt. Den sista på 186.716 kr avser vi bestrida då totalbeloppet , 350.158 kr vida överstiger vad offerten angett. I de hittillsvarande fakturorna har gjorts ROT-avdrag med 63.213 kr. Offerten är således överskriden med drygt 32 %. Arbetet är ännu inte slutfört trots att avtalad tid för arbetet är passerat. Pga detta gör vi själva en del av det som ingick i offerten (målning av carport + slutstrykning av fasad - vilket vi gjort själva löpande under arbetet). Det vi kan acceptera som extra kostnad är att vi tagit ut material till ett värde av 14.482 kr som inte ingick i offerten (material till en altan) och kostnad för fönster på 10.152 kr som ingick i den senaste fakturan och inte ingår i offerten. Hur skall vi hantera situationen nu?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. För att du enkelt ska hitta informationen i mitt svar finner du här en kortare beskrivning av vad det innehåller. Inledningsvis finner du en kortare sammanfattning av mitt svar, tillsammans med en rekommendation om hur du bör agera och hur du kan gå vidare i frågan. Senare i texten följer en rättslig analys av relevanta regler i ditt fall. Dessa regler är det inte är möjligt att avvika ifrån för en hantverkare eftersom att konsumenttjänstlagen (KtjL) är tvingande till konsumenters förmån (3 § KtjL).Rekommendation och förslag på lösningJag råder dig att först och främst försöka diskutera med hantverkaren. Min erfarenhet av sådana här frågor är att det absolut enklaste och bästa lösningen på sådana här problem är att man diskuterar vänligt med motparten och på så sätt kommer fram till en lösning som båda kan vara nöjda med. Går inte detta, rekommenderar jag dig att påtala konsumenttjänstlagens regler som föreskriver att om en hantverkare har lämnat en ungefärlig prisuppgift får inte denna överskridas med mer än 15 procent som huvudregel. Jag rekommenderar dig också att försöka förhandla så att det ni tvingats göra själv kvittas mot hantverkarens krav.Sammanfattning av mitt svarUtgångspunkten i ditt fall är att ifall det är så att hantverkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får inte denna överskridas med mer än 15 procent. Detta skulle då innebära att du inte behöver betala mer än så, trots att hantverkaren har fakturerat dig mer. Notera dock möjliga undantag från denna huvudregel. Jag råder dig också att spara papper och dokumentation så att du kan bevisa vad som har varit avtalat. Önskar du ytterligare hjälp, t.ex. om hantverkaren väljer att gå vidare med sitt krav, rekommenderar jag dig att så tidigt som möjligt i processen ta hjälp av juridiskt biträde. Önskar du hjälp med detta går det bra att vända sig till vår duktiga juristbyrå. De nås enklast på info@lawline.se.I vilken roll du har gjort ditt köp är relevantJag antar att du gjort ditt köp från hantverkaren privat då du skriver att offerten du fått från hantverkaren avser ditt hus. Det innebär att konsumenttjänstlagen blir tillämplig. Hantverkaren har en skyldighet att diskutera med digHantverkaren har en rättslig plikt att samtala och diskutera med dig i den mån det behövs och är möjligt. (4 § KtjL). Krävs det tilläggsarbeten som hantverkaren upptäcker under arbetets gång ska han informera dig som köpare om detta och begära instruktioner på hur han ska agera. (8 § KtjL)Inte tillåtet att överskrida offerten i ditt fallKtjL reglerar även prisfrågan. Du skriver att offerten ni fått har överskridits med drygt 32 procent. Huvudregeln är att detta är inte tillåtet. Om det är så att hantverkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får inte denna överskridas med mer än 15 procent. Detta gäller dock inte om någon annan prisgräns har avtalats eller om er hantverkare har rätt till pristillägg. 36 § KtjLPristillägg har en hantverkare rätt till endast om denne har utfört tilläggsarbete enligt 8 § KtJL och som jag skriver om ovan eller om tjänsten har fördyrats p.g.a. omständigheter som beror på dig som köpare och som inte hantverkaren borde ha förutsett när ni ingick ert avtal. Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Kan ett utbildningsföretag kräva ersättning trots att utbildningen har avbeställts?

2017-07-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, min(myndiga) dotter skrev på beställning för en dansutbildning hon inte kommer att gå eftersom hon kom in på en annan. Hon ringde företaget och sa att hon inte kommer att gå varpå ägaren sa "vad bra att du ringer nu innan vi har audition så vi kan få in en annan elev". Jag bad min dotter att skriva ett mail för att strida fakturan som hade kommit. Nu vill företaget få betalt ändå, trots att rektorn accepterade uppsägningen per telefon. Vad gäller då? Måste hon betala för en tjänst som hon inte ska få?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utbildningar av det slag du beskriver finns inte reglerade i någon lag. För att avgöra huruvida avbeställningsrätt föreligger eller inte är det i första hand avtalet som ska tolkas. Framgår det inte av avtalet vad som gäller vid avbeställning kan dessa tomrum fyllas ut med bestämmelser från konsumenttjänstlagen.Föreligger avbeställningsrätt och har näringsidkaren rätt till ersättning?Konsumenter har rätt att avbeställa tjänster som inte har påbörjats. Näringsidkaren har i så fall först och främst rätt till ersättning för den del av tjänsten som inte har levererats (42 § konsumenttjänstlagen). I din dotters fall har kursen inte påbörjats och därmed finns givetvis ingen rätt för näringsidkaren att kräva ersättning för redan utfört arbete.Näringsidkaren har däremot även rätt till ersättning för förluster på grund av att näringsidkaren "har underlåtit att ta på sig annat arbete" eller "har inrättat sig efter uppdraget" (42 § 2 st. konsumenttjänstlagen). Om avbeställningen har skett så pass nära inpå kursstarten att det inte går att hitta någon annan som kan ta din dotters plats kan denna ersättning komma att omfatta hela kursavgiften. Från detta belopp ska dock avdrag göras för de kostnader som näringsidkaren har sluppit betala på grund av att din dotter inte deltog i kursen, t.ex. om någon form av material hade behövt beställas eller om ytterligare personal hade behövt arbeta för att ta hand om fler kursdeltagare. Det är enligt min uppfattning åtminstone osannolikt att hela kursavgiften ska behöva betalas, men viss ersättning har utbildningsföretaget rätt till.Kan rektorns svar tolkas som att utbildningsföretaget gick med på att inte kräva betalning?Svaret som rektorn gav din dotter tyder på att utbildningsföretaget hade ganska gott om tid på sig att hitta en ersättare. Om utbildningsföretaget lyckades hitta en ersättare har troligtvis ingen större skada skett, bortsett från det arbete som behövde utföras för att hitta ersättaren. I så fall blir din dotter endast skyldig att ersätta utbildningsföretaget för det extra arbete som behövde utföras med anledning av hennes avbeställning. Grundregeln är att den som har lidit skada inte ska tjäna på sin skada (dvs. inte överkompenseras), vilket definitivt skulle ske om både din dotter och ytterligare en kursdeltagare skulle tvingas betala för samma utbildningsplats.Lyckades utbildningsföretaget inte hitta en ersättare behöver man däremot bedöma huruvida deras ansträngningar varit tillräckliga; det finns nämligen en allmän princip i skadeståndsrätten som innebär att den som har lidit eller kan komma att lida skada ska begränsa sin skada. I det här fallet hade en sådan skadebegränsande åtgärd kunnat vara att lägga lite extra tid på att hitta en ersättare. Det är givetvis svårt för mig att avgöra huruvida utbildningsföretaget har ansträngt sig tillräckligt utan att ha mer information. Inte heller i detta fall ska utbildningsföretaget tjäna på sin skada. Enbart genom att kommentera att det "var bra att du ringer nu innan vi har audition" betyder enligt min uppfattning inte att utbildningsföretaget gick med på att inte kräva någon ersättning; en sådan överenskommelse hade behövt vara tydligare än så. Utan att veta exakt vad din dotter och rektorn sa till varandra kan jag dock inte med 100 % säkerhet uttala mig om huruvida samtalet räcker eller inte.Vad bör ni göra nu?Först och främst bör ni bestrida den faktura din dotter har fått och motivera bestridandet med att kursen är avbeställd. Om utbildningsföretaget fortfarande kräver ersättning bör ni be dem att specificera vilka kostnader och förluster de har haft med anledning av din dotters avhopp, samt eventuellt förklara varför de inte har kunnat ersätta din dotter med en annan kursdeltagare.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att ställa frågor via kommentarsfältet här nedanför. Behöver ni hjälp med detta kan du även boka en tid med en av våra jurister.Hälsningar,

Vad gäller när inget avtal om pris finns?

2017-07-13 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Vad gäller kring prissättning om ingen offert lämnats och inget avtals skrivits med Elektriker. Arbetet är utfört och vi har hela tiden efterfrågat prisuppgifter men inte fått några. Jag har varit väldigt tydlig med att vi behöver veta priset för att kunna prioritera om vi vill få arbetet utfört nu. Anledningen till att vi använt denna firman är att de ändå var och utförde arbete i vårt nybyggda hus (arbete som ingick via vår huvudentreprenör och som vi inte ska faktureras för). Vi tyckte det var smidigt om de ändå var hos oss och jobbade att de utförde övrigt elarbete som inte ingick. Vi har inte fått någon faktura än. Elektrikern har hela tiden skyllt på resursbrist vilket göra att han inte har tid att kolla upp priser eller skicka en faktura. De har bara tid att jobba, inget administrativt! Jag har oändliga sms där jag efterfrågar detta och säger att jag inte vet om det ryms i vår budget. Han har flera gånger lovat att fakturera men inget kommer. Nu har han slutat svara helt. Vad gäller nu? När vi får en faktura, vad har vi för rättigheter/skyldigheter? Stort tack på förhand!
Jennifer Parmlind |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline för att få svar på er fråga!När du köper en tjänst av ett företag är du skyddad av konsumenttjänstlagen. Av lagens 36 § framgår att om inget pris har avtalats ska konsumenten betala ett skäligt pris. Hänsyn ska tas till ”tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt”. Med andra ord är ett pris vanligtvis skäligt om det motsvarar vad tjänsten normalt sett brukar kosta. Enligt 40 § konsumenttjänstlagen är näringsidkaren skyldig att specificera uträkningen av priset om konsumenten begär det. När ni får fakturan kan detta vara bra att be om för att på så sätt se om priset är skäligt. Eftersom ni ändå verkar ha kommit överens om att elektrikern ska utföra arbetet är ni skyldiga att betala fakturan när den kommer. Däremot har ni rätt att inte behöva betala ett högre pris än vad som får anses skäligt.Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!Vänligen,

Konsumentens rätt att få arbetet utfört enligt avtalet

2017-06-01 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Vi har monterat ett uterum åt en kund, vi har gjort markarbete, grund/altandäck och även monterat stommen hos kunden. Så långt är alla nöjda.När vi skulle lägga på kanalplasttaket så sågade vi skivorna några centimeter för korta. De ska enligt monteringsanvisningen vara 7 cm längre.Uppe på taket kommer en anslutningsplåt monteras in mot väggen som går ut cirka 150 mm på taket. Under taket ska det sitta en list intill fasaden.Detta innebär att vår lösning på problemet är att flytta ner tak skivorna och skenorna dessa 7 cm vilket ändå inte kommer synas eller påverka konstruktionen.Vi har även fått bekräftat från leverantören av isolertaket/uterummet att deras materialgarantier gäller även om vi gör vår lösning istället för exakt enligt monteringsanvisningen.Kunden har heller inte kunnat påvisa vad det skulle ha för betydelse mer än att kunden vill ha det enligt monteringsanvisning. Vi har åtagit oss att följa monteringsanvisning i första hand.Kunden vill hellre att vi beställer ett nytt isolertak som kostar cirka 20 000 kr istället för vår lösning som då i princip inte kostar något extra i materialkostnad.Vi anser att det är oskäligt att vi ska köpa ett nytt tak när takets garantier gäller även med vår enklare lösning och det utseende mässigt också ser likvärdigt ut.Så har vi rätt att göra vår lösning ? eller måste vi byta hela isolertaket ?
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör skyldigheten att följa monteringsanvisningarna. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och därefter ge förslag på en lösning.Gällande rättDet här är en avtalsrättslig fråga och exakt hur ni formulerat er i det aktuella avtalet styr vad som är rätt eller fel i denna situation. Eftersom jag inte har tillgång till avtalet så kan jag inte ge ett 100 % korrekt svar. Huvudregeln är emellertid det gamla latinska uttrycket ”pacta sunt servanda” dvs. avtal ska hållas. Har ni avtalat om att ni som utför arbetet ska följa monteringsanvisningarna så är det också vad som gäller. För det fall det inte är möjligt att utföra arbetet så som det ursprungligen är tänkt så måste båda parter vara överens om förändringen. Entreprenören kan som regel inte ensidigt förändra konstruktionen utan samtycke från personen som beställt tjänsten.Detta gäller särskilt när det är så att entreprenören genom ett misstag gjort så att arbetet inte kan färdigställas i enlighet med det överenskomna avtalet. Om det är så att ni inte monterar i enlighet med monteringsavtalet är min bedömning att det föreligger fel hos tjänsten enligt 9 § Konsumentköplagen:”Tjänsten ska anses felaktig, om resultatet avviker från 1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, 2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller 3. vad som därutöver får anses avtalat.”I kommentaren till lagen finns ett antal punkter som definierar detta ytterligare och som skulle kunna stämma överens med denna situation. näringsidkaren brustit i den omsorg som kan krävas för att tillgodose beställarens intressen oberoende om vem som orsakat bristen, det finns brister i arbetet, det finns avvikelser som inte kan hänföras till någondera part eller som beror på näringsidkaren. Påföljderna vid fel framgår av 16 § Konsumenttjänstlagen:”Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19 §. Han får vidare kräva att felet avhjälps enligt 20 § första stycket eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §.Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §.I fråga om konsumentens rätt till skadestånd av någon annan än näringsidkaren finns bestämmelser i 33 §.”Det finns därmed en reell risk att konsumenten i efterhand kan kräva avhjälpande eller någon annan påföljd om det är så att ni mot konsumentens vilja uppför konstruktionen i strid med avtalet. Därför är det i ert intresse att direkt avhjälpa felet. Jag antar att detta skulle kosta betydligt mer i ett senare skede.LösningDet är tyvärr så att arbetet ska utföras i enlighet med avtalet. Min rekommendation är därför att ni beställer ett nytt isolertak och utför tjänsten korrekt för att undvika problem längre fram. Det hade varit något annat om det inte hade varit fysiskt möjligt att utföra arbetet enligt monteringsanvisningarna men i det här fallet, när problemet grundar sig på ett misstag från er sida, finns inte så mycket att göra.För kortare uppföljande frågor nås jag på emil.blomqvist@lawline.seMed vänlig hälsning,