Glömd deponerad egendom

2015-02-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |För 20 år sedan blev en bekant till mig ombedd att förvara två tavlor i samband med att personerna som bor i ett grannland tömde dödsboet efter deras far som gått bort och de fick inte plats med tavlorna i transporten. Trots påminnelse från min bekant vid den tiden, återkom de aldrig för att hämta tavlorna. Min bekant har inte längre uppgift om var personerna bor. Tiden har gått och inför förestående flytt undrar min bekant nu om det är möjligt för honom att sälja tavlorna som är målade av en ganska okänd men ändå erkänd konstnär och beräknas betinga ett värde om ca 5-10.000.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Enligt rättspraxis och doktrin så kan inte en äganderätt preskriberas. Eftersom tavlorna som har anförtrotts din vän för deponering alltjämt ägs av personerna i utlandet och din vän har skyldighet att utge dem så kan han göra sig skyldig till förskingring, om han tillägnar sig dem, eller olovligt förfogande, om han säljer dem vidare varigenom han frånhänder ägarna tavlorna (Brottsbalk (1962:700) 10:1 och 10:4).Eftersom tavlorna har anförtrotts din vän för deponering så tillkommer som utgångspunkt vårdansvar, vilket framgår av Handelsbalk (1736:0123 2) 12:2. Eftersom din vän dock påminde ägarna i utlandet om deponeringen så skulle det kunna tolkas som att han inte längre vill ha tavlorna i sitt förvar. Om tavlornas ägare efter uppmaning dröjer med att hämta tillbaka tavlorna eller inte gör det alls så anses de stå "faran" (Handelsbalk 12:6). Det är något oklart vad "fara" innebär med hänseende till att bestämmelsen är ålderdomlig, men enligt doktrin så anses regeln avse att vårdansvaret minskar när ägaren är i dröjsmål för att hämta tillbaka sin egendom. Med andra ord behöver din vän inte ta hand om tavlorna i samma utsträckning som om de vore hans egen egendom. Med vänlig hälsning

Kvitto eller annat bevisunderlag vid klagomål

2015-02-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Köpte en nyrenoverad lägenhet i sep 2014 och med den kom en helt ny diskmaskin från Cylinda. Den har nu börjat krångla och när jag hör av mig till cylinda påstår dom att jag måste ha kvitto för att garantin ska gälla. Jag har läst att man ska kunna bevisa att man köpt en vara i en viss affär, men i detta fallet är det ju just en Cylinda-maskin och jag kontaktar cylinda direkt. Borde inte då vara givet att den är köpt av dom.
Homan Gerami |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om garantiutfästelser regleras i konsumentköplagen (KKL). Av 21 § KKL framgår det att en säljare, som har lämnat garantiutfästelse för en vara, ska svara för försämringar som har skett inom garantitiden. Du har med andra ord rätt till att exempelvis lämna in din diskmaskin för reparation om garantifristen inte löpt ut. Men för att detta ska vara möjligt behöver du bevisa att du köpt diskmaskinen från en viss säljare, samt när du har köpt den och hur mycket du köpte den för. Detta är förvisso enklast att påvisa genom kvitto. Om du saknar kvitto måste du bevisa köpet på något annat sätt, exempelvis via kontoutdrag från banken. Diskmaskiner från Cylinda säljs av flera återförsäljare och därmed är bevisunderlaget av särskild betydelse tyvärr. Vänligen,

Bytesrätt, fel i vara. Konsumentköplagen.

2015-02-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte två kuddar på Sova och upptäckte när vi kom hem att de inte alls fungerade i den säng vi har, de var alldeles för hårda i förhållande till sängen och butikens testexemplar överensstämde inte med de "nya" kuddarna vi köpte. Jag ville byta dem i butik mot någon annan vara men säljaren hänvisar till hemsidan att hygien artiklar inte bytes, någon information i butik finns inte eller att vi blev informerade om detta. Hur ställer sig Konsumentköplagen till detta?Jag vill lämna tillbaka dem och få ett tillgodokvitto, inte pengar.Är det verkligen tillåtet att bara ha villkoren på nätet och inte informera om detta vid köp. Vi var dessutom tveksamma i butiken om dessa kuddar verkligen var de vi vid ett annat tillfälle provat då vi köpte säng. Säljaren hävdade då att de enda kuddar i det märket var de vi köpte. Borde då inte hon informerat att byte inte får ske istället för att se försäljningen som främsta mål?
Christopher Escalante |Hej!Säljaren har enligt konsumentköplagen (KKL) ingen skyldighet att informera eller bereda köparen möjlighet att byta tillbaka mot tillgodokvitto eller pengar. Lagen reglerar således inte detta förhållande alls, varav det är upp till säljaren att bestämma villkoren för detta genom avtal (vanligtvis anges det på kvitto villkoren för bytesrätt/öppet köp). Det ställs inga krav på att information ges vid köpet, men motstridig information får inte ges då det kan ses som en utfästelse (ex. Får jag byta kuddarna om de inte passar hemma? Varav säljaren försäkrar att det går bra när verkligheten är en annan) så verkar dock inte ha skett varav säljaren inte kan lastas i denna del. Frågan är om fel i varan kan anses föreligga, varav rätt att häva köpet föreligger. 16-19, 22, 29 §§ KKL. Enligt 16 § tredje stycket, KKL så ska varan anses felaktig om den skiljer sig från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Här torde det bli en diskussion om vad som ska läggas in i felbegreppet avseende kuddar. Funktionen torde vara dels estetisk och funktionell. I den mån kuddarna inte har några skador eller på annat sätt tappar sin funktion så föreligger inte fel. Eftersom hårdheten som ni upplever vara fel hos kuddarna är i förhållande till er säng så kan inte detta anses som fel i vara.Min slutsats är således att ni inte med stöd i lag kan vidta åtgärder mot näringsidkaren. Vänligen,

Fel i vara? Bevissvårigheter

2015-02-01 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan nu har en incident skett här för mig, och behöver verkligen råd hur jag ska göra med denna situation. Jag sålde helt enkelt en trimmad moped till en person som var i 26-årsåldern och tyckte det var lite skumt men hur som helst jag var glad och fick så mycket pengar jag begärde. När den såldes så hade jag precis bytt en del som gick sönder på mopeden, och efter detta bytet gick den generellt suveränt och jag hade ingenting som var underligt med den tyckte jag. Han kommer till mig och provkör, och allt går som planerat han köper den för 10000kr.Drygt 1 vecka efter den såldes så kontaktar han mig att den delen jag bytte på mopeden gick sönder igen och att han hade köpt de reservdelarna jag gjort en vecka tidigare och i och med detta skulle han försöka montera det själv så att han skickar ett fåtal bilder när han meckar och på den ena så ser man att vissa delar är borttagna och att han har rört någonting i den. Sen kontaktar han mig ingenting mer efter det och jag tror att allt gick bra.Nu igår så kontaktar han mig drygt 1,5-2 månader efter detta och ville diskutera angående mopedaffären och jag tänker jaha? Jag skriver artigt att jag är upptagen just då och sedan får jag svar att han har lämnat in mopeden för att byta den delen som gick sönder eftersom han tydligen inte hade lyckats med det själv till en verkstad och under genomsökningen på mopeden så ser verkstaden att hela vevpartiet (stor del på mopeden) är trasigt (hade ingen aning att den ens var sönder) och att det skulle kosta 7000kr att reparera, och han säger att jag inte kan avskriva mig ifrån ansvaret eftersom det var så stor skada. Jag skrev att den såldes i befintligt skick på kvitto och allting. Han kommer senare hem till mig när jag tydligt sagt att jag inte hade tid och tycker det var lite påträngande och lite härskar teknik, hans fru var med och hon pratade massor strunt tycker jag och hade med något ifrån konsumentverket gällande privat köp och dom hotar med tingsrätten och öppna en tvist?Hur ska jag ställa mig till detta, jag erbjöd mig att stå för halva kostnaden dock ville dom häva det och få tillbaka 10000kr men då tänker jag han kan ha gjort massor under den månaden(erna) som han haft den och därav isåfall ska jag väl inte ge 10000kr alltså, den funkade när jag sålde den?Hur ska jag göra med situationen är tingsrätten något att oroa mig för eller ska jag strunta i honom?Tacksam för snabbt svarFilip
Mattias Vilhelmsson |Hej Filip!För strukturens skull väljer jag att besvara de två relevanta frågorna var för sig, (1) föreligger fel i vara? (2) Vilka påföljder kan göras gällande? Innan jag går in på huvudfrågorna kan vi konstatera att den lag som reglerar köp mellan två privatpersoner är Köplag (1990:931), således kommer paragrafhänvisningarna i det följande avse den lagen om inte annat anges.1. För att några påföljder (såsom prisavdrag, avhjälpande, hävning m.m.) ska kunna göras gällande måste ett fel i varan konstateras. I detta fallet antar jag att det inte finns några anspråk angående det första felet (som köparen skulle fixa själv) utan jag riktar in mig på det större felet (vevpartiet). Regler om detta finns i 17-19 §§. Här är det speciellt intressant att diskutera 19 § som tar sikte på sådana situationer som i förevarande fall, dvs när varan säljs i "befintligt skick". Däri anges att även om varan har sålt i befintligt skick kan den anses vara felaktig. 2 och 3 p. är intressanta i detta sammanhang, enligt 2 p. krävs (1) väsentligt förhållande (det kan man anta att vevpartiet är när du beskriver det som "en stor del av mopeden") (2) du måste antas ha känt till felet (du skriver att du inte hade en aning) (3) köparen måste med fog kunna förutsätta att hen blev upplyst om förhållandet (antagligen i detta fallet med tanke på att det är en så stor del av mopeden). (2) är alltså det av intresse, måste du antas ha vetat om felet kring vevpartiet? Du antyder dessutom att köparen skruvade mycket själv i mopeden, kan det vara så att det är säljaren som har åstadkommit felet i vevparitet? I 21 § stadgas tidpunkten för felbedömningen, däri anges att bedömningen ska göras när köparen fick mopeden. Förelåg felet i vevpartiet när köpet genomfördes? Som du förstår uppkommer alltså väldigt svåra bevisfrågor i det här fallet och för att jag ska kunna besvara den första frågan specifikt hade jag behövt mer information. Vad som generellt kan sägas är dock att om du kan visa att det är köparen som har åstadkommit felet har du inget problem. Detta kan dock bli väldigt svårt.2. Om vi nu antar att vi kan konstatera att fel föreligger i enlighet med 19 och 21 §§, vilka påföljder kan då köparen göra gällande? I det här fallet verkar köparen vilja häva köpet. För detta krävs, jämlikt 39 §, att det är av väsentlig betydelse för köparen. Detta avgörs från fall till fall, alltså är det mycket svårt att säga i det här fallet med tanke på de invecklade bevisfrågorna.Mitt generella tips är att ni ska försöka nå samförstånd genom avtal - domstolsprocesser blir ofta tidskrävande och kostsamma. Du ska inte strunta i honom, försök att föra en dialog och tillsammans identifiera vilket fel som faktiskt förelåg och vad som är rimligt att göra i er situation. Du åtog ju dig att stå för halva kostnaden för reparationen vilket är en bra början (för mig är det omöjligt att säga vad som är rimligt i detta fallet), men fortsätt på den vägen och försök att nå samförstånd.

Dubbelförfogande av bil

2015-02-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag var i kontakt med en bilfirma för att köpa en bil. Vi kom överens om pris, leverans och att jag skulle lägga handpenning på bilen på telefon under dagen. På eftermiddagen ringer han och lämnar då ett kontonr så jag kan sätta in handpenningen på. En timme senare ringer han o säger att bilen är såld till en annan kund. Får han göra så?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga! Att döma av din berättelse så tycks det inte finnas något som tyder på att det muntliga avtal som du och säljaren ingick per telefon skulle vara något annat än giltigt. Eftersom det föreligger ett giltigt avtal som tillförsäkrar dig äganderätten till bilen, men säljaren frånhänder dig bilen genom att sälja den till den andre köparen, så kan det för säljaren medföra straffrättsligt ansvar för olovligt förfogande (Brottsbalk (1962:700) 10:4).Eftersom du har ett giltigt avtal med säljaren så har du i förhållande till den nye köparen den "äldre" rätten till bilen. Som huvudregel har du därför bättre rätt till bilen, om inte säljaren hade bilen i sin besittning och den andre köparen i god tro därefter har fått bilen i sin besittning, vilket framgår av Handelsbalk (1736:0123 2) 1:5 och Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 2 § första stycket. Den andre köparen kan endast anses vara i god tro om han vid en helhetsbedömning inte borde ha misstänkt att säljaren redan hade avtalat med dig om att överlåta bilen till dig (Lag om godtrosförvärv av lösöre 2 § andra stycket). Om den andre köparen inte har gjort ett godtrosförvärv så får han om möjligt vända sig till säljaren för att ställa denne till svars.Om den andre köparen redan i god tro har fått bilen i sin besittning, och därmed gjort ett godtrosförvärv, så har du rätt att få bilen mot lösen (Lag om godtrosförvärv av lösöre 5 § första stycket). Lösenbeloppet ska då motsvara det pris den andre köparen har betalat och erläggas till den andre köparen (Lag om godtrosförvärv 6-7 §§). Om det innebär att du får betala ett större belopp än vad som hade blivit fallet om säljaren hade överlåtit bilen endast till dig så har du rätt att kräva mellanskillnaden som skadestånd av säljaren på grund av att han sålde samma bil till två olika personer (Handelsbalk 1:5).Eftersom du och säljaren endast har ett muntligt avtal så kan det dock föreligga bevissvårigheter för dig att visa på att du har den bättre rätten till bilen. Om den andre köparen ännu inte har fått bilen i sin besittning och du av en händelse har dennes kontaktuppgifter så kan du troligen undanröja risken för att denne gör ett godtrosförvärv genom att upplysa honom om att du redan har ett avtal med säljaren. Om ägarbytet dock redan har registrerats av dig och säljaren i bilregistret så finns det en god chans att den andre köparen inte kan anses ha varit i god tro om att han hade bättre rätt till bilen med hänseende till dennes undersökningsplikt. Jag rekommenderar dock att du i framtiden, om du gör ett nytt bilköp, ser till att snarast ordna ett skriftligt avtal med säljaren för att bevisa din bättre rätt i händelse av ett dubbelförfogande som i det aktuella fallet. Med vänlig hälsning

Tillämplighet av Köplag (1990:931)

2015-02-11 i Köplagen
FRÅGA |Hej Lawline. Enligt 2§ KöpL regleras de s.k. tillverkningsköpen. Av 1 st. första meningen följer att KöpL är tillämplig på köp av en vara som ska tillverkas, dock endast om beställaren inte ska tillhandahålla en väsentlig del av materialet. Om beställaren tillhandahåller en väsentlig del av materialet föreligger i stället en tjänst och konsumenttjänstelagen tillämpas då? Min fråga lyder: Vilken lag skall tillämpas om beställaren är en näringsidkare och tillhandahåller en väsentlig del av materialet? Det torde inte vara konsumentköplagen eftersom beställaren är NI? tacksam för svar.
Mattias Vilhelmsson |Hej Alex!Som jag förstår din fråga undrar du över vilken lag som är tillämplig om en näringsidkare (1) beställer en vara, som ska tillverkas, av en annan näringsidkare (2) och (1) tillhandahåller en väsentlig del av materialet. Du har alldeles rätt i att detta regleras i 2 § KöpL. Av just nämnda paragraf följer att att svaret på frågan är nekande rent lagtekniskt (se dock mitt tredje stycke). Konsumentköplag (1990:932) och Konsumenttjänstlag (1985:716) blir inte heller tillämpliga då dessa tar sikte på situationer när en näringsidkare säljer en vara eller en tjänst till en konsument. När beställaren tillhandahåller en väsentlig del av materialet föreligger istället en tjänst (ibland kallad arbetsbeting). Enligt doktrin brukar dessa typer av köp konstituera en analog tolkning av KöpL varför denna torde bli tillämplig om inte annat följer av avtalet, praxis som utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller sedvänja, se 3 § KöpL (Köplagen är dispositiv, vilket betyder att man kan avtala bort den).

Överlåtelse av samägd bostadsrätt

2015-02-02 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag och min ex-flickvän köpte en bostadsrätt tillsammans men ska nu separera. Hon vill bo kvar medan jag letar ny bostad. För närvarande står vi båda på lånen 50/50 men vi har tänkt skriva över lånen på henne. Det jag undrar är först och främst om det fungerar att göra så (vi har även lån till kontantinsatsen), men också vad som händer vid en eventuell försäljning: får hon hela vinsten när hon bestämmer sig för att sälja? Möbler/hushållsmaskiner löser vi oss emellan.
Joakim Wahlgren |Hej, och tack för din fråga!Det är möjligt att du överlåter din del av bostadsrätten till din ex-flickvän och att motprestationen består av att hon övertar dina lån. Det innebär att hon köper din del av bostadsrätten. Om det är möjligt för henne att överta lånen är upp till banken att avgöra. Banken kommer troligtvis att se över hennes inkomster och betalningsförmåga innan de fattar ett beslut. Detsamma gäller om ni har era lån hos annan långivare än bank.Om din ex-flickvän i framtiden väljer att sälja bostadsrätten kommer hon att få hela vinsten eftersom hon äger hela bostadsrätten. Om du anser att bostadsrätten har ett större värde nu än när ni köpte den kan det vara aktuellt att föreslå att din ex-flickvän betalar dig för värdeökningen när ni överför din del av bostadsrätten till henne.Har du fler frågor är det bara att höra av dig igen!

Reklamation av personlig tränare (inköpta timmar)

2015-01-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har ett konsumenträttsärende som jag undrar om det kan vara värt att ta in juristhjälp för att lösa. Jag kontaktade ett företag som tillhandahåller personlig träning för att få ett träningsprogram. Vid det inledande samtalet med coachen påtalade jag att jag hade en nervskada som kraftigt begränsade mina möjligheter att styrketräna. Hans förslag var att jag köpte fem PT-timmar och att vi skulle inleda med ett besök hos deras sjukgymnast för att utröna vad jag kunde göra. Jag betalade in hela summan i förskott och gick till deras lokaler där sjukgymnasten tog emot mig. Denne kom fram till att jag inte kunde träna styrka överhuvudtaget utan endast rehabiliteringsträning var att rekommendera. Konsekvensen var att de andra PT-timmarna sköts obestämt på framtiden. Jag trodde då att jag kunde använda mina inbetalda pengar för sjukgymnastbesöken, men det visade sig att trots att jag skickades dit av PTn och de var i samma lokaler var sjukgymnasten en egen firma. Jag försökte då få tillbaka mina pengar jag betalat in, eftersom jag på deras egen inrådan inte kunde träna nu utan enbart skulle göra rehab. De vägrar ge mig tillbaka mina pengar på oklara grunder, det enda skäl som anges är att det är deras policy. Jag anser att de tagit betalt flr en tjänst som inte utförts och därför har jag rätt till pengarna tillbaka (minus eventuella kostnader för administration som jag kan gå med på att betala). Är detta något ni kan hjälpa mig med eller måste jag lita till ARN? Hälsningar
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Tillhandahållande av tjänster av sådant här slag faller utanför tillämpningsområdet för både konsumentköplagen https://lagen.nu/1990:932 och konsumenttjänstlagen https://lagen.nu/1985:716.En grundläggande förutsättning för att kunna reklamera köp av olika slag är att man måste påvisa fel i varan eller tjänsten. I ditt fall skulle en sådan möjlighet kanske finnas i att säljaren vilseledda dig i tron om att kostnaden för sjukgymnasten faktiskt kunde täckas av dina inköpa PT-timmar. Det finns såklart en mängd olika sätt att argumentera kring fel i vara/tjänst men utan starka bevis kommer det bli svårt att nå framgång.Oavsett vilken argumentation du väljer kommer det bli svårt. Min rekommendation är att vända dig till ARN eller annan jurist om du känner att du vill ta nästa steg.Med vänlig hälsning,