Krävs kvitto vid öppet köp?

2014-11-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt en statyett på en blomsteraffär i Jönköping. Den passar inte och jag vill lämna tillbaka den inom ramen för öppet köp som jag blev informerad om att det var. Tyvärr har kvittot förkommit men jag betalade med kort och har ett kontoutdrag som visar datum för köpet att det är på aktuell affär och beloppet på varan. I butiken säger de att de måste ha kassakvittot för redovisning till sina revisorer? Jag hävdade att det räcker att jag bevisar att jag köpt varan hos dem med mitt kontoutdrag från banken på kortköpet.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Öppet köp, det vill säga rätten att ångra sitt köp och lämna tillbaka en felfri vara för att den t ex inte passade som man tänkt är ett frivilligt åtagande för butikerna. De behöver alltså inte erbjuda öppet köp, och de kan själva bestämma vilka villkor som ska gälla. Så om butiken kräver kassakvitto för att du ska få lämna tillbaka statyetten på öppet köp, och inte accepterar kontoutdrag så står det dem fritt. Hade det däremot handlat om en lagstadgad reklamation av en felaktig vara så hade det räckt att du med t ex kontoutdrag hade kunnat bevisa att varan var köpt just i den butiken och vilket datum. Men öppet köp regleras inte i lag. Jag hoppas att du hittar det försvunna kvittot och att det löser sig på bästa sätt för dig.Vänligen, 

Fel golv i bostadsrätt

2014-11-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Vi sålde vår bostadsrätt i augusti förra året. Nu blev vi kontaktade av köparen angående golvet. Enligt prospektet står att det är parkettgolv, ( detta är något mäklaren skrivit även att vi aldrig har sagt det ) men i verkligheten är det laminat. Detta missade vi att se när prospektet skrevs utan sågs först nu när köparen kontaktade oss. Nu vill köparen ha kompensation i pengar. Är det något vi är skyldiga att ersätta trots att han har haft besiktningsman? Och ifall vi är skyldiga måste vi betala han för ett helt nytt golv trots att det inte var nytt när han köpte det?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Till att börja med bör konstateras att en bostadsrätt utgör lös egendom och omfattas därför inte av felreglerna i 4 kap jordabalken. Istället skall felreglerna i köplagen tillämpas på ert fall. Enligt 17 § köplagen är en vara (i ert fall en lägenhet) felaktig om den inte stämmer överens med vad som avtalats. Prospektet utgör en del av ert avtal med köparen och stämmer inte överens med lägenheten. Alltså föreligger ett fel. Detta kan ytterligare styrkas av 18 §. Där stadgas att ett fel föreligger även om lägenheten inte stämmer överens med uppgifter om egenskaper som säljaren lämnat vid marknadsföring av köpet. I det här fallet har mäklaren lämnat uppgifter om golvet för säljarens räkning och lägenheten anses även på denna grund vara felaktig eftersom den inte stämmer överens med uppgifterna från säljarsidan. Mäklaren har ingen undersökningsskyldighet och ansvarar inte för de uppgifter som framgår av objektbeskrivningen. Det är säljarens ansvar att se till att mäklaren får rätt uppgifter. Om mäklaren på egen hand skrivit felaktiga uppgifter kan han bli skadeståndsskyldig gentemot såväl säljare som köpare eftersom han brutit mot sin omsorgsplikt enligt 8 § fastighetsmäklarlagen. Skadeståndsskyldigheten följer av 25 § fastighetsmäklarlagen. Den som vill kräva skadestånd bör göra det så snart som möjligt efter att skadeståndsgrunden upptäckts på grund av reklamationsfristen i 26 § fastighetsmäklarlagen. Enligt 20 § köplagen får inte köparen åberopa ett fel han måste antas ha känt till vid köpet. Att bostaden blivit besiktigad tyder på att köparen gjort en så noggrann undersökning som kan krävas av honom. Det är dock inte troligt att det ingår i en besiktningsmans uppgift att avgöra vilket material ett golv består av såvida det inte är skadat eller det föreligger någon annan omständighet som talar för att en närmre undersökning av golvet bör ske. Därför är risken för att köparen kände till felet vid köpet ytterst liten. Det finns dock en möjlighet att köparen borde märkt detta om han själv undersökt lägenheten och granskat golvet mer noggrant eftersom det inte de flesta fall inte är särskilt svårt att se skillnad på ett parkett- och laminatgolv.Visar det sig dock att ni som säljare blir ansvariga för golvet har köparen rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet enligt 30 § köplagen. En omleverans är i det här fallet inte möjlig eftersom lägenheten utgör ett specieköp och inte utan vidare kan levereras på nytt. Ett avhjälpande innebär att köparen har rätt at kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad. Detta är dock endast möjligt om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Enligt 36 § har du som säljare rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen. Detta gäller dock endast om det inte föreligger en risk för att köparen inte kommer få sina kostnader ersatta av säljaren.Om avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen som skall ske enligt 32 § köplagen kan köparen kräva prisavdrag alternativt hävning. Ett prisavdrag beräknas enligt 38 § och utgörs av skillnaden mellan lägenhetens värde i felaktigt respektive avtalsenligt skick. I ert fall skulle detta innebära skillnaden i värde på lägenheten med laminatgolv och lägenheten med parkettgolv, ni är därmed inte skyldiga att betala för ett nytt golv till köparen utan endast för den värdeökning ett parkettgolv haft på bostadsrätten. Enligt 39 § är hävning endast aktuellt vid ett fel där avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren inte insåg eller borde insett detta. Detta bör inte bli aktuellt i ert fall då felet inte är så omfattande att det utgör en grund för hävning. Hoppas att du är nöjd med ditt svar. Om inte, eller om du har övriga funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! 

Felaktig tjänst enligt konsumenttjänstlagen

2014-11-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej Min dotter lämnade in en nygjord diamantring (vigselring) till en juvelerare i sin hemstad för att göra plattan på ringen i vilken briljanterna satt något större. Detta var inte ursprungsjuveleraren. När ringen var klar hämtade jag den hos juveleraren. Efter ca 1-1,5 månad föll en av briljanterna av. Juveleraren tog tillbaka ringen och satte i en ny briljant. Min fru såg någon vecka senare vid besök hos vår dotter att en av briljanterna inte glimmade som de andra. Juveleraren tog in ringen och sa att han skulle kolla den. Efter kontroll sa han att några av briljanterna var gula eller smutsiga. Han försökte göra rent dem med det gick inte. Vid vårt återbesök sa han att flera av briljanterna var av sämre eller mycket sämre kvalitet. Han skulle dessutom beställa en ny briljant för den han satt dit var något för liten. Jag framförde till juveleraren att problemet med den varierade briljantkvaliteten var hans. Därför att min dotter har ett äkthetsintyg som intygar att ringen innehåller 16 st briljanter till 0,008 ct och kvalitet Twvs. Den nye juveleraren har utan att fråga efter äkthetsintyg från förre juveleraren plockat ut samtliga 16 briljanter och satt in dessa igen (om det nu är samma briljanter??) på ringens nya platta. Han måste också kunna garantera samma kvalitet anser jag. Problemet är att nu gör han inte det och tar ansvaret ifrån sig när han lämnar ut ringen med flera av briljanterna till sämre kvalitet som han uttrycker det. Han säger sig bara ha plockat ut befintliga briljanter och satt dessa tillbaka igen och tar inget ansvar för att vissa briljanterna är av sämre kvalitet än vad äkthetsintyget säger när han lämnar ut den omgjorda ringen. Jag frågade juveleraren varför han inte reagerade när några av briljanterna visade en klart gulare nyans (som han uttryckte det) än de övriga helt vita (transparanta) som de andra var av. Han var själv förundrad över varför han inte reagerat, men han kunde inte svara på det. Denne juvelerare uppgav samtidigt att han använde endast briljanter av samma kvalité som fanns på ringen från början. HUR är rättsläget för min dotter i detta fall? Kan min dotter kräva att juveleraren som gjort den nya plattan på ringen också lämnar samma garanti som ursprungsjuveleraren? Förklaring: ct = karat Twvs= Top Wellington very small inclusions. Detta är en av de högsta kvalitetsklasserna.
Viktor Persson |Hej och tack för att ni kontaktar LawLine med era frågor!I ert fall är det konsumenttjänstlagen som äger tillämpning. Ni har därför inte samma rättigheter mot den nya juvelaren som mot den ursprungliga. Den nya juvelaren har nämligen utfört en tjänst i det att han enbart gjort små tilläggsarbeten på ringen. Den ursprunliga juvelaren har sålt en lös sak och mot honom skulle därför användas en annan lag.Om man ska anlägga ett juridiskt synsätt på det händelseförlopp du beskriver är utgångspunkten att du lämnade in en ring med ursprungliga och korrekta briljanter infogade i ringen. När du fick tillbaka ringen är de briljanter som är infogade i ringen inte längre korrekta och stämmer inte längre överens med den beskrivning du fått från din ursprungliga juvelerare. Frågan blir då om tjänsten du fått är felaktig.Enligt konsumenttjänstlagen ses en tjänst som felaktig om resultatet kvalitativt är sämre än vad som får anses avtalat och om det är annorlunda. T.ex. ett hus målas i annan färg än som avtalats. Om vi för över detta på omständigheterna i ert fall kan vi sluta oss till följande. Ni lämnade in ringen för att juvelaren skulle ändra på plattan som höll fast briljanterna. Detta var alltså avtalet som gällde mellan dig och juvelaren. Det vill säga han skulle byta plattan men inte briljanterna. När juvelaren sedan på eget bevåg bytt ut och försämrat vissa av briljanterna föreligger ett fel eftersom det inte var någonting ni hade avtalat om. Som en liknelse har juvelaren, för att förhålla oss till exemplet ovan, målat huset rött när ni bad om att det skulle ha kvar sin blåa färg. Tjänsten är alltså felaktig.Eftersom tjänsten är felaktig står ett antal möjligheter till ert förfogande. Ni kan kräva att felet ska avhjälpas, göra avdrag på priset, eller häva avtalet. Dessutom har ni möjlighet att kräva skadestånd av näringsidkaren. Ni måste dock underrätta juvelaren om att ni anser att tjänsten är felaktig för att få behålla rätten till dessa påföljder. Med andra ord ska ni reklamera.I ert fall föreslår jag att ni först och främst utnyttjar möjligheten till avhjälpande. Om näringsidkaren inte går med på att avhjälpa felet och sätta in korrekta briljanter kan ni sedan använda er av de andra påföljdsalternativen. För att få tvisten prövad bör ni kunna lämna in ärendet till Allmänna reklamationsnämnden. Läs ARN:s instruktioner innan ni gör anmälan. Om ARN prövar ärendet fattas ett beslut om hur tvisten bör lösas. Besluten är dock bara rekommendationer. Men trots att beslutet inte kan verkställas följer 70-75% av alla företag nämndens beslut.Hoppas att detta har hjälp er,Om ni önskar svar på följdfrågor kontakta person.viktor@gmail.comVänligen,

Fråga om hundvalp ska anses vara behäftad med fel

2014-11-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan,Jag mailar er för att höra med er om ni kan hjälpa mig ang. en prisavdrags fråga.Bakgrund: Den 28/9 sålde jag en valp där köpeskillingen var 16.500 kr och där valpen var besiktad helt UA den 26/9. När valpköparen skulle vaccinera valpen vid 12 v åldern visade det sig att valpen hade ett blåsljud på sitt hjärta. Jag bad ägaren att uppsöka veterinär igen för att göra ett ultraljud på valpens hjärta där jag lovade att jag skulle stå för ultraljudskostnaden. Ägaren gjorde en ultraljudsundersökning på valpens hjärta där journalen säger följande:Diagnos Uljud cor visar ett helt normalt hjärta. fysiologiskt blåsljud.Jag ska som sagt stå för tikens ultraljudskostnader, men nu begär ägaren 8000 kr i prisavdrag från köpesumman. Vad jag undrar - Är det rimligt att ägaren ska få tillbaks 8000 kr när valpens blåsljud visade sig bero på ett sk ofarligt fysiologiskt blåsljud ?Tackar på förhand!
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Mot bakgrund av att en hund är att betrakta som lös egendom och att en uppfödare som regel betraktas som näringsidkare oavsett om hunduppfödningen bedrivs som yrkes- eller hobbyverksamhet är konsumentköplagen tillämplig. (se här) Detta är under förutsättning att personen du sålt valpen till är en privatperson. Frågan om valpen är felaktig ska enligt 20 § konsumentköplagen bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när valpen avlämnades. Uppfödaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Enligt 20 a § konsumentköplagen ska ett fel som visar sig inom sex månader ha funnits vid avlämnandet. I detta fall visade sig felet inom sex månader och ska således anses ha funnits vid avlämnandet. Enligt 23 § konsumentköplagen får inte köparen påstå att varan (valpen) är felaktig om han/hon inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Meddelanden som lämnas inom två månader från det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Av din fråga framgår att köparen i detta fall reklamerade i rätt tid. Föreligger fel i vara?Exempel på vad som avses med fel i vara är att den inte uppfyller det som avtalats om eller att den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Se 16 § konsumentköplagen. För mig är det svårt att avgöra om valpen i detta fall ska anses vara felaktig. Om det fysiologiska blåsljudet innebär att valpen i framtiden kan få besvär med hjärtat eller liknande är valpen rimligen felaktig. Om det fysiologiska blåsljudet däremot inte på något sätt påverkar valpen eller försämrar valpens hälsa är den dock troligtvis inte att bedöma som felaktig. Om fel i vara föreliggerEnligt 22 § konsumentköplagen får köparen kräva att du åtgärdar felet eller vidtar omleverans i första hand. I andra hand får köparen kräva prisavdrag eller att köpet hävs. Omleverans skulle kunna komma i fråga om du kan ta tillbaka valpen med det fysiologiska blåsljudet och leverera en likvärdig valp utan problem. Se 26 § konsumentköplagen. I ditt fall har köparen begärt prisavdrag. Enligt 28 § konsumentköplagen ska prisavdraget motsvara vad priset skulle varit om valpen sålts med felet, dvs om köparen redan vid köpet visste att valpen hade ett fysiologiskt blåsljud. Det är tyvärr svårt för mig att här ange en exakt summa. Enligt min mening låter ett prisavdrag på närmare 50 % högt under förutsättningen att blåsljudet inte kommer påverka valpens liv i någon större utsträckning. Allmänna reklamationsnämnden har i en tvist bedömt ett prisavdrag på 50 % som skäligt för en döv hund. Jag skulle dock rekommendera att du kontaktar svenska kennelklubben eller någon liknande organisation och hör med dem hur mycket priset bör reduceras hos en valp med fysiologiskt blåsljud men som i övrigt är frisk. Jag hoppas att svaret i alla fall bringat lite klarhet i hur rättsläget ser ut!Med vänlig hälsning,

En krogs ansvar för jackor inlämnade i garderoben

2014-11-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Är en krog, vars garderob är bemannad, skyldiga att ersätta en borttappad jacka? Var ute igår på ett ställe i Borås och betalade för garderoben och fick en nummer-bricka. När jag ska hem på natten och ger min nummerbricka så kommer inte personen tillbaka med någon jacka utan personen påstod att hon inte ens hade fått brickan. Till slut var jag tvungen och vänta tills alla jackor var uthämtade från garderoben för att se om min skulle vara kvar, vilket den inte var.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Om du betalade en avgift för att hänga in din jacka i garderoben eller om du betalade inträde på krogen så inträder krogens ansvar för din borttappade jacka. Ni ingick då ett avtal om förvaring i och med att du lämnade in den mot en avgift, och konsumenttjänstlagen här (KtjL) blir tillämplig. Enligt lagen ska tjänsten utföras fackmannamässigt och det har den inte gjort i detta fall. Det föreligger alltså fel i tjänsten enligt 4 § KtjL och du har rätt att kräva ersättning. 31 § KtjL behandlar den ersättning du kan kräva för skadan du orsakats, och du har rätt att kräva ersättning för jackans värde om inte företagaren kan visa att det berodde på ett hinder utanför hans kontroll som han inte kunde ha räknat med och vars följder han inte kunde ha övervunnit. Med andra ord kommer företaget med stor sannolikhet inte kunna undgå ansvar i detta fall och du har rätt till ersättning för jackans fulla värde.Om de skulle argumentera att de på något sätt friskrivit sig från ansvar genom att skriva eller säga att de inte ansvarar för borttappade saker, så är inte det möjligt när konsumenttjänstlagen är tillämplig eftersom den är tvingande och de inte kan undgå ansvar, se 3 § KtjL.Om du skulle få problem med att få ut ersättning från företaget är det bästa att kontakta Allmänna reklamationsnämnden som ofta behandlar liknande fall. Du kan kontakta dem här: http://www.arn.se/Konsument/

Faktura högre än muntlig offert

2014-11-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej Jag fick en offert/pris muntligt via telefon på ett jobb som skulle utföras.Bad om en pappersoffert men fick ingen.Det skulle asfalteras på min gård och priset Jag fick var 200 kr per kvadratmeter + 25% moms.Jag frågade om ROT-avdrag och fick svaret det blir ingen timdebitering det blir bara matr.kostnad för asfalteringen.48 kv/m=12000 ink moms. Sen kom fakturan 55 kv/m á 205 kr +moms.Dessutom så tillkom det 5 timmar i "justeringskostnader" á 605 kr+moms.Vittnen finns på samtalet men har ju bara hör Mig prata.Hur ska Jag göra med denna faktura?Har bestridigt den så klart.
Victor Sundh |HejDu har gjort helt rätt som har bestritt fakturan. En offert som lämnas muntligen står sig som ett anbud enligt avtalslagens mening och genom att du i enlighet med den muntliga offerten ger asfaltsläggaren i uppdrag att asfaltera på din gård har ni uppnått ett avtal enligt det pris som angavs i offerten. Det som är trist med muntliga offerter är att det är svårt att bevisa i en domstol att du faktiskt har fått ett annat lägre pris än vad som föreskrivs på fakturan. Det är svårt att säga vilka dignitet dina vittnen uppnår vid eventuell tvist, eftersom de efter vad du anger endast har hört vad du har sagt och inte asfaltsläggaren i fråga. Det du bör göra i detta läge är att skriftligen (om detta inte redan har gjorts) bestrida fakturan till den del fakturabeloppet överstiger det muntliga anbudet. Bestridandet ska innehålla uppgift om vilken faktura bestridandet avser, att du bestrider fakturan samt orsaken till varför du bestrider fakturan (här att den strider mot den muntliga offert som angavs när avtalet ingicks). Spar även en kopia på ditt bestridande och all annan eventuell kommunikation med din motpart i händelse av tvist i domstol eller med Kronofogden. Bestridandet bör skickas per e-post, fax eller rekommenderat brev och med fördel innehålla en uppmaning till din motpart att inkomma med skriftligt svar till dig inom föreskriven tid. Därefter bör du betala den del av fakturan som du anser att ni har kommit överens om. Detta därför att du inte skall hamna i dröjsmål med betalningen. Du bör med fördel även kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och se utifall de kan hjälpa dig i ärendet. Skulle ärendet överlämnas till ett inkassoföretag är det viktigt att du även bestrider den tvistiga delen av fakturan till detta bolag men att du medger fakturan till den del som den överensstämmer med ert muntliga avtal. Det följer nämligen av god inkassosed att en bestridd faktura inte får överlämnas till Kronofogden om fordran vidhålls utan att din motpart istället får vända sig direkt till domstol om han vill kräva betalt i enlighet med fakturan. Skulle ett inkassoföretag efter det att du eventuellt ha bestridit fakturan även till dem ändå vända sig Kronofogden bör du underrätta Datainspektionen om detta, som är tillsynsmyndighet över all inkassoverksamhet i landet. Jag beklagar den uppkomna situationen och hoppas att det löser sig!

Gränsöverskridande reklamation av vara

2014-11-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Jag köpte till min dotter en jacka för 799 kr i Köpenhamn förra hösten, 2013 . Sömmarna har släppt och det är stort hål vid armhåla. Sömmerskan har bedömt att det är omfattande jobb att laga då man måste sprätta foder. Kan vi få gå med kvitto till en Zara affär i Sverige och göra reklamation? Tacksam för svar
Sandra Nordin |Hej Va trevligt att vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga!Då det är fel på en vara (när en vara kan anses felaktig, 16 § Konsumentköplagen) kan man reklamera den. Eftersom dessa reEnligt EU:s direktiv måste alla EU länder ha en reklamationsrätt för konsumenter på minst 2 år. Enligt dansk rätt och deras köplag (Købeloven) har en konsument 2 års reklamationsrätt. Dessa minimi rätter för konsumenter gäller dock i varje enskilt land och medför inte automatiskt att man har rätt att reklamera i vilket EU land man vill då man köpt varor i en internationell butikskedja. Således kan jackan, utifrån att felet är beroende på ett ursprungsfel, reklameras i Danmark enligt deras lagstiftning. Då varan som jag uppfattar det inte är köpt på nätet, utan i butik, kan däremot kan jackan reklameras i Sverige. Med vänlig hälsning,

Konsumentköplagen - angående säljarens skyldighet att avhjälpa fel i varans

2014-11-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi har som privatpersoner av ett åkeri köpt ca 80 ton med speciell gräsytejord för ca 250 kvm gräsmatta för vår villa. Fakturabeloppet för jorden är drygt 20 000 kr och fakturan i sin helhet ligger på 47 000kr (borttransport av gammal jord).I efterhand när jorden finplanerades inför sådd upptäckte vi att den innehåller en massa vassa glasskärvor och för nu en dialog med säljaren/åkeriet hur detta skall lösas. Vår huvudfråga är hur långt säljarens ansvar sträcker sig för att för oss kostnadsfritt avhjälpa felet samt om vi bör kunna hålla in hela fakturan tills så skett? Vi undrar också om det är vårt ansvar att bevisa om säljarens nedan 2 förslag borde vara acceptabla eller om det åligger säljaren när de inte helt vill avhjälpa felet?Säljaren vill avhjälpa felet genom att bara avlägsna synligt glas på markytan och hävdar att gräsets rötter sedan hindrar i att övrigt glas i jorden tränger upp till ytan. Alternativt kan säljaren tänka sig lägga ett nytt lager med ca 10 cm jord ovanpå den nyanlagda gräsmattan. Vi är mycket tveksamma till båda alternativen då vi befarar att glaset, precis som sten, med tiden tar sig upp till ytan och där kan ge skärskador när man tex går barfota på gräset. Att lägga på mer jord är inte önskvärt pga av att det skulle ta 10 cm av vår hussockel som bara är 15-20 cm hög, samt kan ge problem med korrekt avrinning av vatten mot bla tomtgränsen.För att helt avhjälpa felet krävs borttagande av den felaktiga jorden med glas i genom hyvla bort den med grävmaskin samt köra dit ny och finplanera den så vi själva kan strö ut gräsfrön på den. Detta är en betydande insats som vida överstiger kostnaden för själva jorden och mycket troligt även kraftigt överstiger totalkostnaden för befintliga fakturan.Vill också förtydliga att vi ursprungligen fått jorden avtippad av åkeriet och sedan själva planerat ut den med hjälp av bla grävmaskin och mycket egen arbetstid. Vi upptäckte inte problemet direkt vid leverans utan först när den prydligt var förberedd för sådd. Det är kostnaden för att göra om hela detta arbete som är betydande, uppskattningsvis ca 50% av totalkostnaden. Stämmer detta skulle vår totalkostnad när vi anlitar ngn till detta kunna bli ca 80- 100 000 kr inkl. materialet.
Filip Redin |Hej,Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Eftersom ni har köpt jorden av åkeriet för privat bruk så gäller konsumentköplagen (KKL) för köpet, så länge inget annat har avtalats särskilt mellan er och åkeriet. Lagens 16 § anger under vilka omständigheter det anses föreligga ett ”fel i varan”. Bland annat ska en vara anses vara felaktig om den ”avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.” Så är fallet när varans egenskaper och användbarhet på ett påtagligt sätt avviker från vad konsumenten har skäl att räkna med vid köpet. När man, som i ert fall, i egenskap av konsumenter köper ett stort parti jord är det min uppfattning att man inte ska behöva räkna med att den är full av glasskärvor. Detta gäller inte minst om skärvorna med tiden riskerar att ”vandra uppåt” och orsaka personskada på någon som går barfota på gräsmattan. Det borde alltså inte råda några större tvivel om att det föreligger ett ”fel i varan” i lagens mening i detta fallet.När felet har konstaterats måste detta reklameras för att ni ska få åberopa det. Eftersom ni redan för diskussioner med säljaren om avhjälpande antar jag att ni har gjort en reklamation. Ifall ni inte har gjort detta skriftligt rekommenderar jag er att skicka en daterad reklamation till åkeriet snarast möjligt, där ni meddelar att ni reklamerar köpet och varför. På så vis slipper ni riskera att de slingrar sig från ansvar genom att åberopa att ni inte har reklamerat felet i tid.Nästa steg är rör era möjligheter att få felet avhjäpt. Som köpare har ni rätt att kräva att åkeriet avhjälper felet, om detta kan ske utan oskälig kostnad för dem (26 § KKL). Av skäl 10 i det s.k. konsumentköpsdirektivet framgår att konsumenten skall anses ha rätt att få varan ”återställd till avtalsenlighet”. Med detta avses att varan efter avhjälpandet skall vara i sådant skick att den hade bedömts vara avtalsenlig om det hade varit den varan som ursprungligen levererats. Avhjälpandet ska i sin helhet ske utan kostnad för er. (26 § st. 3 KKL). Här kan ni hävda att åkeriets erbjudanden inte motsvarar ett godtagbart ”avhjälpande” i lagen mening. Om det t.ex. är så att glas med tiden ”vandrar uppåt” och då riskerar orsaka skada, kan felet inte vara anses avhjälpt enbart genom att ett nytt lager läggs på det befintliga. (Glaset ligger ju fortfarande kvar!) Samma linje borde även gå att driva avseende deras erbjudande att ”plocka bort synligt glas”. Inget av åkeriets erbjudanden medför alltså att felet avhjälps, eftersom att inget av dem innebär att allt glas avlägsnas.Som framgått ovan kan åkeriet dock undkomma en skyldighet att avhjälpa felet om detta skulle medföra ”oskäliga kostnader” för dem. Vad som är oskälig kostnad bedöms utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Vid bedömningen ska dock särskild hänsyn tas till:- vilken betydelse felet har, och- vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri.Här gäller det för er att argumentera för att felet är av väsentlig betydelse för er, eftersom glaset kan orsaka personskada på sikt, samt att ett ytterligare lager jord medför problem med avrinning. Om åkeriet ändå inte går med på detta kan ni som konsumenter vända er till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) för att få saken prövad. Det är ett snabbt och kostnadsfritt alternativ till en domstolsprövning.Under tiden har ni rätt att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att ge er säkerhet för ert krav på grund av att varan är felaktig (25 § KKL). Ni får alltså hålla inne med så mycket pengar som det kan antas kosta att avhjälpa felet. Om säljaren inte går med på att avhjälpa felet fullt ut kan ni alltså åtminstone vägra att betala. För att kunna driva in sina pengar måste åkeriet i så fall stämma er inför domstol. Där blir det sedan upp till domstolen att avgöra i vilken omfattning ni har haft rätt att hålla inne betalningen. Min rekommendation är dock sammanfattningsvis att ni i första ledet håller inne med hela fakturabeloppet till dess att ARN har prövat målet.Om det är något i mitt svar som ni inte förstår och därför skulle vilja ha förtydligat är ni välkomna att höra av er direkt till mig via e-post till filip.redin@gmail.com. Lycka till!Vänligen,