Uppsägning av bostadslägenhet

2015-09-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Hur lång uppsägningstid gäller om privat hyresvärd säger upp hyresgäst ang. bostad. Hyresgästen har ej misskött sig eller något.Hyreskontraktet är på obestämd tid.
Mattias Vilhelmsson |Hej!Ett hyresavtal på obestämd tid upphör inte av sig själv, någon av parterna måste, precis som du antyder, säga upp avtalet. Om ingen uppsägningstid är avtalad, precis som i ditt fall, är uppsägningstiden 3 månader (hyresavtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen), regeln som jag bygger mitt resonemang på återfinns i 12 kap 4 § Jordabalk (1970:994) (JB). Rent principiellt räcker ovanstående stycke för att vara ett fullgott svar på din fråga, men jag vill ändå påpeka att vid uthyrning bostadslägenheter har hyresgästen s.k. direkt besittningsskydd. Detta innebär kort att bostadshyresgästen, som huvudregel, har rätt till förlängning av avtalet, även om hyresvärden sagt upp det. Denna regel motiveras av det principiella intresse som finns i att bostadshyresgäster ska kunna känna sig trygga och inte behöva oroa sig över sin boendesituation. Hoppas du är nöjd med mitt svar!

Visning av hyresrätt under uppsägningstid

2015-09-13 i Hyresrätt
FRÅGA |Är jag tvungen att visa det hus jag hyr om det är ute till försäljning? Hon som äger huset hävdar det fast jag nu sagt upp kontraktet och tycker att hon kan vänta tills jag flyttat ut.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Eftersom frågan gäller ett hyresavtal gäller reglerna i jordabalken (1970:994) (JB) 12 kap. Om jag tolkat din fråga rätt så har du sagt upp hyresavtalet er emellan, vilket betyder att huset är ledigt till uthyrning. Tyvärr innebär även detta att du som hyresgäst då är skyldig att låta huset visas på lämplig tid för kommande hyresgäster, vilket regleras i JB 12 kap. 26 §, se här.Alltså kan du inte kräva att hyresvärden ska vänta med visningar tills du har flyttat ut, utan denne har rätt att visa huset på lämplig tid under hela din uppsägningstid även om du bor kvar.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Vräkning av hyresgäst

2015-08-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej.Har en hyresgäst (Kallas hg i texten) som har sagt upp hyresavtalet. Det är påskrivet av hyresvärd (Jag) och hg. Problemet är nu att hg inte flyttar ut efter gällande tre månader. Vad kan jag göra för att få hg att flytta? Det går inte att nå hg på telefon. Hg öppnar inte när jag ringer på dörren. När man tittar i lgh är ingen flytt påbörjad.Hg ligger efter med hyran men den har jag borgenär på så där får jag in hyran.Tacksam för svar
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Det du kan göra är först och främst att vända dig till Kronofogden för att få ett beslut på att hyresgästen ska flytta. När beslutet är fattat kan Kronfogden efter ansökan av dig som hyresvärd genomföra vräkning av hyresgästen. Det är bara Kronofogden som får vräka någon. Rent praktiskt är det då Kronofogden som tar hand om transport och magasinering av hyresgästens egendom, och kostnaderna betalas i första hand av den som blir vräkt.Du kan läsa mer om vräkning och hur du går till väga för att ansöka på Kronofogdens hemsida som du hittar här.Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh

Ansvar för skada i hyresrätt

2015-08-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag bor i en hyreslägenhet där det är parkettgolv i ett par rum. I ett av rummen står det några blomkrukor på golvet. Alla blomkrukor har ett fat under för att undvika att vatten rinner genom krukan och ut på golvet. En fredag skulle jag resa bort och vattnade därför alla blommor innan jag åkte. När jag kom hem på söndag kväll märkte jag att vattnet runnit över fatet på en av blomkrukorna vilket orsakat att en pöl vatten legat på parkettgolvet över helgen. Detta resulterade i att några plattor i golvet sprack och är helt förstörda. Jag meddelade min hyresvärd som varit och konstaterat att det inte är några fuktskador men att de måste göra något åt de spruckna plattorna. Hyresvärden tycker det är jag som ska stå för kostnaderna som kommer uppstå det och mitt försäkringsbolag och jag tycker att hyresvärden ska stå för detta. Jag har läst i hyreslagen och som jag förstår är det en olycka men frågan är om jag varit vårdslös. Kan detta anses vara vårdslöshet?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till oss med din fråga.12 kap. 24 § Jordabalken (1970:994), JB, anger att en hyresgäst under hyrestiden ska vårda lägenheten med vad därtill hör. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller av vissa andra personer. Regeln är tvingande och kan inte avtalas bort. Normalt slitage, även om det krävs en underhållningsåtgärd, omfattas inte av hyresgästens skadeståndsansvar. Det kan i detta fall nog inte vara tal om normalt slitage.Det måste bedömas om du varit vårdslös, som du själv skriver. Det är svårt att säga om du varit vårdslös. Denna s.k. fria culpabedömning görs i flera steg.1. Vållande - Genom att vattna för mycket (?) har du orsakat skadan på golvet i lägenheten.2. Adekvat kausalitet - Det har förelegat ett nödvändigt samband mellan handlingen och skadan, s.k. adekvat kausalitet. Att golvet spricker om man vattnar för mycket kan ligga i farans riktning.3. Culpa eller uppsåt - Du var medveten om riskerna och hade ett fat under krukan. Alltså har du vidtagit vissa förebyggande åtgärder. Du kan dock ha anses agerat vårdslöst genom att inte kontrollera hur mycket vatten som runnit ned.Det är sammanfattningsvis svårt att utifrån uppgifterna konstatera om du agerat vårdslöst. Jag tenderar nog åt att du tyvärr varit vårdslös. Detta får naturligtvis försäkringsbolagen tvista om.Med vänliga hälsningar

Tillstånd för byte av lägenhet

2015-09-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som rör hyresvärdars möjlighet att förhindra lägenhetsbyte. Två familjer som redan idag bor i samma hus i varsin trappuppgång har nekats byte med motiveringen att vissa andra grannar motsätter sig bytet. Den ena familjen har fått tillökning och vill byta till en femma. de bor idag i en trea. Detta passar den andra familjen som just separerat och den ene i det hushållet stannar kvar i sin femma med parets gemensamma barn. En part har en femma och den andra parten en trea. Bägge vill byta, det skulle handla om en flytt 20 meter. Ingen av parterna har misskött betalningar eller varit störande. Hur är rättsläget? Kan hyresvärden neka bytet i ett sådant fall? Ingen riktig förklaring har givits varför grannarna motsätter sig bytet mer än att det möjligen kan vara fråga om att de inte vill ha barnfamiljer i huset, och därför ser sin chans att bli av med en barnfamilj utan att en ny flyttar in.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om hyresrätt finns i jordabalken (1970:994) 12 kap., se här. Huvudregeln är att för att en hyresgäst ska få överlåta lägenheten till någon annan, så måste hyresgästen ha hyresvärdens samtycke, se jordabalken 12 kap. 32 §. I detta fall har inte hyresvärden gett samtycke till överlåtelse av hyresrätterna mellan de berörda hyresgästerna, alltså finns inte det samtycke som krävs.Det finns dock ett undantag till denna huvudregel om kravet på hyresvärdens samtycke i jordabalken 12 kap. 35 §, se här. Denna regel innebär att en hyresgäst får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte få en annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Hyresnämnden ska lämna tillstånd till byte om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet (tex att större lägenhet behövs pga ändrade familjeförhållanden) och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden samt inte heller andra särskilda skäl talar emot bytet. Det innebär att hyresnämnden tittar på om den nya hyresgästen kan antas vara skötsam och har förmåga att betala hyran.Alltså, eftersom hyresvärden sagt nej till bytet, kan hyresgästen i fråga i detta fall i stället vända sig till den hyresnämnd som handhar frågor i det geografiska område bytet gäller, för att ansöka om tillstånd till överlåtelsen. Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Ersättningskrav för skador på hyreslägenhet

2015-09-01 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min x-pojkvän bodde tillsammans i en hyresrätt. Jag stod på kontraktet och han var skriven där. Efter att vi flyttat ut fick vi ett krav på 21000 för skador i lägenheten såsom borrhål och ommålning. Det finns ingen motivation på kravet utan bara prisangivelser för respektive åtgärd. Min fråga är således om 1. Kan jag kräva mitt x på pengar även då han inte stod på kontraktet men var skriven där lika länge som jag och dåhan orsakat borrhål etc. ? 2. Kan jag överklaga beslutet då jag anser att räkningen är orimlig och dessutom saknas bildbevis.?Med vänliga hälsningar Stephanie
Edith Grundin |Hej Stephanie,tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du som hyresgäst är ansvarig för eventuella skador på lägenheten oavsett om de orsakats av dig eller någon som du låter bo där. Det framgår av Hyreslagen 12:24 i Jordabalken. Du hittar bestämmelsen här. Man har rätt att måla, tapetsera och liknande under tiden man bor i lägenheten men man är då skyldig att återställa lägenheten som den var när man flyttade in. I vart fall om det rör sig om någon annorlunda tapet/färg som kan göra att lägenheten sjunker i värde. Gör man inte det kan man bli skyldig att ersätta hyresvärden. Detta följer av 12:24a. Självklart kan du kräva din före detta pojkvän på ersättning för de skador han orsakat på lägenheten. Dock blir du skyldig att betala hyresvärden även för hans del. Om ni varken målat om eller borrat så ska ni ju inte behöva stå för de kostnaderna. Så kallat normalt slitage ska man inte heller behöva betala för. Mitt råd är att du låter bli att betala fakturan om du anser att den är felaktig. Om du anser att du är skyldig att betala endast en del av den så gör du det och meddelar hyresvärden om varför du endast betalar en del. Om hyresvärden går vidare och skickar ett inkassokrav så bestrider du det och motiverar att du inte anser att kravet är befogat. Hyresvärden måste då ta ärendet vidare till allmän domstol som får göra sin bedömning. Du kan ta kontakt med hyresnämnden som kan medla, det vill säga hjälpa dig och hyresvärden att komma fram till en lösning. De kan dock inte fatta något beslut i tvisten. Hyresnämndens hemsida med kontaktuppgifter hittar du här. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor. Vänligen,

Uppsägning av hyresavtal

2015-08-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, När man gör en uppsägning för villkorsändring av en lokal måste man först göra en uppsägning för avflyttning. Men hur vet man vem man ska skicka rek.brevet med uppsägning till - är det hyresvärden eller förvaltaren. Kan man skicka till förvaltaren och hänvisa till hyresvärden? Jag undrar också när man gör en uppsägning för avflyttning och har 9 månaders uppsägningstid - vad händer under de 9 månaderna? Hur går ett flytt till och vad ska man tänka på? Tack för hjälpen
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga! Uppsägningen ska skickas till hyresvärden eftersom denne är avtalsparten i hyresavtalet. Att uppsägningen är 9 månader innebär att avtalet fortsätter löpa i nio månader, dvs du har fortsatt nyttjanderätt till lokalen men har också en skyldighet att betala hyra under dessa nio månader. Jag råder dig att läsa hyresavtalet inför flytten för att se vilka skyldigheter du har t.ex. avseende slutstädning av lokalen.Med vänlig hälsning

Överföring av hyresrätt vid äktenskapsskillnad

2015-08-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Min son och jag står på ett hyresavtal. Min son är gift och de har en gemensam 5 årig son. Nu ligger de i skilsmässa och har bestämt att hon och sonen ska bo kvar. Vi ville överföra kontraktet på henne, men det motsätter sig hyresvärden. Säger bl a att hon inte överhuvudtaget har rätt bo i lägenheten som det är nu. Hon har en smärre betalningsanmärkning. Det har inte varit några problem med betalning av hyra eller något annat typ störande. Vore tacksam för svar. Med vänlig hälsning Birgitta
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Bestämmelser som reglerar hyresavtal finns i 12 kap. jordabalken. Huvudregeln är att man måste ha hyresvärdens samtycke för att få överlåta en hyresrätt, enligt 12 kap. 32 § jordabalken. Ett undantag finns i 12 kap. 33 § andra stycket jordabalken, som anger att om hyreslägenheten varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen användas som gemensam bostad för hyresgästen och hans make och lägenheten genom bodelning har tillagts maken, får maken överta hyresrätten. Genom ett bodelningsavtal kan din son överlåta hyresavtalet på sin fru. Detta innebär att det inte räcker att din son och hans fru är överens om att hon ska överta lägenheten, utan det krävs att det upprättas en bodelningshandling som anger att hyresrätten har överförts. Hyresvärden måste i så fall acceptera din sons fru som hyresgäst och ska inte göra någon prövning av om hon är godtagbar som hyresgäst.Enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken är det den av makarna som bäst behöver den gemensamma bostaden som ska få den på sin lott vid bodelning.Vänlig hälsning,