Ersättning för normalt slitage i ugn

2017-06-01 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Räknas fastbränt fett i ugnen som normalt slitage i en hyresrätt när man ska flytta ut och ha städbesiktning på den? Och i såfall ingår ugnsplåtar i det också eller det är bara själva ugnen? För min hyresvärd anser att jag ska betala för fastbränt fett i ugnen och på plåtarna.Mvh
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Regler om hyrestagares rättigheter och skyldigheter finner du i 12 kap. Jordabalken (här). Hyresgäster är skyldiga att väl vårda lägenheten och ersätta skador som uppstår genom vårdslöshet eller försummelse (12 kap. 24 § st. 1 JB). Som du helt korrekt identifierat har hyresgäster dock rätt till "normalt slitage", eller, som det ofta kallas, "sedvanligt bruk". Överlag kan sägas att väldigt mycket faller in under kategorin sedvanligt bruk. Som exempel på sådant som bedömts vara sedvanligt bruk kan nämnas slitna golvytor och till och med rökning inomhus (!). Som exempel på sådant som faller utanför begreppet kan nämnas spruckna handfat. Utan närmare kunskap om situationen skulle jag vilja säga att fastbränt fett i ugn och på plåtar troligtvis faller in under begreppet sedvanligt bruk eftersom det knappast är något resultat av försummelse eller någon "onormal" aktivitet i hemmet. Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!Vänlig hälsning,

Uppsägning av hyresavtal mot hyresgästens vilja

2017-05-31 i Hyresrätt
FRÅGA |HejMin hyresvärd har sagt upp min lägenhet pga andrahands uthyrning. Men jag har aldrig hyrt ut i andra hand. Jag förklarade för de att min vän är hos mig vissa dagar. Problemet är att några månader var jag inte folkbokförd på adressen där jag bor. Mina post blev stulna så istället för att ändra postadressen jag ändrade folkbokföringd adressen. Jag har alltid betalat min hyra. Aldrig fått klagomål från grannarna. Bott i den här lägenheten på 7 år. Nu är ord mot ord så jag är rädd att förlora min lägenhet när hyresnämnden ska avgöra. Jag försökte förklara för min hyresvärd men de lyssnar inte. De gav mig inte någon chans att även rätta till situationen. De sagt upp min lägenhet direkt . Vet inte vad jag ska göra!!!!!!
Björn Gunnarsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din rätt som hyresgäst att inte bli av med din hyresrätt brukar kallas din besittningsrätt. För bostadslägenheter är besittningsrätten mycket stark, och det är endast i ett begränsat antal situationer som hyresvärden har rätt att ensidigt säga upp avtalet.I 12 kap 42 § Jordabalken hittar du de bestämmelser enligt vilken en hyresvärd har rätt att säga upp ett hyresavtal. Speciellt viktigt där är 12 kap 42 § 3e punkten Jordabalken, vilket är den grund din hyresvärd skulle kunna använda för att säga upp dig. Att som de påstår, olovligen ha en andrahandshyresgäst, är något som kan läggas till grund för en uppsägning. Men, detta är bara sant i de fall då du efter tillsägelse inte rättar dig efter tillsägelsen. Dvs, skulle du ha haft en andrahandshyresgäst är det bara då du låter den bo kvar i din lägenhet efter att du fått en tillsägelse som grund för uppsägning finns. Det låter inte som att din hyrevärd har gett dig någon sådan möjlighet i det här fallet. Att inte vara folkbokförd på en lägenhetsadress är inte en grund för uppsägning av hyreskontrakt, alltså är det enda din hyresvärd har att rättsligt luta sig mot att du skulle ha haft en andrahandsgäst. Om du skulle få in ett dokument från kronofogden om summariskt förfarande för vräkning så är den grund du ska åberopa för att få ha kvar din hyresrätt att du inte haft en hyresgäst, och att i det fall du skulle haft det inte haft möjlighet att rätta ditt beteende. Det blir då upp till din hyresvärd att bevisa att de omständigheter som han åberopar faktiskt finns. Detta får han göra i en rättegång. Ingenting går såklart att garantera i en potentiell tvist i rättegång, vilket är vad som skulle behövas för att du ska kastas ut om du har en laglig grund för att stanna kvar och inte kronofogdens summariska förfarande kan användas. Risken med detta är sålkart att du kan behöva stå för höga kostnader för rättegång och avhysning. Därför kan det alltid bra om du kan tala med din hyresvärd och lösa det hela utan att rättsväsendet behöver blandas in. Det enklaste vore ju såklart om de kunde acceptera att du garanterar att du inte tar in några andrahandshyresgäster i framtiden. Du kan också ta kontakt med hyresgästföreningen för att få råd om din situation. Men jag hoppas att du hittar en lösning som fungerar för dig, skulle du ha fel frågor eller något vara obesvarat är det bara att vända sig till Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Är hyresgästen skyldig att visa hus som ska säljas?

2017-05-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Vi skall sälja vårt hus och hyresgästen är uppsagd. Nu vägrar hen mäklaren tillträde för värdering inför försäljningen. Har hen rätt att göra det?
Jennifer Parmlind |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 12 kap. 26 § 1 st. jordabalken regleras skyldighet att visa lägenhet (med begreppet avses hyra av hus eller delar av hus som upplåts till nyttjande mot ersättning). I bestämmelsen anges att hyresgästen är skyldig att visa lägenheten på lämplig tid när lägenheten är ledig för uthyrning. Hen är alltså skyldig att visa lägenheten för en potentiell ny hyresgäst.Hyresgästen är därför tyvärr inte skyldig att visa lägenheten för en mäklare eller spekulant på huset. Jag hoppas det löser sig för er på bästa sätt ändå!Vänligen,

Hyresvärd som brister i underhållsskyldighet

2017-05-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag har problem med min hyresvärd. När jag flyttade in i min lägenhet (i slutet på Februari) så blev jag lovad att elen i lägenheten skulle åtgärdas då den ansågs farlig, även en vägg skulle målas. Detta skulle ske så snart som möjligt, jag har även på skrift där de säger målaren och elektrikern kommer nästa vecka. Detta är allt de har sagt och det är säkert två månader sedan nu.Nu svara de inte längre mig och totalt ignorerar mig.Vad har jag för rättigheter och hur går jag vidare i detta?
Annie Häggblom |Hej, vad roligt att du vänder dig till Lawline!Utifrån dina problem så förstår jag det som att din fråga rör lägenhetens skick. Eftersom att det i ditt fall rör sig om en hyresrätt är 12 kap. Jordabalken (JB) tillämpligt, även kallat Hyreslagen. Sammanfattat, kan jag börja med att säga att dina möjligheter som hyresgäst främst är att avhjälpa felet på hyresvärdens bekostnad eller att vända dig hyresnämnden. Som hyresgäst har du även rätt till nedsättning av hyran för den tid då lägenheten är i bristfälligt skick. Detta har jag förklarat mer utförligt här nedan.Lägenhetens skickDe problem du har rör lägenhetens skick. I 9 § första stycket. hyreslagen sägs att en lägenhet på tillträdesdagen ska hålla denna "i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar". I ditt fall har jag tolkat det som att lägenheten, med tanke på elproblemen, inte är det och alltså inte uppfyller den allmänna standarden hyresvärden ska tillhandahålla. I 15 § första stycket. hyreslagen hänvisas tillbaka till 9 §, och framgår att hyresvärden även under hyrestiden ska hålla hyresrätten i godtagbart skick, man talar då om hyresvärdens underhållsskyldighet. Jag uppfattar det som att det rör sig om en bostadslägenhet, vilket medför att även andra stycket i 15 § är tillämpligt. Det innebär att hyresvärden "med skäliga tidsmellanrum ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens ålder och bruk."Om hyresvärden brister i denna underhållningsskyldighet enligt 15 § hyreslagen, kan man gå vidare till 16 § andra stycket (där sägs i andra punkten att 10 - 12 § är tillämpliga om hyresvärden brister i sin underhållningsskyldighet).För din del blir 11 § aktuell. Första punkten säger då att hyresgästen, dvs. du, får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad om hyresvärden inte åtgärdar bristen efter tillsägelse från dig. Tredje punkten säger dessutom att du som hyresgäst har rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid då lägenheten är i bristfälligt skick. Att vända sig till hyresnämndenOm hyresvärden inte åtgärdar brister i hyresrätten, vilket denne i ditt fall inte gjort, kan du även vända dig till hyresnämnden. De kan efter en ansökan, förelägga hyresvärden att avhjälpa bristen. De kan då bestämma inom vilken tid felet ska avhjälpas samt att de kan förena skyldigheten med vite. Detta framgår av 16 § andra stycket och gäller för bostadslägenheter. Då du inte verkar få någon kontakt med din hyresvärd, som jag förstår det, kan det för dig som hyresgäst eventuellt vara enklare att vända sig till hyresnämnden.

Är det tillåtet att hyra två lägenheter när man jobbar i annan ort?

2017-05-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Om jag har ett hyreskontrakt och bor tillsammans med min syster men jobbar på annan ort flera dagar i veckan men åker hem när jag är ledig. Innebär det att jag förlorar min hyresrätt? Eller måste hyra ut i andra hand till den personen jag bor med? Enligt min hyresvärd är det så.Men å andra sidan kan man enligt skatteverket ha dubbla bostäder.
Jenny Ångström |Hej!Av din fråga att döma verkar det inte som att din syster hyr lägenheten av dig utan att ni bor där tillsammans? Om det stämmer så behöver du inte hyra ut den i andra hand i ett sådant läge då ni istället räknas som sambos. Hyresvärden kan säga upp kontraktet på den grunden att hyresgästen inte bor i eller anses vara i behov av lägenheten. Men i ditt fall så bor du i lägenheten när du inte arbetar på annan ort. Vilket gör att du är i behov av lägenheten och det finns alltså ingen grund för uppsägning. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Besittningsrätt vid partiell sublokation

2017-05-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Vi hyr ut vårt hus men har precis sagt upp hyresavtalet eftersom vi ska bosätta oss själva där. Av en slump fick jag reda på att hyresgästens pappa också är folkbokförd där. Han bor dock inte där, men skulle han kunna hävda det efter vi har flyttat in? Någon form av besittningsrätt? Jag är väl ute efter worst case scenario...
Karl Montelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om pappan inte bor i huset är det inte säkert att det ens finns ett hyresavtal och han ska då inte kunna ställa till besvär på något sätt. Ni bör i så fall kunna flytta in obehindrat. Jag vill dock även svara för det fall att pappan har ett hyresavtal, för att ge en så bra bild av läget som möjligt.För det första saknar hyresgästen besittningsrätt i det här fallet, eftersom ni själva ska flytta in i huset. Hyresgästen kan då inte kräva att få bo kvar (jordabalken, JB, 12 kap. 46 § första stycket, sjätte punkten). När det gäller hyresgästers rätt att ha andra inneboende i lägenheten är det som huvudregel tillåtet enligt JB 12 kap. 41 §. Den inneboende blir då hyresgäst i förhållande till er hyresgäst, vilket får som följd att den inneboende får rättigheter såsom uppsägningstid och annat mot sin hyresvärd, som alltså är fastighetsägarens hyresgäst. Däremot får den inneboende inte besittningsrätt till lägenheten (JB 12 kap. 45 § första stycket, tredje punkten). Jag gör ett försök att rita upp de rättsliga förhållandena mellan parterna nedan:Fastighetsägare (HV)<------>(HG)Hyresgäst(HV)<----->(HG)InneboendeHV = hyresvärd HG = hyresgästDet är alltså klart att den inneboende pappan inte har besittningsrätt, men däremot rätt till uppsägningstid gentemot sin hyresvärd. Däremot är det inte lika klart om den inneboendes rätt till uppsägningstid gäller mot fastighetsägaren. Eftersom den inneboende härleder sin rätt att hyra från förstahandshyresgästen, borde det vara så att den inneboendes rätt att bo kvar slutar när förstahandshyresgästen måste flytta. Den inneboende får då rikta eventuella anspråk mot sin hyresvärd.Jag hoppas att svaret är till hjälp.Vänliga hälsningar,

Hyresvärdens rätt till tillträde

2017-05-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej hyr ett hus men nu har hyresvärden sagt upp mig för att han skall sälja fastighetenhåller nu på och packar för fulltmen hyresvärden vill ha tillträde till huset för en värderingså min fråga är har jag skyldighet att släppa in hyresvärden under uppsägningstidendå det återstår 2mån av den
Samuel Lindblad |Hej! Vad kul att du vänder dig till lawline med din fråga.Din fråga behandlas i 12 kapitlet i jordabalken, som reglerar hyra av hus eller delar av hus. Du undrar om hyresvärden har rätt till att gå in i fastigheten för en värdering av fastigheten. Det är du som hyresvärd som har dispositionsrätt över huset. Dock framgår det av 26§ i 12 kapitlet att hyresvärden har möjlighet till att, utan uppskov, utöva tillsyn eller som i ditt fall värdering av fastigheten. Detta innebär att när en hyresgäst ska flytta så har hyresvärden rätt till att besikta/värdera hyresobjektet, även om hyresgästen motsätter sig detta. Hoppas att du fick svar på sin fråga. Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan!Med vänliga hälsningar,

Kan hyresvärden förhindra att man har inneboende?

2017-05-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag var inneboende hos en person som utsatte mig för psykisk misshandel. Finns det något som exempelvis henoms hyresvärd kan göra för att förhindra att hen skaffar nya inneboende? Vill inte att någon annan ska behöva gå igenom det jag gjorde.
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyresvärden har inte möjlighet att förhindra att hyresgästen hyr ut ett rum till en inneboende. Hyresgästen behöver alltså inte ha hyresvärdens samtycke eller godkännande. Den enda möjlighet hyresvärden har att ingripa mot att personen har en inneboende är om det skulle uppstå problem kring uthyrningen. Det skulle till exempel kunna vara så att den inneboende stör grannarna eller använder lägenheten självständigt och att det då skulle vara att ses som en otillåten andrahandsuthyrning. I övrigt har hyresvärden inte några möjligheter att förhindra att personen skaffar en ny inneboende. Det du bör göra om du känner dig kränkt och illa behandlad av personen du bodde hos är att polisanmäla händelserna. Det är alltid viktigt att du vänder dig till polisen om du har råkat ut för ett brott så att du kan få den hjälp du behöver och förövaren får stå till svars för sitt agerande. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en jurist. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.