Pantbrev på redan utmätt fastighet

2013-08-30 i Fastighetspant
FRÅGA |Går det att ta ut pantbrev på redan utmätt fastighet? Mvh
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om hela fastigheten är utmätt innebär detta inte hinder för att ta ut nya pantbrev på fastigheten (22:3 jordabalken e contrario). Dessa nya pantbrev är dock ofta inte så värdefulla, då de t.om. har sämre förmånsrätt än den som sökte utmätningen (4:30 utsökningsbalken).Om däremot endast viss andel av fastigheten är utmätt föreligger hinder mot att ta ut nya pantbrev (22:3 p. 6 jordabalken).Jordabalken finns https://lagen.nu/1970:994Utsökningsbalken finns https://lagen.nu/1981:774

Rättsförhållanden rörande panträtt i fast egendom samt godtrohetsförvärv.

2013-05-06 i Fastighetspant
FRÅGA |6:7 vs 18:2 jordabalken? Har stora problem med att förstå skillnaden mellan dessa lagrum. Tacksam för svar! :)
jacob sandelin | Hej, tack för din fråga.Att tolka paragrafer kan ibland vara problematiskt. Jag ska försöka bryta ner dem och bringa klarhet till situationen. Båda paragraferna behandlar Rättsförhållanden rörande panträtt i fast egendom samt godtrohetsförvärv.18:2 JB innehåller bestämmelser om godtrosskydd för borgenär i det fallet att upplåtaren av panträtten förvisso erhållit lagfart på sitt förvärv men fastigheten faktiskt ägdes av annan.  6:7 JB reglerar dels det fallet att en tidigare ägare, efter överlåtelse av fastigheten, upplåter ny panträtt i den, dels det fallet att en förvärvare nummer två, efter dubbelöverlåtelse av fastigheten, upplåter ny panträtt i den. Förvärvet består om borgenären var i god tro angående äganderättsöverlåtelsen.   Alltså, den först nämnda paragrafen reglerar situationen då en person upplåter panträtt i en fastighet som inte tillhör denne. Den andra paragrafen reglerar situationen då någon som såld en fastighet upplåter panträtt i fastigheten trots att denne inte längre äger fastigheten. 6:7 reglerar även situationen då den nye ägaren upplåter panträtt   Förhållandena kan göras allt mer komplicerade men detta är huvuddragen av bestämmelserna. Om du har ytterligare frågor är det bara att återkomma.   Lycka till.  

Pant i fast egendom

2013-03-22 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! Om jag lånar 5 miljoner för ett bostadsköp mot att jag pantsätter fastigheten - och sen inte kan betala lånet - så tar de ju kåken och säljer den. Men anta att värdet på huset då har fallit så att försäljningen inte ger banken täckning för hela skulden - kan de då kräva mig på resten av pengarna - eller fungerar det som på pantbanker att har de tagit panten så är man kvitt?
Hanna Wingren |Hej och tack för er fråga,Panträtt innebär att en panthavare har rätt att sälja den pantsatta egendomen under vissa förutsättningar och på så sätt få betalt för sin fodran. Pant är alltså en säkerhetsrätt som en borgenär kan kräva för att bevilja ett lån. Skulden är ett eget rättsförhållande mellan gäldenären och borgenären. Om den pantsatta egendomen skulle säljas till ett värde som understiger den resterande skulden har kvarstår alltså en skuld på det belopp som inte kunnat återbetalas till borgenären.Vänliga hälsningar,

Pant i fastighet och arvskifte

2012-09-19 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! Vi är 3 syskon med ett gammalt oskiftat dödsbo efter vår far. Innehåller en fritidsfastighet. Min bror har sin 3del i pant hos mig för ett större lån från mig; täcks troligen helt av marknadsvärdet för 3delen. Nu vill vi göra arvsskiftet. Hur gå tillväga? Måste vi sälja?
Filip Henriksen |Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!* _Detta svar har sin utgångspunkt i att du med pant menar fastighetspant och som blivit intecknad varvid pantbrev har utfärdats._ (1) Det finns inga hinder för er att göra arvskiftet trots att din bror valt att pantsätta sin del: Din bror har fortfarande rätt till sin tredjedel. Man kan säga att han, även om han pantsatt den, äger han fortfarande till sin tredjedel men att du, om han inte kan betala, kan realisera panten. Däremot är inte panten begränsad til just hans tredjedel utan inteckningen gäller hela fastigheten. *Ni kan sälja om ni vill.* Du har givetvis kvar din panträtt (under förutsättning att det gått till enligt spelets alla regler om fastighetspant). Du kommer fortfarande att ha kvar din panträtt även om huset säljs. En panträtt i fast egendom antecknas i fastighetsregistret och en köpare kan inte vara i god tro om att fastigheten därmed inte är belastad av pant. (1) se 6 kap. jordabalken *Allt gott!* Filip Henriksen

Giltig pantsättning av fastighet

2013-07-30 i Fastighetspant
FRÅGA |2 syskon ägare av fastighet, förvärv gåva från förälder med förbehåll mot belåning, pantsättning eller försäljning utan givarens samtycke. Ägare A tar banklån med fastigheten som pant. Blir ägare B också betalningsskyldig ? Kan han tvingas till exekutiv försäljning av sin andel om ägare A blir utsatt för utmätning ?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt Jordabalken 6 kap 2 § https://lagen.nu/1970:994#K6P2S1 upplåtes giltig pant i fastighet genom att fastighetens ägare överlämnar ett pantbrev till panthavaren som säkerhet för en fordran. Om en fastighet har flera ägare, måste samtliga delta i pantsättningen för att denna ska vara giltig. A ska således inte kunna pantsätta fastigheten utan B:s samtycke. Vänligen

Panträttens innebörd när låntagaren avlider

2013-04-08 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej. Min mans (och hans systers) gamla föräldrar har pantsatt ett fritidshus för att borga ett lån på 250 000 kr. Fritidshuset är värt mer än detta. Om min mans föräldrar avlider innan lånet är betalt; vad händer då? Kan man ärva en pantsatt fastighet? Vad gör banken? Kräver de dödsboet på något sätt?
André Isacson |Hej och tack för din fråga!En panträtt som här är i fråga avser fastigheten i sig. Om din mans föräldrar avlider innan lånet är betalt övergår skulden till dödsboet. Om dödsboets medel inte räcker för att täcka skulderna får banken ta panten i anspråk för att täcka sin fordran.Med vänlig hälsning,

Panträtt - företrädesordningen

2012-10-04 i Fastighetspant
FRÅGA |Hejsan! Jag har en fråga gällande pantbrevs turordning. Låt säga att vi har 2 pantbrev med olika nummer och belopp. Hur bestäms turorningen på pantbreven, har yngre eller äldre prioritet? Till ex om jag har pantbrev 1 från 2011-11-01 och sedan pantbrev 2 från 2012-01-14. Jag tror att äldre går före yngre, betyder det att pantbrev 1 går före pantbr 2? var hittar man lagregel om det? Tack så mkt på förhand!!!
Sofia Timoudas |Hej, Det korta svaret på din fråga är följande. Posterna i en sakägarförteckning sätts upp med företräde ”enligt lag”, vilket framgår av UB 12:26 1 st. Vad gäller fordringar med panträtt rangordnas de med hänsyn till tidpunkten för inteckningsbeslutet enligt JB 17:6 1 st. Det är alltså det pantbrev med äldst inteckningsbeslut som har prioritet.

Ägares samtycke till pantsättning av fastighet

2012-06-29 i Fastighetspant
FRÅGA |Är det möjligt för mig att låna pengar på mitt hus, om jag äger huset tillsammans med min hustru, även om hon inte vill låna några pengar? Kan jag låna ut på min del av huset?
Erik Rosqvist |Hej! Om du vill använda din fastighet som säkerhet för ett lån du önskar bli beviljad, så måste samtliga ägare till fastigheten samtycka till detta. Det innebär att din hustru också måste samtycka till pantsättningen för att fastigheten ska vara möjlig att pantsätta. Det framkommer av 6:1 Jordabalken. Hälsningar, Erik