Rätt att frånträda förhandsavtal på nyproducerad lägenhet

2018-02-06 i Bostadsrätt
FRÅGA |Har tecknat ett förhandsavtal där säljaren anger att tillträde kommer att ske från kvartal tre till kvartal fyra 2018. Upplåtelseavtal inte tecknat.Har jag rätt att frånträda avtalet.
Louise Beskow |Hej och tack för din fråga!Pacta sunt servandaGenerellt brukar man inom avtalsrätten använda sig av uttrycket pacta sunt servanda vilket är latin och betyder att avtal ska hållas. Utgångspunkten för båda parter som ingår ett avtal ska alltså vara att avtalet ska hållas. Från denna huvudregel finns ett antal undantag. Exempelvis så kan parterna ha avtalat om att ett avtal ska sägas kunna sägas upp under vissa förutsättningar. Mina utgångspunkterUtifrån hur du formulerat din fråga så utgår jag ifrån att det rör sig om en nyproduktion. Eftersom jag inte sett ditt förhandsavtal så vet jag inte exakt hur det ser ut men jag kommer basera svaret utifrån att det inte finns någon klausul i själva avtalet som ger dig rätt att frånträda det. Om förhandsavtalVid nyproduktion av bostadsrätter så brukar man först teckna ett förhandsavtal och, när det närmar sig tillträde, även ett upplåtelseavtal. Genom förhandsavtalet förbinder sig bostadsrättsföreningen att upplåta en lägenhet till den som de tecknar avtalet med. Det är helt enkelt ett löfte om att du ska få köpa en bostadsrätt. Vad ett förhandsavtal ska innehållaReglerna om förhandsavtal och vad de ska innehålla finns i 5 kap bostadsrättslagen (BrL). Detta typ av avtal är ett avtal med formkrav. Det innebär att om någon av uppgifterna saknas så blir hela avtalet ogiltigt. Vilka punkter som måste finnas med återfinns i 5 kap 3 § BrL, regeln om att avtalet blir ogiltigt finns i samma kapitel men i 4 §. Det gör att ditt avtal kan vara ogiltigtEn av punkterna som måste finnas med är "beräknad tidpunkt för upplåtelsen". Exakt hur specifik denna tidpunkt ska vara ger lagen inga svar på men läser man lagens förarbeten och kommentarer till lagen så anges det att tidpunkten inte bör vara mer än ett par veckor. Eftersom er beräknade tidpunkt är mer än ett par veckor (snarare ett par månader) så finns det goda möjligheter att hävda att avtalet är ogiltigt. Är avtalet ogiltigt så innebär det att du ska få dina pengar tillbaka – om du betalat in något. Det låter som om det finns möjlighet för dig att få förhandsavtalet ogiltigförklarat. Går säljaren inte med på detta så får man väcka talan i tingsrätt som får pröva saken och döma i frågan. Vill du ha hjälp med att granska förhandsavtalet eller bli företrädd gentemot säljaren så rekommenderar jag att du kontaktar våra jurister på www.lawline.se/boka alternativt mailar till bokning@lawline.seEn tvist av denna typ omfattas oftast av rättsskyddet i din hemförsäkring.Med vänliga hälsningar

Kan man neka juridisk person medlemskap i bostadsrättsförening?

2018-02-05 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan man neka medlemskap till juridisk person? Måste det i så fall stå i stadgarna om detta?Min fråga gäller en bostadsrättsförening i fjällen. Vi har en del juridiska personer bland medlemmarna, men vill kunna neka nya, så vi inte närmar oss gränsen för att inte vara en äkta bostadsrättsförening
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Antagande av medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar (se 2 kap 1 § Bostadsrättslagen, BL). Som medlem kan föreningen, om stadgarna tillåter det, anta juridiska personer. Bostadsrättslagens bestämmelser utgör även stöd för föreningar som inte vill ha juridiska personer som medlemmar (se 2 kap 4 § BL). Föreningen bestämmer fritt om medlemskap och kan säga nej till juridisk person. En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, får vägras inträde i föreningen (2 kap 4 § BL). Ifall en bostadslägenhet är avsedd för permanentbruk kan föreningen fritt vägra medlemskap till en juridisk person. Denna frihet föreligger även om stadgarna tillåter juridiska personer som medlemmar. Om stadgarna uttryckligen förbjuder juridiska personer så kan föreningen inte godkänna en sådan som medlem. Hoppas du fick svar på din fråga mvh

Möjlighet till andrahandsuthyrning trots betalningsanmärkning

2018-02-03 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Får min dotter hyra ut sin möblerade bostadsrätt till mig, om jag har en betalningsanmärkning/ tack på förhand
Claudia Perra-Morin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är möjligt även till en person som har en betalningsanmärkning. Men en bostadsrätt är inte en äganderätt utan en nyttjanderätt vilket innebär att man inte får göra vad man vill med sin bostadsrätt. Egentligen äger man en andel i bostadsrättsföreningen och med det en nyttjanderätt till den lägenheten man bor i, således måste man ha bostadsrättsföreningens tillåtelse för att få hyra ut i andra hand enligt 7 kap. 10 § bostadsrättslagen. Om man underlåter att informera styrelsen om sin andrahandsuthyrning kan man riskera att förverka sin bostadsrätt enligt 7 kap. 18 § 2 p. bostadsrättslag. På vilka grunder kan bostadsrättsföreningen neka andrahandsuthyrningen?En bostadsrättsförening har rätt att neka en andrahandsuthyrning, men inte på vilka grunder som helst. I bostadsrättslagen står det att bostadsrättsinnehavaren ska ha skäl för att få hyra ut i andra hand. Ett sådant skäl kan vara att man vill hyra ut till närstående. Dock finns det möjlighet för en bostadsrättsförening att neka andrahandsuthyrning till någon som inte är betalningsduglig eftersom det ligger i deras intresse att avgiften erläggs samt andra utgifter som kan uppstå. Vad kan du göra?Jag rekommenderar att du och din dotter hör av er till bostadsrättsföreningen angående andrahandsuthyrningen och förklarar er situation. Om de ändå inte samtycker till andrahandsuthyrningen finns det en möjlighet för er att vända er till hyresnämnden enligt 7 kap. 11 § bostadsrättslagen och möjligen få tillstånd till andrahandsuthyrning genom hyresnämnden istället. Se även över bostadsrättsföreningens stadgar och se om de har skrivit in i dem att andrahandsupplåtelser är möjliga utan styrelsens godkännande.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan mina grannar anmäla mig för oljud i bostadsrätt?

2018-02-01 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag bor i en lägenhet i en bostadsrätt. Min granne har klagat på mig när jag har haft förfester och jag har fått en skriftlig varning från styrelsen (tilläggas bör också att grannen sitter med i styrelsen). Dock försökte jag förklara att jag haft väldigt få förfester och att dessa alltid slutat kring 23:00, men de menade på att man aldrig får störa sina granar. De hävdade också i mejlet att hög ljudvolym har skett vid flera upprepande tillfällen och att detta betende måste ändras. 2017 hade jag en i januari och en i november. 2016 hade jag 3 stycken. Nu vågar jag knappt ha någon mer förfest, då jag är rädd att bli "utkastad". Kan jag ha någon mer förfest i framtiden och kan de verkligen hävda att detta skett vid upprepande tillfällen när det är såpass sällan?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna avseende bostadsrättsinnehavares användning av lägenheten hittar du i bostadsrättslagen ( här 7 kap 9 §). Däri stadgas att en bostadsrättsinnehavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Undvik att störa dina grannar på kvällen och nattenNär man bedömer vilka störningar som grannar måste tåla utgår man från den allmänna uppfattningen om vilka störningar som kan vara acceptabla. Bedömningen av störningen måste göras i varje enskilt fall. I de fall man renoverar sin lägenhet under en tid och det medför oväsen är det en tillfällig störning som grannar normalt måste tåla. Generellt kan det anföras att grannar får tåla liv och rörelse under dagen, emedan de under natten ska kunna sova ostört.Under natten får det alltså inte föras så mycket ljud att det stör grannarna. Det är inte säkert att ljud som accepteras på dagen accepteras sent på kvällen/natten. Det är svårt att säga exakt hur mycket ljud som får föras eftersom en bedömning måste göras i varje enskilt fall, men eftersom din granne framfört klagomål till styrelsen, får det, enligt dina uppgifter, antas att du fört för mycket oljud.Vad som kan hända om man stör sina grannarI de fall en bostadsrättsinnehavare utsätter grannar för störningar i boendet ska bostadsrättsföreningen meddela bostadsrättsinnehavaren att sluta med störningarna. Detta tycks ha skett. Föreningen ska även meddela socialnämnden i den aktuella kommunen. Är störningarna särskilt allvarliga får föreningen säga upp bostadsrättsinnehavaren. I ditt fall skulle jag inte säga att det rör sig om en särskild allvarlig störning eftersom de skett vid spridda och få tillfällen, men du bör ändå vara försiktig med höga ljud sent på kvällen. Dina grannar kan nämligen hävda hur många gånger de vill att du för oljud, däremot kan du begära att de bevisar att du fört oljud. I framtiden kan du fortsättningsvis ha förfester, men förslagsvis på en lugnare nivå.Vänligen

Ogiltiga bostadsaffärer

2018-02-05 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit på ett förhandsavtal för en nyproducerad lägenhet, Oscar Properties, 79&Park på Gärdet i Stockholm. I förhandsavtalet står att preliminär tidpunkt för tillträde är Q4 2017 - Q1 2018. Nu har tillträdet flyttats till hösten 2018,, dvs. nästan ett år uppskjutet. När jag och min fru tecknade upp oss för avtalet planerade vi att sälja vår villa i Täby för att bo på Gärdet som pensionärer. Vi skrev på förhandsavtalet under hösten 2015 och räknade med att vår villa kanske skulle öka något i värde eller i vart fall ligga kvar på samma pris. Nu har grannen fått bygglov för en ombyggnation som väsentligt kommer att minska värdet på vår villa (vi har haft mäklare på plats som berättat detta). Dessutom har priserna generellt ju sjunkit senaste tiden. Vi är nu i stånd att böra på att sälja villan och då visar det sig att banken inte beviljar lån på nya lägenheten då värdet på vår villa gått ner. Vi funderar nu på att sälja villan och försöka köpa en billigare lägenhet. Vi kan inte fullfölja köpet av nyproduktionen (vi har inte skrivit upplåtelseavtal) även om vi önskar att vi kunde göra det. Finns det någon möjlighet för oss att komma ur avtalet? Min fru är orolig och sover knappt på nätterna, själv försöker jag behålla lugnet men jag vill helst av allt bara komma ur köpet av lägenheten
Ingrid Nilsson |Hej och tack för att du vänder till oss med din fråga!Först och främst vill jag beklaga situationen som du och din fru befinner er i. När priserna gång på gång ökade på bostadsmarknaden var det ofta inget problem att ta sig ur ett förhandsavtal. Byggherren/bostadsrättsföreningen sålde bara lägenheten till någon annan som kanske till och med var villig att betala ett högre pris på bostaden. Så ser det dock inte lägre ut. När man köper nyproducerade lägenheter och skriver på avtal för det, så brukar detta delas upp i två olika steg, förhandsavtal och upplåtelseavtal. Jag kommer kalla dig för köpare i mitt svar även om du inte ännu köpt lägenheten. FörhandsavtaletFörhandsavtalet tecknas mellan bostadsrättsföreningen och köparen. Det man tecknar avtal om är att föreningen förbinder sig att upplåta en bostadsrätt till köparen. UpplåtelseavtaletUpplåtelseavtalet är avtalet i vilket föreningen upplåter lägenheten till dig som köpare. Jag kommer dock inte behandla denna del närmare eftersom du skriver att ni ännu inte skrivit under något upplåtelseavtal. LagregleringarHur förhandsavtalet ska vara utformat finns det regler kring i kapitel 5 bostadsrättslagen (BrL). Enligt 5 kap 3 § finns det ett flertal uppgifter som måste finnas med i ett förhandsavtal. Följande uppgifter måste finnas med:*parternas namn *den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt *beräknad tidpunkt för upplåtelsen *de beräknade avgifterna för bostadsrätten och *belopp som lämnas i förskott – om de ska lämnas en förskottsbetalningUtöver dessa punkter så måste avtalet vara skriftligt. Ogiltigt förhandsavtalEnligt 5 kap 4 § blir ett avtal ogiltigt om någon av uppgifterna ovan saknas. Ett vanligt problem med förhandsavtal är att beräknad tidpunkt för upplåtelse är vagt angiven. Enligt litteratur på området så bör den beräknade tidpunkten inte vara mer än ett par veckor. Eftersom jag inte sett ert avtal är det svårt att säga om något eller flera av momenten saknas i just ert avtal. Enligt din fråga har Oscar Properties angett två kvartal som beräknad tidpunkt för upplåtelse. Det är betydligt mer än ett par veckor och jag bedömer att det därför finns god möjlighet att hävda att förhandsavtalet är ogiltigt. Finns det inget förhandsavtal som är giltigt så har ni heller ingen skyldighet att köpa lägenheten på Gärdet och det som ni redan har betalat ska ni dessutom få tillbaka. Mitt förslag är att du kontaktar våra jurister på www.lawline.se/boka En av våra jurister kan då hjälpa dig i en process mot Oscar Properties. Om du har en hemförsäkring så har du förmodligen rättsskydd i den. Det innebär att ditt hemförsäkringsbolag står för större del av kostnaden för att anlita en jurist. Lawlines jurister kan hjälpa dig att ansöka om rättsskydd. Hälsningar

Vad krävs för en förälder att med giltig verkan ge bort en bostadsrätt till barnet?

2018-02-05 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej ! undrar hur man går tillväga om man skriver över en lägenhet från den levande föräldern till det enda barnet? Räcker det med ett gåvobrev som bevittnas?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du hur en förälder kan se till så att barnet blir ägare till lägenheten.Jag utgår från att lägenheten är en bostadsrätt.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDet duger med ett gåvobrev som uppfyller bostadsrättslagens krav. Gåvobrevet behöver inte bevittnas.Barnet måste dock ansöka om medlemskap i föreningen.Hur gör man för att barnet ska bli ägare till lägenheten?Det finns en del formkrav när man ger bort en bostadsrätt (oavsett om gåvan gäller hela eller bara en del av bostadsrätten).Gåvobrevet måste uppfylla följande krav (6 kap. 4 § bostadsrättslagen (BrL)):1. Det ska framgå att det rör sig om en gåva.2. Det ska framgå vilken bostadsrätt som ges bort och till vem.3. Gåvan ska ske genom ett skriftligt gåvobrev.4. Gåvobrevet ska skrivas under av gåvogivarna (er) och gåvotagaren (er son).Den nya ägaren bör även ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Är barnet inte medlem får det inte heller utöva bostadsrätten (6 kap. 1 § BrL).Beviljar bostadsrättsföreningen inte medlemskapsansökan blir dock gåvan ogiltig (6 kap. 5 § BrL). Det är dock ytterst svårt för föreningen att neka medlemskap till gåvogivarens familjemedlemmar (2 kap. 5 § BrL).Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med frågor om gåva av bostadsrätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag köpa annan lägenhet i väntan på färdigställd nyproduktion?

2018-02-02 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en lägenhet som är en nyproduktion och kommer stå klar 2020.Min fråga är därför följande... kan jag köpa en lägenhet under tiden från och med 2018 maj och bo i den och sedan sälja någon månad innan inflytt?
Louise Beskow |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Först vill jag poängtera att din fråga i egentlig mening inte är juridisk. I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du kommer att behöva bolån för att kunna köpa båda lägenheterna. Den tillfälliga lägenheten i väntan på nyproduktionslägenheten kallar jag för mellanlägenheten. Man har som huvudregel rätt att köpa vad man vill. Vill du köpa en lägenhet att bo i under tiden du väntar på den nyproducerade så kan du göra det. Den risk du tar är ekonomisk. Om du köper en mellanlägenhet i väntan på nyproduktionen så kommer du förmodligen bli tvungen att sälja den lägenheten innan du flyttar in i nyproduktionen. Jag föreställer mig att din bank kommer ställa det villkoret. Eftersom du är tvungen att sälja vid en viss tidpunkt så finns det en ekonomisk risk med att köpa en "mellanlägenhet". Om priserna faller kan du bli tvungen att sälja "mellanlägenheten" med förlust och då kanske inte banken beviljar det lån som du behöver för att kunna fullfölja köpet av nyproduktionen. Sammanfattningsvis så är risken du tar ekonomisk. Det som kan hindra dig från att köpa en mellanlägenhet är möjligheten till banklån och vad banken accepterar. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Hälsningar

Hur går jag in som delägare till min sambos bostadsrätt?

2018-01-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag och min sambo planerade att köpa ytterligare en lägenhet som han ska bo i ett par dagar i veckan (han fortsätter att vara skriven på vår gemensam adress/lgh). Han genomförde köpet och står på kontraktet men vi delar på lånen för lägenheten. Nu behöver vi reglera så att vi samäger den nya lägenheten (även om det är han som kommer disponera den mest). Hur gör vi detta? Kan vi lägga till mitt namn på kontraktet? Tack på förhand. Vi har även gemensamma barn. Dessutom skulle jag vara tacksam för att veta vad som händer med ägandet av nuvarande o ny lgh om han folkbokför sig på nya adressen.
Edith Grundin |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Om du vill gå in som delägare till lägenheten, behöver det ske en överlåtelse av den del som du ska överta. Överlåtelsen kan ske genom gåva eller genom köp. Det första ni behöver göra är att komma överens om hur stor andel du ska äga; exempelvis 50%, 5%, 40% eller någon annan andel. När ni väl har bestämt det så ska en överlåtelsehandling upprättas. Ni kan antingen upprätta den själva, eller ta hjälp av en jurist. Om du ska köpa en del av lägenheten av din sambo, ska ni låta upprätta ett köpeavtal. Jag tolkar dock din beskrivning som att ni inte har tänkt att du ska betala något. Om din sambo ska ge dig en del av lägenheten i gåva ska ni låta upprätta ett gåvobrev. Av gåvobrevet ska det framgå att din sambo skänker delen till dig, samt hur stor delen är. Era namn och personnummer, samt lägenhetens adress och lägenhetsnummer, ska också framgå på ett tydligt sätt. När handlingen är undertecknad lämnar ni in den till bostadsrättsföreningen som ska godkänna dig som medlem i föreningen. Gör de det, noterar de i sitt register att du är delägare med en viss procent. Din sambos äganderätt till er nuvarande lägenhet förändras inte för att han folkbokför sig på en annan adress. Man får äga en lägenhet utan att bo där. Däremot kan bostadsrättsföreningen ha egna regler; exempelvis att man inte får vara medlem i föreningen och inneha en bostadsrätt om man inte bor i den. Detta skiljer sig mellan föreningarna så ni måste fråga föreningen eller gå igenom stadgarna för att ta reda på om det finns någon sådan regel. Om ni äger lägenheterna med någon annan fördelning än 50-50% kan det även vara bra att fundera över att låta upprätta ett samboavtal. Ett samboavtal reglerar vad som ska hända med er samboegendom (gemensam bostad och gemensamt bohag) om samboförhållandet upphör för att ni separerar eller för att någon av er dör. Enligt sambolagen ska gemensam bostad och bohag delas lika om det inte utgör enskild egendom, så om ni äger bostaden med exempelvis 60-40% och vill att det är en sådan fördelning som ska ske vid en separation bör ni låta upprätta ett samboavtal. Ni behöver alltså: En överlåtelsehandling (ett gåvobrev eller köpeavtal), Ett godkännande av bostadsrättsföreningen som för in ditt ägande i sitt register, samtEventuellt ett samboavtal. Om du vill ha hjälp av Lawline Juristbyrå med att exempelvis upprätta gåvobrev, granska föreningens stadgar eller upprätta ett samboavtal, får du gärna maila mig på edith.grundin@lawline.se. Med vänlig hälsning,