Vill överlåta halva bostadsrätten - hur gör jag?

2018-02-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej. Jag äger idag en bostadsrätt men skulle vilja att hälften av den skrivs över på min fästmö. Är detta möjligt och isåfall hur går jag tillväga?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är absolut möjligt att skriva över halva bostadsrätten på din fästmö. Det enda som krävs är att du upprättar ett avtal om att bostadsrätten överlåts och sedan informerar bostadsrättsföreningen så att de kan godkänna din fästmö som medlem i föreningen. (6 kap 1, 4 och 5 §§ bostadsrättslagen, här). Vid överlåtelse av bostadsrätt ställs det inte lika höga krav på överlåtelseavtalet som när det gäller en fastighet. Det du behöver göra är att skriva ett avtal där det uttrycks att halva bostadsrätten överlåts till din fästmö. Du måste ange vilken bostadsrättslägenhet det gäller, ett pris eller skriva att det är en gåva och sedan ska ni båda skriva under. Observera att samma villkor på avtalet ställs oavsett om din fästmö köper in sig eller om du ger henne halva bostadsrätten i gåva. (6 kap 4 § bostadsrättslagen, här)Skulle du vilja ha hjälp med att skriva avtalet är du varmt välkommen att ta hjälp av en jurist på Lawline Juristbyrå. Du hittar formulär för att bokning av tid här. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får en bostadsrättsförening höja årsavgiften på grund av låg köpeskilling?

2018-02-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen sålt min bostadsrätt till min mor. Enligt värderingen uppgick bostadens värde till cirka 2 000 000 kr. Jag sålde den dock för 1 100 000 kr (samma pris som jag köpte den för) då jag inte ville göra en ekonomisk vinst på min egen mor. Föreningen menar dock att jag har sålt lägenheten för billigt och har därför höjt hennes månadsavgift. Det är bara hennes avgift som har höjts, inte någon annan medlems. Jag förstår att föreningen har rätt att bestämma månadsavgiftens storlek och höja den om det behövs för bl.a. särskilda insatser. Det jag undrar är om föreningen har rätt att höja avgiften bara för att en medlem i föreningen köpt sin lägenhet förhållandevis billigt?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du önskar att jag ur något avseende ska utveckla eller tydliggöra svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. I grund och botten är svaret på din fråga väldigt enkelt. Det föreningen gjort gentemot din mamma är olagligt och, vill jag påstå, oacceptabelt ur ett moraliskt perspektiv. Föreningen och styrelsen har i princip ingenting att säga till om avseende vilket försäljningspris som en köpare och en säljare kommer överens om. Du hade kunnat skänka bort lägenheten till din mamma och det hade på intet vis varit en angelägenhet för föreningen. Något annat vore ologiskt, eftersom föreningen inte tjänar några pengar på överlåtelser.Rent juridiskt har styrelsen brutit mot det som brukar kallas "likhetsprincipen". Likhetsprincipen innebär att alla medlemmar i föreningen, så långt det är möjligt, ska behandlas neutralt. Om det förekommer negativ särbehandling har den medlem som drabbats av "diskrimineringen" möjlighet att gå till domstol och få det aktuella beslutet ogiltigförklarat. Att det är olagligt att tillämpa olika årsavgifter på medlemmar på basis av vad de betalat för sina lägenheter bedömer jag som självklart.Min rekommendation är att du och/eller din mamma tar en kontakt med styrelsen och upplyser dem om att höjningen av årsavgiften står i direkt strid med en grundläggande rättsprincip på föreningsområdet. Om detta inte leder till omedelbar korrigering av beslutet tycker jag du ska ta en kontakt med en jurist för närmare utvärdering av situationen. Mina duktiga kollegor på Lawline hittar du här. Med vänlig hälsning,

Får man utöva musikalisk produktion i bostadsrätt?

2018-02-26 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vi har nu fått reda på att grannen ovanpå utövar sin ordinarie affärsverksamhet - han är musikproducent med enskild firma - i lägenheten. Därav det sporadiska klinkandet (med avbrott) i vissa fall under tio timmar dagtid. Pianospelet kompletteras med trummor och högljudd sång. Ibland också med stampande av takten.2) En annan granne har vid något tillfälle uppmätt 60 decibel.3) Styrelsen har ännu inte kontaktat "musikproducenten" utan vi har fortsatt arbetet med att föra dagbok på hans aktiviteter4) Enligt vår bostadsrättsförening gäller att "innehavaren ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset". Regler för allmänt oväsen är "ej före 07:00 och inte efter 22:00 vardagar och tyst på söndagar. Som anledning har man nämnt "spikande/hamrande i väggar" eftersom renoveringar ofta förekommer. Den springande punkten är "har man rätt att utöva musikproduktion som näringsverksamhet(enskild firma) i en vanlig bostadsfastighet"? Grannen och hans enskilda firma är förstås samma person.I ö tar vi till oss dina goda råd att ta kontakt med bostadsrättsinnehavaren och även föreslå förbättringar i form av digitalpiano och en begränsning av tiden.Vi vore ytterst tacksamma om du eller kollega skulle kunna ta med detta i utvidgat svar.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna avseende bostadsrättsinnehavares användning av lägenheten hittar du i bostadsrättslagen (här 7 kap 9 §). Däri stadgas att en bostadsrättsinnehavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Undvik att störa dina grannar på kvällen och nattenNär man bedömer vilka störningar som grannar måste tåla utgår man från den allmänna uppfattningen om vilka störningar som kan vara acceptabla. Bedömningen av störningen måste göras i varje enskilt fall. I de fall man renoverar sin lägenhet under en tid och det medför oväsen är det en tillfällig störning som grannar normalt måste tåla. Generellt kan det anföras att grannar får tåla liv och rörelse under dagen, emedan de under natten ska kunna sova ostört.Under natten får det alltså inte föras så mycket ljud att det stör grannarna. Det är inte säkert att ljud som accepteras på dagen accepteras sent på kvällen/natten. Det är svårt att säga exakt hur mycket ljud som får föras eftersom en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Du bör till att börja med framföra klagomål till styrelsen.Vad som kan hända om man stör sina grannarI de fall en bostadsrättsinnehavare utsätter grannar för störningar i boendet ska bostadsrättsföreningen meddela bostadsrättsinnehavaren att sluta med störningarna. Föreningen ska även meddela socialnämnden i den aktuella kommunen. Är störningarna särskilt allvarliga får föreningen säga upp bostadsrättsinnehavaren. I ditt fall skulle jag säga att det rör sig om en särskild allvarlig störning eftersom de skett vid flera. Det viktiga är att du kan bevisa att grannen fört oljud.SammanfattningsvisGrannen har rätt att utöva musikalisk produktion, men det ska inte störa er grannar till den grad att det är att anse som störningar som försämrar er bostadsmiljö.Som du själv anför är det givetvis positivt att ta kontakt med grannen inledningsvis.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Spelar vem som betalar hyran någon roll för frågan om en annans stadigvarande boende i min bostadsrätt är att betrakta som andrahandsuthyrning?

2018-02-26 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag äger en bostadsrätt där jag är skriven ihop med min dotter och hennes barn. Jag bor dock hos min pojkvän och skulle vilja skriva mig där också, av praktiska skäl. Kan bostadsrättsföreningen ha åsikter om detta? Att min dotter själv bor där med sitt barn. Jag betalar hyran som vanligt, detta ansvar lägger jag inte på min dotter. Kan de anse att jag hyr ut i andra hand?
Adam Ask |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår dig vill du hyra ut din lägenhet till din dotter, medan du själv skriver dig under annan adress. Andrahandsuthyrning av bostadsrätt kräver som regel bostadsrättsföreningens samtycke. Det är inte relevant för frågan ifall din dotter eller du betalar hyran. Det som avgör ifall det rör sig om en andrahandsuthyrning är ifall det är en upplåtelse för självständigt brukande. Alltså ifall det i praktiken är någon annan än du själv som bor i lägenheten. I det fall föreningen inte ger sitt medgivande kan man i andra hand söka tillstånd hos hyresnämnden (se 7 kap 10 §, och 11 § bostadsrättslagen). Att hyra ut sin lägenhet till närstående har ansetts vara just ett sådant skäl som brukar accepteras av hyresnämnden. Således borde det inte ställa till med något problem att upplåtelsen är att betrakta som en andrahandsuthyrning så länge du inte väljer att gå bakom ryggen på föreningen och hyra ut lägenheten utan inhämtande av samtycke.För att gå vidare med ärendet råder jag dig att kontakta din bostadsrättsförening.

Rätt att frånträda köp av bostadsrätt på grund av försenat tillträde

2018-02-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga rörande inflyttningsdatum på en nyproduktion vi har köpt. När vi skrev kontrakt i maj 2017 var det sagt att datum för tillträde skulle vara årsskiftet 2018-2019. Sedan efter ett par månader såg vi av en slump på deras reklamskylt invid byggplatsen att tillträde skulle vara sommaren 2019, vilket för oss är stor skillnad på när man får flytta in. Vi hörde av oss till Veidekke som är ansvariga och fick då till svar att det kommer troligen bli i april 2019. Och idag står på hemsidan står beräknad inflytt 2019. Det här känns otroligt luddigt! 2019 kan ju betyda vad som helst. I vårt avtal står det "datum för tillträde enligt överenskommelse". Jag undrar, får man vara så otroligt luddig och svepande i ett kontrakt och i den information som vi får kring beräknad inflyttningsdatum? Eller kan man bryta ett avtal utifrån luddig information kring datum för inflyttning? Det hela blir ju en tolkningsfråga men utifrån vår upplevelse så var den muntliga överenskommelsen att inflyttning skulle vara årsskiftet 2018-2019 när vi skrev på avtalet i maj 2017. Otroligt tacksam för svar!
Linn Östman |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Jag förstår er fråga som så att ni funderar kring huruvida det finns möjlighet att frånträda ett köp av nyproducerad bostad. Till att börja med regleras dessa frågor bland annat genom bostadsrättslagen (BrL). Av frågan framgår inte riktigt huruvida ni har ingått ett förhandsavtal, ett köpekontrakt eller ett upplåtelseavtal som ni nu eventuellt avser att frånträda, varför jag tyvärr inte har möjlighet att ge ett mer specifikt svar. Generellt sett gäller att köparen har rätt till skälig nedsättning av årsavgiften till föreningen för den tid som köparen inte kunnat nyttja bostaden. (7 kap. 3 § BrL). Som huvudregel i svensk avtalsrätt gäller att avtal alltid ska hållas. Köparen kan dock få rätt att frånträda köpet och säga upp bostadsrätten om dröjsmålet med tillträdet är av väsentlig betydelse för köparen och dröjsmålet inte beror på köparen själv. Vad som är av väsentlig betydelse framgår inte riktigt av praxis, utan detta avgörs genom en omständighetsbedömning i det enskilda fallet. I ert fall skulle man möjligtvis kunna argumentera för att dröjsmålet med tillträdet är av väsentlig betydelse för er i och med den stora förskjutningen av tiden för tillträdet. Uppsägningen får som verkan att bostadsrätten återgår till föreningen och att köparen får skälig ersättning för detta. Detta motsvarar i princip marknadsmässig ersättning. Om bostadsrätten har förlorat i värde sedan upplåtelsen räcker därför inte uppsägningen i sig för att köparen ska gå skadefri. (7 kap. 3 § och 29 § BrL). Det ni bör fundera på är på vilken part försumligheten ligger hos - är det på byggherren eller är det på bostadsrättsföreningen? Den stora variationen för tillträdesdatumet tyder på att det är bostadsrättsföreningen som har varit försumliga. Köparen har nämligen också rätt till skadestånd om dröjsmålet beror på försumlighet hos föreningen. Om ni behöver vidare hjälp med att se över det avtal som ni har ingått för att undersöka möjligheterna att frånträda köpet rekommenderar jag er att boka tid med en av Lawlines jurister. Tid- och prisinformation hittar ni här. Hoppas att ni har fått svar på era frågor! Med vänlig hälsning,

Gåva av bostadsrätt

2018-02-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan min dotter ge sin bostadsrätt till sin bror som gåva. Hon ska flytta därifrån och han ska ta över bostaden. Från början är den finansierad av mig och reverser är skrivna men på pappret står min dotter som ägare pga av att BRF krävde det.Om inte, kan hon sälja den till honom för samma summa som den förvärvades för för att inte hamna i en situation där vinstskatt vid försäljning behöver betalas. Lägenheten ska vara kvar inom familjen.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Regler kring överlåtelser av bostadsrätter finns i Bostadsrättslagen (BRL).Det är fullt möjligt att överlåta en bostadsrätt i gåva till annan. Formkraven för överlåtelse av bostadsrätter hittar vi i 6 kap. 4 § BRL där det anges att överlåtelsen skriftligen ska nedtecknas i en överlåtelsehandling. Handlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåts och prisuppgift (kan vara 0 kr om så önskas). Handlingen ska även undertecknas av både överlåtare och mottagare. Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen (se 9 kap. 10 § BRL). Det kan även nämnas att den som övertar en bostadsrätt ska bli, om denne inte redan är, medlem i bostadsrättsföreningen (se 6 kap. 1 § BRL).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har man rätt att gå med i en bostadsrättsförening trots betalningsanmärkningar?

2018-02-26 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej. Jag har fast anställning problemet är att jag har dragit på mig betalningsanmärkningar.Jag skulle vilja bli medlem i bostadsförening och köpa lägenhetensom jag bor i för att förbättra mitt liv.Har man rätt att göra det?
Simon Rydberg |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Eftersom din fråga gäller medlemskap i en bostadsrättsförening regleras den av Bostadsrättslagen. För att få äga en bostadsrätt måste föreningen godta dig som medlem, 2 kap 1 § Bostadsrättslagen. Avgörande för om du kan bli medlem och bostadsrättsinnehavare hos föreningen blir om du uppfyller de medlemsvillkor som uppställs i föreningens stadgar och att du i övrig kan anses vara en godtagbar medlem, 2 kap 1 § Bostadsrättslagen. 2 kap 1 § Bostadsrättslagen fungerar som ett generellt stadgande om medlemskap och det är i 2 kap 2 § Bostadsrättslagen man kan se vilken typ av medlemsvillkor som inte får förekomma. Där sägs bland annat att villkor som säger att medlemmen måste ha en viss inkomst eller förmögenhet inte får förekomma. I lagkommentaren till bostadsrättslagen menar man dock att detta förbud inte skulle omfatta din situation med betalningsanmärkningar. Anledningen till detta är att betalningsanmärkningar kan tyda på att man kanske inte kommer klara sina åtaganden mot föreningen vilket är ett skäl för föreningen att vägra medlemskap. Min tolkning blir att det kan finnas stadgevillkor som säger att man kan vägra personer som har betalningsanmärkningar eller andra sådana anmärkningar om det finns risk att medlemmen inte kan klara av sina åtaganden mot föreningen. Detta innebär att det finns risk för att du inte kan bli medlem i föreningen trots att du har en fast anställning och i övrigt skulle vara en bra medlem. Men som sagt måste detta stå i stadgarna annars kan jag inte se att du skulle bli nekad medlemskap utifrån den informationen du skrivit. Därför rekommenderar jag dig att ta kontakt med föreningen där du vill köpa bostadsrätt och be att få se deras stadgar för att ta reda på om de har några medlemsvillkor som kan förhindra ditt köp.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Överlåtelse av andel i bostadsrätt genom gåvobrev

2018-02-26 i Bostadsrätt
FRÅGA |Min pappa äger 33% av min och min mans lägenhet. Anledningen till det är att han stod som medlånetagare. Kan min pappa ge sin andel till oss som ett gåvobrev så vi kan ta över alla lånen på lägenheten?
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att du och din man bor i en bostadsrättslägenhet och att du är intresserad av att veta om det går att överlåta en andel i bostadsrätten genom ett gåvobrev. Regler om hur du får överlåta en bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (här). Din pappa kan överlåta sin andel till er genom ett skriftligt avtal som ni skriver under alla tre (6 kap. 4 § bostadsrättslagen).Eftersom du och din man ska ta över lånen på lägenheten är det viktigt att lägenhetsöverlåtelsen också blir giltig i förhållande till tredje man. Med tredje man menas eventuella parter utanför det avtalsförhållande som gäller mellan dig, din man och din pappa, exempelvis er långivare. För att överlåtelsen ska bli giltig mot tredje man krävs det att ni underrättar er bostadsrättsförening om att bostadsrätten nu helägs av din och din man. Om du och din man redan är medlemmar i bostadsrättsföreningen behöver ni inte ansöka om ett nytt medlemskap.Ni kan skriva ett eget gåvobrev eller använda er av en färdig avtalsmall. Om ni väljer att skriva ett eget gåvobrev är det viktigt att det är skriftligt, att alla era underskrifter finns på brevet samt att det innehåller uppgift om vilken lägenhet och hur stor andel gåvobrevet gäller för. Det är möjligt att er bostadsrättsförening har färdiga avtalsmallar, annars finns de att hitta exempelvis på HSB:s hemsida (här).Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,